NYHETSARKIV • Delaktig, Stark och Synlig 2024
  SST anordnar en ny omgång av mentor- och
  ledarskapsprogrammet, DSS, riktat till kvinnor inom trossamfund

  Läs mer


 • Onlineutbildning i säkerhet
  Ta del av den kostnadsfria utbildningen som SST erbjuder om hur ni kan höja säkerheten i er verksamhet
  Läs mer


 • Höj säkerheten i er verksamhet
  Ta del av material om hur ni som trossamfund själva kan arbeta med säkerhet i er verksamhet
  Läs mer


 • Rysk-ortodoxa kyrkan utan statsbidrag
  Utifrån SÄPO:s yttrande har SST beslutat att inte bevilja Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) organisationsbidrag 2024
  Läs mer


 • Registrera organisation
  Nu kan du som registrerat dig som användare i vår e-tjänst registrera den organisation du företräder
  Läs mer


 • SST söker erfaren projektledare
  Myndigheten söker en projektledare för att öka kunskapen om trossamfund hos kommuner och myndigheter.
  Läs mer


 • Säkerhetsbidraget är sökbart
  Ansökningsformuläret för säkerhetshöjande åtgärder har öppnat! Ansökan är öppen mellan den 12 mars - 3 april
  Läs mer


 • Registrera användare i e-tjänst
  Det är viktigt att du som företrädare för en organisation registrerar dig som användare så snart som möjligt
  Läs mer


 • Stöd till utsatta individer
  Regeringen har gett MUCF i uppdrag att dela ut organisationsbidrag med anledning av den ekonomiska situationen i Sverige
  Läs mer


 • Nya föreskrifter om statsbidrag
  SST har antagit nya regler rörande bidrag till trossamfund som trädde i kraft från 1 januari 2024
  Läs mer


 • SST söker ekonomihandläggare
  Myndigheten för stöd till trossamfund växer och söker en engagerad och noggrann ekonomihandläggare
  Läs mer


 • Stärkt säkerhet för civila samhället
  Regeringen höjer bidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället
  Läs mer


 • Syrisk-ortodoxa kyrkan i nytt ljus
  SST publicerar färsk forskning om Sveriges största kristna ortodoxa trossamfund
  Läs mer


 • Konferens 2023: Att hålla ihop ett land
  Myndigheten för stöd till trossamfund bjuder in till konferens i Stockholm den 14 och 15 november
  Läs mer


 • Hedersrelaterade frågor i fokus
  SST redovisar uppdraget att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet
  Läs mer


 • Pressträff om trossamfunden
  Socialminister Jakob Forssmed höll en pressträff tillsammans med SSTs chef Isak Reichel med anledning av ett nyligen genomfört möte med representanter för Sveriges trossamfund.
  Läs mer


 • Trossamfunds säkerhet ska stärkas
  Regeringen ger SST i uppdrag att genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet och öka kunskapen om deras säkerhetssituation.
  Läs mer


 • Stöd till socialt utsatta människor
  Regeringen har gett MUCF uppdraget att fördela 50 miljoner kronor till civilsamhället för stöd till människor i socialt särskilt utsatta situationer.
  Läs mer


 • Mötesplats för kvinnor i ledarroll
  Hösten 2023 startar en ny omgång av ledarskaps- och mentorskapsprogrammet Delaktig, stark och synlig
  Läs mer


 • Ny studie om muslimsk sekularitet
  SST och IMS publicerar rapporten Postmuslimer: Om sekularitet i ett mångreligiöst Sverige
  Läs mer


 • Religiösa möts med misstänksamhet
  Myndighetens direktör Isak Reichel skriver en debattartikel i Expressen om trossamfundens stora betydelse.
  Läs mer


 • Stöd för att motverka ofrivillig ensamhet
  Trossamfund och församlingar kan ansöka om stöd för aktiviteter som bidrar till gemenskap, möten och ideellt arbete.
  Läs mer

 • Ansökan om anpassningsbidrag
  31 mars är sista dag för ansökan om anpassningsbidrag 2023.
  Läs mer


 • Migration, religion och integration
  En nyligen publicerad rapport från Delmi slår fast att trossamfunden är viktiga för en lyckad integration.
  Läs mer


 • Trossamfundens krisberedskap
  Här finns stöd för trossamfund som vill arbeta med säkerhet samt kunskap för kommuner/regioner som vill samverka med trossamfund.
  Läs mer


 • Läs mer Covid-19 och trossamfunden här
  På den här sidan samlar myndigheten information om covid-19 som är relevant för myndigheter och trossamfunden.
  Läs mer


 • Diskriminering och religion i fokus
  Negativa föreställningar om religion påverkar livsvillkor och är ett hinder för människors lika rättigheter rapporterar DO
  Läs mer


 • Förslag om nya villkor för bidrag återkallas
  Riksdagen kommer inte ta ställning till propositionen om nya regler för statsbidrag som den tidigare regeringen lagt fram
  Läs mer


 • Regeringen föreslår nya lagar om stöd
  Nya regler om statens stöd till trossamfund och nya så kallade demokrativillkor kan börja att gälla från 1 januari 2023.
  Läs mer

 • Ansökan öppen till 25 augusti - Utökat stöd till civilsamhället
  Regeringen har beslutat om fördelning av 100 miljoner kronor i förstärkt stöd till det civila samhällets organisationer. Stödet ska gå till sociala och humanitära insatser för flyktingar från Ukraina och särskilt utsatta efter pandemin.
  Läs mer


 • Trossamfunden behövs i kristider
  Sedan Rysslands anfallskrig startade har arbetet varit intensivt för att stötta människor i Ukraina ­och de som kommit hit.
  Läs mer


 • Samordning är en viktig pusselbit
  Generalsekreteraren för Caritas Sverige efterlyser långsiktighet i mottagandet av ukrainska flyktingar
  Läs mer


 • Frivilligas insatser bakom hjälpsändningar
  Tack vare goda lokala kontakter samt rätt erfarenhet och förmåga till samordning, når Sam-Hjälps gåvor fram till de som bäst behöver dem.
  Läs mer


 • Varmt flyktingmottagande av Pingstkyrkan i Linköping
  Pingstkyrkan i Linköping har tagit emot 23 ukrainska flyktingar från sin vänförsamling i Charkiv.
  Läs mer

 • SST:s årsredovisning i urval 2021
  ÅR 2021 var ett händelserikt år för SST som präglades mycket av att demokratin fyllde 100 år. Vi anställde också en ny myndighetschef Isak Reichel samt en ny administratör och jurist. Klicka här för att ladda ner pdf och läsa mer. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
  Den kompletta versionen kan laddas ned här. Pdf, 1.1 MB.

  Läs mer


 • Förstärkning till kunskapsuppdraget
  SST välkomnar Frederic Brusi som kommer att jobba 50 procent på myndigheten med Kunskapsuppdraget fram till årskiftet.
  Läs mer


 • SST välkomnar en ny registrator
  Nese Dogan kommer att arbeta heltid på SST som registrator, eftersom Inger Carnbo kommer att gå i pension till sommaren.
  Läs mer


 • Judiska Församlingens stöd når fram
  Judiska Församlingen i Stockholm har med anledning av kriget gjort och fortsätter att göra en rad olika insatser.
  Läs mer


 • Frälsningsarmén stöttar Ukraina på bred front
  Frälsningsarmén i Östeuropa har en aktiv roll i att hjälpa människorna på flykt i och från Ukraina. Även i Sverige har Frälsningsarméns verksamheter börjat möta de flyktingar som kommer hit.
  Läs mer


 • Samarbete mellan kommun och civilsamhälle avgör integrationen
  Nu när många människor från Ukraina flyr kriget får vi användning av lärdomar från flyktingvågen till Sverige 2015. Då bevisades att civilsamhällets insatser behövs och är avgörande för ett gott mottagande.
  Läs mer


 • Monetär insamling till förmån för Ukrainas folk
  Tätt inpå Rysslands invasion av Ukraina, började förfrågningar komma från Bosniakiska Islamiska Samfundets medlemmar, vad kan vi göra för att hjälpa till?
  Läs mer


 • Ögonblicksbild från Caritas på plats i Kiev
  Generalsekreterare George Joseph har besökt Kiev, här delar han sin berättelse om krigets förödelse och konsekvenser för människor som förlorat allt.
  Läs mer


 • Rapport om samfund under pandemin
  Hur har trossamfunden påverkats av tiden med Covid-19? En forskningsrapport från SST ger en fördjupad bild
  Läs mer


 • Trossamfunden är experter på att hantera kriser
  ”När krisen kommer är det viktigt att alla goda krafter mobiliseras och i detta arbete både vill och bör trossamfunden vara med", läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Bidrag att söka för att hjälpa socialt utsatta
  Regeringen har på grund av coronapandemin beslutat att ytterligare en gång ge möjlighet för ideella föreningar, trossamfund, samverkansorgan eller församlingar att söka bidrag för pågående verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.
  Läs mer

 • Nu kan du ladda ner SST:s årsredovisning
  Om du vill informera dig om räkenskaprsåret samt få information om verksamhetsåret 2021, se pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Seminarium om begravningsfrågor 9 maj -notera datumet
  SST bjuder in till seminarium om begravningsfrågor. Syftet är att gå igenom hur begravningsväsendet är uppbyggt i Sverige, med ett särskilt fokus på mångfalden av olika religioner och behov.
  Läs mer


 • Rapport: hanteringen av covid-19
  Sammanställning av erfarenheter från samverkan mellan trossamfund och myndigheter vid hanteringen av covid-19 ladda ner rapporten här Pdf, 330.5 kB.
  Läs mer


 • Tips och konkreta råd för säkerhetsarbete
  MSB, SST och Polisen har tagit fram en vägledning för trossamfund som kan laddas ned här
  Läs mer


 • Rapport om kvinnors inflytande i trossamfund
  Kvinnor i trossamfund i Sverige tar plats och är delaktiga idag – men stöter också på hinder när de söker inflytande.
  Läs mer

 • Samarbete för att motverka kvinnligkönsstympning
  Läs mer


 • Film på temat religionsfrihet
  I år fyllde den svenska demokratin 100 år. Tack vare demokratin har vi religionsfrihet. Se SST:s film om religionsfrihet.
  Läs mer


 • Förstärkning på SST
  Ett av SST:s regeringsuppdrag är att öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.
  Läs mer


 • SST välkomnar två nya medarbetare
  Lina Heldmark började som administratör på SST i juni och Mattias Falk påbörjade sin anställning som jurist i oktober.
  Läs mer


 • SST:s sjätte artikel om religionsfrihet
  Religionsanalfabetismen hotar religionsfriheten: Behovet av kunskapslyft och en postsekulär religionspolitik.
  Läs mer


 • Följ med oss till MR-dagarna i Göteborg
  Den 6 till 7 december arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Myndigheten kommer vara på plats och hålla i två seminarier, på temat demokrati och religionsfrihet.
  Läs mer


 • Faktablad om säkerhet
  Informationsmaterial om säkerhet och trygghet inom trossamfunden finns nu tillgängliga för nedladdning via hemsidan.
  Läs mer


 • Mentorskapsprogram för kvinnor
  Inbjudan till mentor- och ledarskapsprogram för kvinnor som är aktiva i sitt trossamfund.
  Läs mer

 • Inifrån serbisk-ortodoxa kyrkan i Kristiansand, Norge
  Skrift om den serbisk-ortodoxa kyrkan (SOK)
  Den serbisk ortodoxa kyrkan (SOK) är en av de största kristna ortodoxa gemenskaperna i Sverige, trots detta är den i stort sett osynlig i samtida religionsforskning. Men nu finns en skrift som beskriver kyrkans historia, och etablering i Sverige ur ett popurlärvetenskapligt perspektiv.
  Läs mer

 • Ny rapport - frikyrkoundersökningen 2000-2020
  Frikyrkoundersökningen är en rapport om frikyrkornas numerära utveckling i Sverige mellan åren 2000 och 2020.
  Läs mer

 • Ny rapport om antisemitism från Forum för levande historia
  I rapporten framkommer bland annat att antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället, en lägre andel än tidigare instämmer i antisemitiska påståenden.
  Läs mer


 • Läs mer

 • Anpassning av smittskyddsåtgärder från 1 juni
  Regeringen har fattat beslut om nya regler gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Reglerna träder i kraft från och med den 1 juni 2021. 
  Läs mer


 • Sökes: Demokratiambassadör
  Vill du vara demokratiambassadör i ditt trossamfund eller församling med anledning av att demokratin fyller 100 år i Sverige?
  Läs mer


 • Samarbeta bort en smitta – går det?
  Coronapandemin har tydligt visat att trossamfunden är en viktig resurs när krisen drabbar samhället.
  Läs mer

 • Religioner i rörelse – årsbok 2021
  Läs mer


 • Ny studie om islamofobi i Sverige
  Brottsförebyggande rådet har publicerat rapporten Islamofobiska hatbrott – webbinarium med SST 13 april
  Läs mer


 • Informationsfilmer inför vårens högtider
  Företrädare för trossamfunden informerar om de kommande religiösa högtiderna och pandemisituationen
  Läs mer

 • Myndigheten lämnar slutrapport om säkerhet i muslimska församlingar
  Myndigheten för stöd till trossamfund har den 1 mars överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Att höja kunskap om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.
  Läs mer

 • Ny rapport om samfund och grundläggande värderingar
  Myndigheten har under 2020 haft i uppdrag att, utifrån vad som framkommit under den fortlöpande dialogen med de bidragsberättigade trossamfunden om förutsättningarna för stödet, särskilt redovisa hur de bidragsberättigade trossamfunden arbetar för att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
  Läs mer


 • Mänskliga rättighets dagarna i april
  Tema för årets konferens (19-21 april) är boende och myndigheten finns på plats med flera seminarier
  Läs mer

 • Myndighetens årsredovisning 2020 och budgetunderlag 2022 publicerade
  Myndigheten årsredovisning och budgetunderlag finns nu tillgängliga
  Läs mer


 • Trossamfundsledare om vaccin mot covid-19
  SST, MSB och FoHM har i samarbete med trossamfunden producerat filmer för att nå ut med information om vaccinering.
  Läs mer


 • Stöd för insatser till utsatta personer
  Trossamfund med verksamhet för socialt särskilt utsatta människor har möjlighet att söka statligt stöd senast den 6 april
  Läs mer


 • Sökes: en driven administratör
  Vill du jobba med oss på Myndigheten för stöd till trossamfund?
  Läs mer


 • Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier
  I en ny rapport beskrivs muslimska begravningsskick i Sverige utifrån den mångfald som finns inom denna minoritetsgrupp.Rapporten Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier presenterar såväl svenska juridiska som muslimska teologiska föreskrifter rörande död och begravning, men beskriver också de olika synsätt som finns på dessa frågor bland muslimer i Sverige. I skriften diskuteras de problem- och konfliktområden som finns och har funnits inom begravningsväsendet relaterat till den muslimska minoriteten.Texten bygger på material insamlat under 2020 i form av exempelvis forskningslitteratur, informationsfoldrar, eller juridiska dokument – dels på intervjuer och samtal med såväl tjänstemän från några av Sveriges kommuner, regioner och kyrkogårdsförvaltningar, företrädare för Svenska kyrkan, olika muslimska församlingar och föreningar, liksom med enskilda personer.


  Läs mer


 • Andlig vård under covid-19
  Hur har arbetet inom den andliga vården i sjukvården sett ut under – och påverkats av – coronapandemin?
  Läs mer

 • Information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge. Regeringen har därför beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Här hittar du information och frågor och svar kring reglerna.(se även Myndigheten samlade information Öppnas i nytt fönster. om corona.)
  Läs mer

 • Seminarium 10 december: Hur når vi våra äldre? Vad trossamfunden kan göra för att motverka digitalt utanförskap
  Många trossamfund står inför stora utmaningar med att nå sina äldre medlemmar i den alltmer digitaliserade tillvaro pandemin fört med sig. Med anledning av detta anordnar SST ett seminarium den 10 december om hur trossamfunden kan motverka de äldres digitala utanförskap. Post- och telestyrelsen och SPF Seniorerna medverkar i seminariet.
  Läs mer


 • Samfundsledare om corona vintern 2020
  Med anledning av pandemin och stundande högtider har SST och MSB bett samfunds-ledare att informera om covid-19.
  Läs mer


 • En deklaration för en stark demokrati
  Myndigheten för stöd till trossamfund är med och lyfter demokratifrågorna under jubileumsåret 2021
  Läs mer

 • Ny direktör utsedd till SST
  Regeringen har beslutat att Isak Reichel blir ny chef för Myndigheten för stöd till trossamfund. 
  Läs mer


 • Information inför allhelgonahelgen
  I veckan söker sig tusentals människor till landets kyrkogårdar för att minnas sina avlidna och tända ljus
  Läs mer


 • Det mångreligiösa Sverige förändras
  I november bjöd SST in till samtal för att fördjupa frågor om hur det mångreligiösa tar plats i samhällsutvecklingen
  Läs mer


 • Ett mångreligiöst Sverige i förändring
  Det religiösa engagemanget minskar men en majoritet av svenskarna identifierar sig med en religion, visar en ny rapport.
  Läs mer

 • Statens stöd till trossamfund stärks
  Regeringen föreslår att stödet till trossamfund ökar med 50 miljoner kronor för 2020 och 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
  Läs mer

 • Information till anhöriga om begravningar i coronatider
  Med anledning av corona-pandemin har begravningshuvudmannen Svenska kyrkan tagit fram information som riktar sig till anhöriga och närstående om hur man kan göra för att minska smittspridning vid begravningar. Här nedan kan du läsa texten – som också finns översatt till flera språk.
  Läs mer


 • Bidrag till insatser för utsatta personer
  Trossamfund som bedriver verksamhet för människor i socialt särskilt utsatta situationer har nu möjlighet att söka stöd.
  Läs mer


 • Helena Josefson vikarierande myndighetschef
  Regeringen utsåg den 7 maj Helena Josefson till vikarierande direktör och myndighetschef för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).
  Läs mer


 • Trossamfunden i Coronakrisen
  Knappast någon del av det samhället är opåverkad av den situationen med det nya coronaviruset – inte heller trossamfunden
  Läs mer


 • En annorlunda Ramadan våren 2020
  Den muslimska fastemånaden Ramadan beräknas infalla från slutet av april – och avslutas sista veckan i maj.
  Läs mer

 • Trossamfundsledare talar om COVID-19
  Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/COVID-19.
  Läs mer

 • Möte med religiösa samfund med anledning av det nya coronavirusets spridning
  Med anledning av det nya coronaviruset träffade statsminister Stefan Löfven och kultur- och demokratiminister Amanda Lind den 27 mars ledare för religiösa samfund.
  Läs mer

 • Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk
  Region Stockholms telefonlinje på flera språk blir nu nationell genom ett samarbete med regionerna och Folkhälsomyndigheten.
  Läs mer


 • Ständigt beredda på de svåra samtalen
  Att den andliga vården är en resurs i vardagsarbetet är väl känt. Men även i kris- och katastrofer behövs deras stöd.
  Läs mer

 • Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19
  Då frågan har aktualiserats av trossamfunden vad som behöver beaktas i samband med hantering av avliden med bekräftad covid-19, ber myndigheten trossamfunden att notera följande:
  Läs mer

 • Religioner i rörelse – årsbok 2020
  Läs mer

 • Viktig information gällande ansökningar
  Alla blanketter som skickas till SST från den 17:e mars och framåt ska även skickas i digital kopia på info@myndighetensst.se, senast det datum som tidigare angetts för blanketten i fråga.
  Läs mer


 • Jag vill slippa religion ­– får jag det?
  Rätten att få avstå religion är något som alltmer har kommit att diskuteras och debatteras i Sverige under 2000-talet
  Läs mer


 • Med anledning av coronaviruset
  Läs mer


 • Åsa Hole utsedd till vikarierande direktör och myndighetschef
  Regeringen har torsdagen den 9 januari 2020 utsett Åsa Elizabeth Hole till vikarierande direktör och myndighetschef för Myndigheten för stöd till trossamfund.
  Läs mer

 • Myndighetschefen Åke Göransson har avlidit på nyårsafton under en semesterresa i utlandet.
  Läs mer


 • Amanah prisas för sitt arbete för tolerans
  Malmö stad uppmärksammar judisk-muslimskt samarbete för att sprida kunskap och förståelse mellan människor.

  Läs mer

 • Forskningssamverkan med Uppsala universitet
  Hösten 2019 påbörjar myndigheten ett samarbetsprojekt med Centrum för forskning om religion och samhälle Länk till annan webbplats. (CRS) på Uppsala universitet. 
  Läs mer


 • The Religious Landscape of Sweden
  Myndigheten släpper en översättning av rapporten om Sveriges religiösa karta – lansering sista veckan i november
  Läs mer


 • Mänskliga rättighets dagarna i Linköping
  Tema för årets konferens (14-16 november) är rätten till hälsa och myndigheten finns på plats med flera seminarier
  Läs mer

 • Budget för myndigheten 2020
  Idag den 18 september har regeringen lämnat budgetpropositionen för år 2020 till riksdagen.

  Läs mer


 • Delaktig, stark och synlig 2019-2020
  För fjärde året i rad anordnar myndigheten ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden.
  Läs mer


 • Myndigheten på studieresa söderut
  Hur arbetar Danmark med frågor som rör minoriteter, integration och religion?
  Läs mer


 • 50 år med Serbiska ortodoxa kyrkan
  Från två tomma händer till en integrerad del av Sveriges kyrkokarta
  Läs mer


 • Ett gott råd eller svår utmaning?
  Myndigheten anordnar samtal om samverkan mellan trossamfund och det offentliga under Almedalsveckan i Visby
  Läs mer


 • Skapar religion segregation?
  Myndigheten anordnade två seminarier under Järvaveckan i Stockholm
  Läs mer


 • Kan trossamfund öka valdeltagandet?
  Två år i rad har valambassadörer, på SST:s uppdrag, spridit information om hur man röstar – och varför det är viktigt.
  Läs mer


 • Judiska Sverige har hittat hem
  Allaktivitetshuset Bajit mitt inne i Stockholm samlar skola, kultur och egen kosherbutik
  Läs mer


 • Religioner i rörelse – årsbok 2019
  Religioner i rörelse är titeln på Myndigheten för stöd till trossamfunds årsbok. Syftet med denna årsbok är dels att spegla några av de olika verksamheter och projekt myndigheten gör, dels att berätta lite mer allmänt om intressanta fenomen och förändringar i fältet religion/trossamfund i Sverige.
  Läs mer


 • Ny rapport: Sveriges religiösa landskap
  Hur ser religiös praktik, tro och tillhörighet ut idag i det svenska samhället?
  Läs mer


 • Bli valambassadör i EU-valet!
  Vill du att fler personer i ditt trossamfund ska göra sina röster hörda i valet den 26 maj 2019?
  Läs mer

 • Myndighetens årsredovisning 2018 och budgetunderlag 2020 publicerade
  Myndighetens årsredovisning och budgetunderlag finns nu tillgängliga.
  Läs mer


 • Satsning för kvinnor uppmärksammas
  Hanna Gerdes har mottagit utmärkelsen Diversity Index Award för arbetet med SST:s initiativ Delaktig, stark och synlig
  Läs mer


 • Sök lokalbidrag och bidrag för anpassning
  Sista dag för att ansöka om dessa bidrag hos myndigheten är den 1 april 2019
  Läs mer


 • Ny studiecirkel för kvinnor
  Välkommen till fem träffar av Scriptural Reasoning och en interreligiös mötesplats för nya tankar, diskussioner och systerskap.
  Läs mer

 • Budgetpropositionen för 2019
  Den 15 nov lämnade övergångsregeringen sin budgetproposition till riksdagen.
  Läs mer

 • Grundläggande säkerhetsutbildning för trossamfund 12-13 november i Motala 
  Utbildningsdagarna är ett led i statens satsning på säkerhet i trossamfundsmiljöer och är riktad till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom trossamfundens lokala församlingar/föreningar
  Läs mer


 • Kammarkollegiet tar över säkerhetsbidrag
  I oktober 2018 tog Kammarkollegiet över ansvaret för ansökningar om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder samt vakter.
  Läs mer

 • Forum för levande historia uppmärksammar myndighetens projekt om islamofobi
  Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett 15-tal myndigheter genomför arbete inom ramarna för planen. I en serie artiklar berättar medarbetare på några av myndigheterna om erfarenheter och lärdomar av arbetet.
  Läs mer

 • Myndigheten på MR-dagarna
  Myndigheten för stöd till trossamfund är samarbetspartner i årets MR-dagar i Stockholm och anordnar och deltar i flera seminarier.
  Läs mer


 • Föreläsningsserie om
  rörelser inom islam

  Under hösten 2018 anordnar myndigheten ett antal seminarier om samtida strömningar och rörelser inom islam.
  Läs mer

 • Ny kunskapsöversikt om
  Muslimska brödraskapet

  Myndigheten för stöd till trossamfund har i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tagit fram rapporten Muslimska brödraskapet - en kunskapsöversikt.
  Läs mer


 • Är Sverige mest mång-
  religiöst i Europa?

  Statistisk från Pew Research Institute visar att Sverige är ett land med stor religiös pluralism – om man jämför med våra grannar.
  Läs mer

 • Ny interreligiös studiecirkel för kvinnor börjar den 10 september
  Är du troende och definierar dig som kvinna? Tycker du det är intressant att träffa kvinnor av annan religion än din egen? Är du nyfiken på att upptäcka din och andras heliga skrifter? Välkommen till vår studiecirkel i Scriptural Reasoning!
  Läs mer


 • Utbildningar och kurser hösten 2018
  Under hösten anordar myndigheten flera utbildningar och kurser för aktiva inom trossamfunden och deras församlingar.
  Läs mer

 • Presentation av Islam i Sverige:
  de första 1300 åren

  På mindre än hundra år har Sveriges muslimska befolkning gått från att vara en handfull individer till hundratusentals människor. Men kontakter och relationer mellan vad vi idag kallar Sverige och muslimska kulturer sträcker sig långt tillbaka i tiden. I Islam i Sverige - de första 1300 åren tecknar religionsvetaren Simon Sorgenfrei denna långa historia, från vikingatidens kulturmöten till dagens muslimska mångfald.(För presentationer senare under hösten klicka här, BESTÄLL)
  Läs mer

 • Yttrande över betänkandet ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige”
  Myndigheten för stör till trossamfund har den 3 augusti lämnat in sitt yttrande över betänkandet (SOU 2018:18) till Kulturdepartementet
  Läs mer

 • 6 av 10 muslimska församlingar utsatta för angrepp
  En ny rapport från Uppsala universitet har undersökt förekomsten av hot och angrepp mot svenska muslimska församlingar. Undersökningen har gjorts i samverkan med Islamiska samarbetsrådet (ISR) och delfinansierats med stöd från Myndigheten för stöd till trossamfund.
  Läs mer

 • Debattartikel: Skolan arena för religiös diskriminering
  Utifrån rapporten Andra antireligiösa hatbrott och diskriminerande attityder skriver Göran Larsson och Simon Sorgenfrei på Göteborgspostens debattsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om barn och ungas utsatthet på grund av sin etniska eller religiösa bakgrund i skolan. Artikeln publicerades ursprungligen den 4 juli 2018.
  Läs mer

 • Myndigheten uppmärksammar judisk-muslimskt partnerskap
  Under Järvaveckan 2018 höll Myndigheten för stöd till trossamfund, tillsammans med organisationen Open Skåne Länk till annan webbplats., ett seminarium om det pågående samarbetet Judar och muslimer för ett öppet Sverige.
  Läs mer


 • Andra antireligiösa hatbrott
  I en ny rapport belyses problematiken kring konflikter inom och mellan religiösa grupper
  Läs mer


 • Ny bok om islam i Sverige

  2018 lanserar myndigheten en ny bok signerad forskaren Simon Sorgenfrei. Titeln är Islam i Sverige – de första 1300 åren och tar ett brett grepp på temat islam och muslimer på de nordligare breddgraderna.
  Läs mer


 • Myndigheten på Almedalen 2018
  På Almedalsveckan1 - 8 juli medverkar Myndigheten med fyra egna seminarier
  Läs mer


 • Medverkan på Järvaveckan 2018
  Myndigheten för stöd till trossamfund finns på plats på Järvaveckan i Stockholm som i år går av stapeln 9 - 17 juni på Spånga IP.
  Läs mer

 • Så här behandlar Myndigheten för stöd till trossamfund dina personuppgifter
  Med anledningen av att ny lagstiftning har trätt i kraft den 25 maj 2017 (GDPR) förtydligar Myndigheten för stöd till trossamfund härmed hur myndigheten behandlar personuppgifter.
  Läs mer


 • Satsning 2018: Jag tror på min röst
  Myndigheten har fått i uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför valen i september.
  Läs mer


 • Delaktig, stark och synlig 2018
  För tredje året i rad anordnar myndigheten ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden.
  Läs mer


 • Myndighetens årsbok 2018 ute nu
  I årets upplaga ryms femton artiklar och de rör alltifrån det judisk-muslimska samarbetsprojektet Amanah till kvinnors situation i den syrisk-ortodoxa kyrkan.
  Läs mer


 • Översynen av statens stöd till trossamfund
  Den 13 mars presenterades utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige.
  Läs mer


 • Säkerhetsbidrag till trossamfund 2018
  Perioden 23 februari - 16 april finns möjlighet att ansöka om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder och säkerhetspersonal.
  Läs mer

 • Kommentar med anledning
  av projektet islamofobi.se

  Myndigheten för stöd till trossamfund ser med stor oro på utvecklingen för religionsfriheten i Sverige de senaste åren och i synnerhet situationen för landets religiösa minoriteter. Det offentliga har förbundit sig att främja deras rätt att behålla och utveckla det egna kultur- och samfundslivet, något som stadgas redan de inledande paragraferna grundlagen. Utmaningen i dag är att de religiösa minoriteterna inte bara ska kunna läsa detta på papper utan också ska få uppleva detta i utövandet av sin religionsfrihet – och i sin vardag.
  Läs mer


 • Går det att läka minnen av våld?
  Vad gör vi med minnen av våldsamma konflikter där den andre, av en annan trosuppfattning, brukat våld mot oss?
  Läs mer


 • Konferens: religion i framtidens Sverige
  I samverkan med ISS och SIR anordnar myndigheten en konferens den 14-15 mars om religion som konstruktiv kraft
  Läs mer


 • Delaktig, stark
  och synlig 2017

  Den andra omgången av myndighetens ledarskap- och mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden är avslutad
  Läs mer


 • Satsning mot islamofobi
  Myndigheten samverkar med studieförbundet Ibn Rushd för att medvetandegöra hot, våld och trakasserier mot muslimer i Sverige
  Läs mer


 • Ny rapport om yezider, mandeer och aleviter
  Den senaste rapporten i vår skriftserie handlar om religiösa minoriteter från Mellanöstern
  Läs mer

 • Direktör Åke Göransson i debattartikel: ”Stoppa extremismen med civilsamhällets hjälp” Länk till annan webbplats.
  Hela samhället måste samarbeta i kampen mot våldsbejakande extremism och offentlig sektor måste då våga ta hjälp av civilsamhället. Föreningar, trossamfund och andra aktörer i utsatta miljöer där förtroendet för myndigheter och kommuner är lågt är ovärderliga i det förebyggande arbetet.
  Läs mer

 • Budgetpropositionen 2018
  När det gäller budgetpropositionen för 2018 som regeringen presenterade idag så berörs SST i huvudsak angående två punkter:
  Läs mer

 • Nyutgåva av boken
  Trossamfund i Sverige

  Presentationer av de bidragsberättigade trossamfunden 2017 samt statistik
  Läs mer

 • Direktör för Myndigheteten för stöd till trossamfund tillsatt av regeringen
  Regeringen har den 11 maj beslutat att förordna SST:s nuvarande generalsekreterare Åke Göransson som myndighetschef och direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund.
  Läs mer

 • Bidrag till arbete med asylsökande fördelas av länsstyrelserna i år.
  Regeringen har beslutat att bidrag till arbete med asylsökande ska fördelas av länsstyrelserna under 2017. Detta bidrag kan främst sökas av de olika aktörerna i civilsamhället vilket också inkluderar trossamfunden.
  Läs mer

 • DN uppmärksammar muslimsk andlig vård i hälso- och sjukvården

  från DN:s artikel
  Behovet ökar av imamer på sjukhus
  Det finns en stor efterfrågan på sjukhusimamer enligt SST, nämnden för statligt stöd till trossamfund. Den senaste tidens flyktingmottagning beskrivs som en anledning till det ökade trycket.

  Läs mer

 • SSTs budgetunderlag 2018 och årsredovisning 2016
  Läs mer

 • Tips: Bidrag trossamfunden kan söka från MUCF
  SST önskar tipsa om några olika bidrag som kan vara intressanta för trossamfund och deras lokala församlingar. Samtliga bidrag utlyses av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Länk till annan webbplats.
  Läs mer

 • Ny publikation från SST: Trossamfunden och flyktingarna

  Hösten 2015 var speciell på flera sätt. Aldrig tidigare hade så många människor varit på flykt i världen. 2015 var också det år då rekordmånga flyktingar kom till Europa. Till Sveriges nordliga breddgrader tog sig över 160 000 personer. Detta innebar en stor utmaning för svenska myndigheter.


  Läs mer

 • Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende SST
  Öppna Pdf, 229.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Rapport från SST:s kanslis studiresa till USA 
  Den 4-14 oktober gjorde SSTs kanli en studieresa till Washington DC och Boston i USA
  Läs mer

 • Möten över religionsgränser
  Föreningen Ordfront deltog i SSTs och DemokratiAkademins seminarium Ledarskap, religion och demokrati på MR-dagarna i Malmö. samt genomförde några intervjuer. Detta presenteras i Ordfront Magasin nr 5:2016
  Läs mer

 • SST deltar i Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö 17-19 november
  Temat för miniseminariet på torsdag är Finns det glastak även i himlen? och för fredagens seminarie nr 84 Ledarskap religion och demokrati   
  Läs mer

 • Ny informationsskrift om religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige.
  SST har – i samverkan med Sveriges Interreligiösa råd ­­– tagit fram en kortare informationsskrift om religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige. Publikationen är till för alla som är nyfikna att lära sig mer om dessa frågor men vänder sig framförallt till nyanlända flyktingar och invandrare. Den är därför också översatt till fyra olika språk: engelska, arabiska, persiska/dari och tigrinja.

  Läs mer


 • SSTs mentorskapsprogram för kvinnor i trossamfund har dragit igång
  Första omgången av Delaktig stark och synlig – mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfund har nu hållits. Tjugofyra kvinnor från nitton olika samfund och organisationer möttes för att utveckla sitt ledarskap och samtala om frågor som rör makt, jämställdhet och organisationer i förändring.
  Läs mer

 • Extra utlysning av medel
  Ansökan om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder
  Läs mer

 • Ur Budgetpropositionen 2016/17:1 som presenterades idag vad gäller trossamfunden och SST. 

  Mål för utgiftsområdet

  Läs mer

 • Religionsliv
  SST lanserade 14/9 en ny undersida med forskning, rapporter och material rörande trossamfund och organiserat religiöst liv i Sverige.
  Läs mer

 • SST:s deltagande i Forum Nyköping
  Den 18-19 augusti 2016 deltog SST i Forum Nyköping, en samtalsfestival på temat Integration och social sammanhållning. Den hölls på Stora Torget. SST fanns på plats båda dagarna med ett eget informationstält där man erbjöd material och personal som svarade på frågor samt samtalade med besökare om religion och trossamfund ur ett statligt perspektiv i Sverige i dag.

  Läs mer

 • Sufism i Sverige - ny rapport från SST
  Sufism brukar beskrivas som den gren av islam som lägger särskild tonvikt vid själslivet och strävan att genom andliga övningar nå upplevelser av gudsnärvaro. Sufier har vanligen organiserat sig i ordnar som finns spridda över nästan hela världen. I Sufism i Sverige – En lägesrapport från Stockholm, Göteborg och Malmö ges för första gången en mer övergripande presentation av hur sufism organiseras och praktiseras i Sverige. Rapporten är skriven av Simon Sorgenfrei Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor vid Södertörns högskola.


  Läs mer


 • Vem gör vad? 20 myndigheters samverkan med det civila samhället
  MUCF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Myndigheten för ungdom och civilsamhällsfrågor har gett ut en skrift om hur myndigheter samverkar med civilsamhället .
  Läs mer


 • Rapport från seminariet Framgång och motstånd - att vara kvinna i trossamfund
  Den 16:e april 2016 möttes SST 22 engagerade medlemmar från svenska trossamfund för att tillsammans diskutera frågor kring trossamfund, genus och demokrati.
  Läs mer


 • Utbildning i grundläggande säkerhet
  S ST har nu genomfört tre stycken tvådagarsutbildningar i grundläggande säkerhet riktad till ledare i trossamfund.
  Läs mer

 • KOMPETENSUTVECKLING FÖR TROSSAMFUNDSLEDARE 2016
  Sverige är ett mångreligiöst land och flera trossamfund har rotat sig här de senaste årtiondena. Att på lokal eller nationell nivå vara ledare i ett trossamfund i dag ställer krav på utbildning, erfarenhet och acceptans och kompetens – både i religion och i svenskt samhällsliv.
  Läs mer

 •  Allmänna arvsfonden satsar på projekt för unga nyanlända flyktingars integration.
  Allmänna arvsfonden har beslutat om en särskild satsning på projekt för unga nyanlända flyktingars integration.
  Läs mer

 • Seminarium: Framgång och motstånd: -Att vara kvinna i trossamfund
  6 april kl 10-15 på Stockholm Conference centre, Drottninggatan 71B, länk
  Läs mer

 • Hasnain Govani – ny projektsekreterare på SST
  Från och med 1 mars är Hasnain Govani visstidsanställd på deltid som projektsekreteraer på SST. Han kommer främst att arbeta med SST:s särskilda regeringsuppdrag.
  Läs mer

 • NYHETER gällande ansökan om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

  Vid SST:s nämndsammanträde den 16 februari 2016 beslöts följande tillägg och ändringar vad gäller tillämpningsföreskrifterna för bidrag till säkerhetshöjande åtgärder.
  (Hela dokumentet finns att ladda ned här Pdf, 510.9 kB.)

  Läs mer

 • SSTs budgetunderlag 2017 och årsredovisning 2015 nu klara
  Ladda ned budgetunderlag
  Pdf, 640.2 kB.
  Ladda ned årsredovisning Pdf, 401.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  Läs mer


 • Första omgången av SSTs utbildning
  ”Ledarskap och demokrati” avslutad

  Helgen 16-17 januari 2016 avslutades SSTs ledarskapsprogram för unga ledare inom trossamfunden. Sjutton deltagare fick på då ta emot diplom efter att ha genomgått programmet. Syftet med den sammanlagt åtta dagar långa utbildningen har varit att föra samman unga ledare från olika samfund och diskutera frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter, ungas engagemang och ledarskap.


  Läs mer

 • Regleringsbrev för 2016
  Beskriver mål och återrapporteringskrav för SST:s verksamhet, organisationsstyrning, uppdrag och finansiering
  Läs mer

 • Angående ny ansökningsomgång av medel till säkerhetshöjande åtgärder för år 2016
  Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder kommer att utlysas för år 2016. Sista ansökningsdag är 31 mars 2016.
  Läs mer

 • Statskontorets rapport ”Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund”.

  Statskontoret har gjort en översyn av Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Översynen har haft särskilt fokus på myndighetens ledningsform, orgnisation och styrning. Rapporten Pdf, 1.8 MB.

  Läs mer

 • Kan det ur det onda födas något gott?
  En konferens om interreligiösa organisationers roll i krisarbete och olika perspektiv på arbete mot våldsbejakande extremism. 2-3 december.
  Läs mer

 • MR-DAGARNA i GÖTEBORG 8-10 nov 2015     
  SST medverkar i ett seminarium den 9 nov, kl 13:00 - 14.30
  Läs mer


 • ISLAM PÅ BOSNISKA
  Symposium 24 november 

  En dag om muslimska traditioner i Bosnien
  – och bosniska muslimer i Sverige

  Läs mer

 • Angående lokalbidrag samt bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning


  Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund – SST har beslutat att för år 2016 inte utlysa medel för lokalbidrag samt bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning.


  Läs mer

 • Förlängd ansökningsperiod för säkerhetshöjande medel
  Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund – SST, förlänger ansökningstiden för nya ansökningar om medel för säkerhetshöjande åtgärder. Sista ansökningsdag är framflyttad till och med den 31 oktober 2015
  Läs mer

 • Regeringens budgetproposition för 2016
  I regeringens budgetproposition för 2016 föreslås statsbidraget till trossamfund att bli c:a 92 miljoner och förvaltningsanslaget till SST att bli c:a 10 miljoner.Läs här Pdf, 301.5 kB. de delar ur budgetpropositionen som rör trossamfunden.Läs här Pdf, 2.1 MB. hela utgiftsområde 17 ur budgetpropositionen
  Läs mer

 • Hem och hemlöshet


  Författaren Göran Rosenbergs tal vid gudstjänsten i Storkyrkan den 15 september 2015 i samband med Riksmötets öppnande:


  Läs mer

 • SSTs skriftserie nr 5 "Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige"
  - en av Sveriges största samfundsgruper i belysning
  Läs mer

 • SST anordnade två välbesökta
  seminarier under Almedalsveckan 2015

  I det första samtalet deltog kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt en panel bestående av forskarna Tobias Hübinette och Marie Demkert samt Max Stockman från SST. Rubriken på seminariet var "Antisemitism, islamofobi och främlingsfienden mitt ibland oss – har vi ett demokratisk underskott?". Frågor som berördes var hur - och på vilket sätt - rasistiska och främlingsfientliga stämningar och attityder har fäste i Sverige idag och tar sig uttryck. Till seminariet, som höll till mitt Almedal-vimlet på Hästagatan 10, kom ett sjuttiotal personer för att lyssna och ställa frågor.


  Läs mer

 • Nytt statsbidragsberättigat trossamfund – Alevitiska Riksförbundet
  Regeringen har vid sitt sammanträde i dag den 25 juni 2015 beslutat att Alevitiska Riksförbundet skall vara ett statsbidragsberättigat trossamfund enligt Lag om stöd till trossamfund och Förordning om statsbidrag till trossamfund.


  Läs mer

 • Seminarier med SST i Almedalen 2015
  SST deltar även i år på Almedalsveckan och hälsar välkommen till två seminarier:
  Läs mer

 • Syrisk-ortodoxa kyrkans patriark på besök i Sverige
  Under slutet av maj gästas Sverige av Ignatius Aphrem II, överhuvud för den universella Syrisk-ortodoxa kyrkan och patriark av Antiokia och hela Östern.
  Läs mer

 • SST anordnade rådslag om kvinnors delaktighet,
  inflytande och synlighet i trossamfunden

  Läs mer

 • Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder
  SST utlyser ett andra tillfälle 2015 att ansöka om bidraget. Sista ansökningsdag är den 30 september 2015
  Läs mer

 • Regeringen beviljar stöd till Sveriges interreligiösa råd
  Regeringen har i dag beslutat att bevilja stöd till Sveriges interreligiösa råd för att stötta samarbete mellan religiösa samfund i Sverige. Stödet på 800 000 kronor under 2015 går till att inrätta en administrativ funktion för Sveriges interreligiösa råd länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • SST:s skriftserie nr 2 "Uppvaknandets vägar" finns nu som talbok


  MTM Länk till annan webbplats., myndigheten för tillgängliga medier, har gjort boken "Uppvaknandets vägar" tillgänglig som talbok. Boken behandlar Buddhistisk historia till nutida utövning och gemenskapsliv.Provlyssna Länk till annan webbplats.. Personer med läsnedsättning kan låna eller beställ boken. Läs hur det går till på www.legimus.se Länk till annan webbplats. under fliken Använda legimus.se.


  Läs mer

 • LEDARSKAP OCH DEMOKRATI


  Hösten 2015 anordnar DemokratiAkademin på uppdrag av SST ett  ledarskapsprogram med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter för unga aktiva inom trossamfunden i Sverige. Programmet är sammanlagt åtta dagar och ställer frågan: hur förverkligar vi demokrati i praktiken?
  Läs mer

 • Regeringen anslår ytterligare sju miljoner till säkerhetshöjande åtgärder
  Det är nu klart att regeringen föreslår i vårbudgeten att man kommer anslå extra sju miljoner till SST gällande säkerhetshöjande åtgärder. Detta innebär att SSTs totala budget för detta ändamål kan komma att öka till 10 miljoner under 2015.


  Läs mer

 • SST:s Årbok 2015 ute nu!
  Läs mer

 • SST:s årsredovisning 2014 och budgetunderlag 2016
  SST:s Nämnd fastställde SST:s årsredovisning Pdf, 370.9 kB. för 2014 samt budgetunderlag Pdf, 633.5 kB. 2016 vid sitt sammanträde den 17 februari 2015.
  Läs mer

 • Trossamfundens sociala insatser
  En preliminär undersökning gjord av prof Anders Bäckström och teol dr Ulrika Svalfors på uppdrag av regeringskansliet. Ladda ned rapporten PDF Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • SST:s generalsekreterare om statsbidrag och trossamfund
  I nr 14 av tidskriften Kurage skriver SST:s generalsekreterare Åke Göransson om statsbidrag och trossamfund. Läs artikeln som pdf-fil på svenska svenska, eller engelska Pdf, 151 kB., eller läs hela numret på Kurage hemsida, länk Länk till annan webbplats.. Lösnummer kan också beställas, länk Länk till annan webbplats.
  Läs mer

 • Trossamfunden i Sverige i gemensam kampanj mot hat och för fred
  Sveriges kristna råd har fått i uppdrag av regeringen att i nära samverkan med Sveriges interreligiösa råd arrangera manifestationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå under helgen som inleder World Interfaith Harmony Week. Religionerna i Sverige agerar nu gemensamt mot hat och för fred i kampanjen Vägra hata!

  Läs mer

 • Regleringsbrev 2015
  Läs dokumentet här Pdf, 93.5 kB.
  Läs mer

 • Ny informationssajt om civilsamhället
  Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor har lanserat ny informationssajt om civisamhället.
  Läs mer

 • Samverkansmöte med anledning av angrepp mot religiösa samlingslokaler
  Med anledning av angrepp riktade mot religiösa samlingslokaler i Eskilstuna,
  Eslöv och Uppsala under jul och nyårshelgen 2014, har Myndigheten för
  samhällsskydd och beredskap (MSB) idag den 7 januari, genomfört ett
  samverkansmöte i syfte att skapa en gemensam lägesbild samt ge möjlighet för
  kallade deltagare att informera om planerade aktiviteter.

  Läs mer

 • SST intervjuade i tidningen EXPO om attacker mot svenska moskéer,
  "Flera moskéattacker i Sverige
  Läs mer

 • Slutredovisning av samtal, övningar och diskussioner
  inom ramen för SSTs utvidgade dialog med trossamfunden om demokratifrämjande arbete
  Läs mer

 • SST:s kansli på studieresa till Serbien och Bosnien
  SST:s studieresa i oktober 2014 gav många viktiga intryck och intressanta erfarenheter. Först och främst var det viktigt för SSTs kansli att få se de religiösa samfunden – framförallt den serbisk-ortodoxa kyrkan och det islamiska samfundet i Bosnien – i sina respektive ursprungsmiljöer.
  Läs mer

 • Mona Sahlin på besök hos Islamiska samarbetsrådet

  Mona Sahlin, som är regeringens nationella samordnare när det gäller arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, besökte Islamiska Samarbetsrådet den 10 november för att informera om uppdraget och föra samtal om samverkan.

  Läs mer

 • SST medverkar på MR-dagarna i Umeå 2014
  Under årets upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna kommer SST att bidra med två seminarier.

  Läs mer

 • Mediabevakning och kommentarer kring SST:s seminarium och regeringsuppdrag att kartlägga främlingsfientliga handlingar mot trossamfund

  Torsdagen den 16 oktober anordade SST ett heldagsseminarium kring kartläggningen om främlingsfientliga attacker mot trossamfunds lokaler och medlemmar.


  Läs mer

 • VIDAREUTBILDNING FÖR VIGSELFÖRRÄTTARE 2014 En heldagsutbildning om stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap
  Inbjudan   På regeringens uppdrag erbjuder Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) en kostnadsfri heldagsutbildning för svenska vigselförrättare. Utbildningen kommer att ge deltagarna information om den nya lagstiftningen kring stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap.
  Läs mer

 • Intervju med SST:s generalsekreterare ur tidskriften Kyrkogården nr 4 2014.
  Tidskriften ges ut av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF
  Läs mer

 • Regeringens nyhetsbrev om trossamfund
  Sekulärt samhälle skapar frihet för konfessionella välfärdslösningar
  Läs mer

 • SST Besöker myndigheter i Norge och Storbritannien

  Som en del i regeringsuppdraget att jobba med den nya lagen om stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap har SSTs projektsekreterare Fredrik Brusi och Polin Shahho besökt berörda myndigheter och civilsamhällesaktörer i Norge och Storbritannien.
  Läs mer

 • Studenter i Mellanöstern- och Nordafrikastudier
  har samverkat med SST om  religion i Sverige


  Under hösten 2013 och våren 2014 har studenter från Stockholms universitet och Institutionen för Orientaliska språk (Mellanöstern- och Nordafrikastudier) samverkat med SST gällande att ta fram kortare informationsrapporter om olika religiösa grupper i Sverige med koppling till MENA-regionen.

  Läs mer

 • "Bara att mötas här i respekt och öppenhet, är i sig ett litet mirakel"
  I kippa, keps och nunnedok möts deltagarna för att lära och diskutera himmel och jord. Tjugo ledare för olika trossamfund i Skåne utbildas under våren i demokrati och samhällskunskap.
  Läs mer

 • Regeringens nyhetsbrev  nr 2 om trossamfund, länk Länk till annan webbplats.
  Rubrikerna från nyhetsbrevet nedan:
  Läs mer

 • Angående regeringsuppdraget att kartlägga främlingsfientliga handlingar mot trossamfund.
  Professor Göran Larsson vid Göteborgs universitet (institutionen för litteratur, idéhistoria och religion) kommer att tillsammans med fil dr Simon Stjernholm vid Lunds universitet (centrum för teologi och religionsvetenska) att på uppdrag av SST ansvara för regeringsuppdraget. Deras kontaktuppgifter finns under fliken kontakt – personal.
  Läs mer

 • 6 regeringsuppdrag under 2014
  länk
  Läs mer

 • Därför måste vi kartlägga hatarna
  Ministrarna Attefall och Ullenhag om nytt uppdrag till SST - artikel i Expressen
  Läs mer

 • SSTs årsbok 2014 ute nu
  Det går nu att beställa SSTs årsbok 2014 (se Material )
  Läs mer

 • Ny medarbetare vid SST:s kansli
  Den 1 mars började Polin Shahho som projektsekreterare vid SST:s kansli. Anställningen är en visstidsanställning på deltid. Polin kommer att tillsammans med Fredrik Brusi på SST att ansvara för regeringsuppdraget att föra en dialog med trossamfunden om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras och även erbjuda vidareutbildning för vigselförrättare i frågan. Vem är då Polin? Här kommer en kort presentation av och från henne:
  Läs mer

 • Ny informationsfolder
  "Trossamfunden - en god kraft i samhället"  är en ny informationsfolder som Social   departementet har tagit fram, öppna Länk till annan webbplats.
  Läs mer

 • Kompetensutveckling för trossamfundsledare
  Sensus sammanfattar den del i SSTs kompetensutveckling som handlar om ledarskap, öppna Länk till annan webbplats.
  Läs mer

 • Årsredovisning 2013 och budgetunderlag 2015
  SST:s Nämnd fastställde SST:s årsredovisning för 2013 samt budgetunderlag 2015 vid sitt sammanträde den 18 februari 2014.
  Årsredovisning 2013 Pdf, 10.2 MB., Budgetunderlag 2015 Pdf, 572.9 kB.

  Läs mer

 • Regeringens nyhetsbrev om Trossamfund , nr 1, 2014
  Nedan följer rubrikerna. För hela brevet klicka här Länk till annan webbplats..
  Läs mer

 • "Trossamfunden - en god kraft i samhället"  
  Socialdepartementet har tagit fram en ny informationsfolder om trossamfunden.
  Läs mer

 • Säkerhetsläget måste ses över

  SST välkomnar att samverkansorganet för de muslimska riksorganisationerna, Islamiska Samarbetsrådet, under 2014 kommer att göra en större kartläggning av säkerhetsläget och krisberedskapen i muslimska föreningar. Vi ser ett stort behov av att göra en översikt av det här slaget – inte minst i ljuset av den senaste tiden upprepade attacker mot svenska moskéer.

  Läs mer

 • Gemensamt ställningstagande för fredlig samvaro i Södertälje
  (Uttalandet undertecknades 13-09-18, texten som PDF Pdf, 93.7 kB., signerande parter PDF Pdf, 121 kB., bilder Länk till annan webbplats.)
  Sedan en tid tillbaka har undertecknade religiösa ledare fört samtal om hur vi skulle kunna ta ett större personligt ansvar för att bidra till en fredligare samvaro och därmed motverka motsättningar och konflikter som emellanåt leder till en allt allvarligare brottslighet.

  Läs mer

 • Åsa E. Hole kommer att efterträda Sven-Eric Andersson
  när han sista december går i pension. Här följer en kort presentation.
  Läs mer

 • SST skall jobba med valåret 2014
  Från Regeringens nyhetsbrev 2013-11-13:
  Läs mer

 • Kompetensutveckling för trossamfundsledare
  En utbildning i samhällskunskap, svensk  religionshistoria, familjerätt och ungas livsvillkor.
  Läs mer

 • Regeringens nyhetsbrev om trossamfund, nr 5
  Rubriker:
  - Stefan Attefall intervjuas om satsningar på samfundslokaler och andlig vård i sjukvården
  - Stödet till trossamfunden höjs med 10,5 miljoner

  Läs mer

 • Stödet till trossamfunden höjs
  Trossamfundsminister Stefan Attefall offentliggjorde idag att regeringen föreslår att stödet till trossamfunden höjs med sammanlagt 10.5 miljoner under perioden 2014 – 2016.
  Läs mer

 • Islamiska Kulturunionen i Sverige (IKUS)
  Regeringen har idag den 6 september beslutat att Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS) får statlig hjälp att ta upp avgifter genom skattsedeln.
  Läs mer

 • Ny medarbetar vid SST:s kansli
  Den 2 september börjar Fredrik Brusi som projektsekreterare vid SST:s kansli. Anställningen är en visstidsanställning på deltid. Fredriks kommer att ha till uppgift att tillsammans med övriga på kansliet arbeta med de särskilda regeringsuppdrag SST har eller kommer att få.
  Läs mer

 • Presentation av SST:s skriftserie, nr 2 och 3
  Den 29 augusti presenteras nr 2 och nr 3 av SST:s skriftserie med rubrikerna:
  • UPPVAKNANDETS VÄGAR, från buddhistisk historia till nutidens utövning och gemenskapsliv — av Trudy Fredriksson
  • SHIAMUSLIMER I SVERIGE — en översikt av Göran Larsson och David Thurfjell

  Läs mer

 • SST  erbjuder tre seminarier under Almedalsveckan
  Dessa seminarier arrangeras i samverkan med några andra organisationer.
  Läs mer

 • Regeringens brev om trossamfund, nr 3
  Rubriker:
  - Almedalen 2013: Religion i det offentliga rummet - för mycket eller för litet?
  - Samtal om religionsfrihet och arbetslivet
  länk Länk till annan webbplats.
  Läs mer

 • Inbjudan till SST:s och Socialdepartementets gemensamma seminarium under Almedalsveckan
  Religion i det offentliga rummet - för mycket eller för lite?
  Läs mer

 • Demokratiseminarium och rådslag i Södertälje
  Lördagen den 1 juni anordnade SST ett demokratiseminarium
  på Sankt Ignatios Andliga Akademi i Tvetaberg i Södertälje.
  Läs mer

 • SST besökte mandeisk högtidsdag i Fittja
  Måndagen den 21 maj firade det mandeisk-sabeiska
  samfundet Johannes Döpares dag intill Albysjön i Fittja.
  Läs mer

 • Regeringens nyhetsbrev om trossamfund, nr 2
  Rubriker
  - Trossamfundsrådet fördjupar kunskaperna om det religiösa Sverige
  - Samtal om religionsfrihet i skolan
  - Stefan Attefall vid installationen av påve Franciskus, länk Länk till annan webbplats.
  Läs mer

 • SST:s årsbok 2013
  finns nu att beställa Öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • SST:s Skriftserie nr 1 finns nu som PDF
  "Islamofobiska fördomar och hatbrott " av Klas Borell finns nu att hämta som PDF.
  Den tryckta upplagan är slut.
  Läs mer

 • Glimtar från konferensen "Religionens roll i samhällsbyggandet"
  - om interreligiösa och interkulturella råd i kommun och landsting, finns på regeringens hemsida, länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Budgetunderlag
  SST:s Nämnd fastställde SST:s budgetunderlag till regeringen för 2014 vid sitt sammanträde den 18 februari 2013. Budgetunderlag 2014 Pdf, 637.4 kB, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Årsredovisning
  SST:s Nämnd fastställde SST:s årsredovisning för 2012 vid sitt sammanträde den 18 februari 2013. Årsredovisning 2013 Pdf, 695 kB, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Regeringens nyhetsbrev om Trossamfund, nr 1
  Rubriker:
  • Medmänsklighet motiverar samfund bedriva välfärd
  • Skattereduktion med en fjärdedel för gåvor till ideella organisationer
  • Mål och prioriteringar för trossamfunden 2013
  • Stefan Attefall på resor och besök

  Läs mer

 • Nytt regeringsuppdrag till SST: kompetensutveckling för trossamfundsledare
  I regleringsbrevet för 2013 får SST, utöver uppdraget att fortsätta med en utvidgad dialog kring demokrati, ett nytt uppdrag av regeringen.
  Läs mer

 • Rapport från SST:s kanslis studieresa till Turkiet
  SST har ett uppdrag från Sveriges regering "att vara expert när det gäller allmänna trossamfunds- och religionsfrågor".
  Läs mer

 • Regeringens nyhetsbrev om trossamfund 121123, länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Glimtar från "Religionens roll i samhällsbyggandet"
  Den 19 nov i Örebro ägde konferensen om "Religionens roll i samhällsbyggandet" rum.
  Läs mer

 • Regeringens nyhetsbrev om Trossamfund, nr 4
  länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Ur pressmeddelande från Socialdepartementet angående satsningar inom minister Stefan Attefalls politikområden.
  PDF Öppnas i nytt fönster.
  "Trossamfund
  Religions- och övertygelsefriheten är central i ett öppet samhälle, och trossamfunden kompletterar på många områden staten, t ex i det sociala ansvarstagandet för utstötta människor. I samband med större olyckor och kriser i samhället blir kyrkor och den andliga vården inom sjukvården, traditionellt kallad sjukhuskyrkan, naturliga samlingspunkter och ett stort stöd för många. Den andliga vården inom sjukvården är en viktig resurs såväl för sjukhusen som för den enskilde.
  Regeringen föreslår därför att
  Läs mer

 • Ur regeringens budgetproposition 2013, utgiftsområde 17, politikens inriktning.
  PDF Öppnas i nytt fönster.
  "Trossamfund  
  För att möta det ökade behovet av att ge stöd till trossamfunden beräknar regeringen att anslaget för stöd till trossamfund bör tillföras 15 miljoner kronor fr.o.m. 2013.
     Religions- och övertygelsefriheten är central i ett öppet samhälle och finns uttryckt i internationella konventioner men även i den svenska grundlagen. Det är viktigt att vi slår vakt om dessa friheter i såväl Sverige som i vår omvärld.
  Läs mer

 • Stödet till trossamfunden höjs med 13 miljoner
  Pressrelease Pdf, 171.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  Regeringen föreslår att statens stöd till trossamfunden höjs med 13 miljoner kronor från och med 2013. Av det ökade stödet ska 10 miljoner kronor användas till lokalbidrag och 3 miljoner kronor till att förstärka stödet till andlig vård inom sjukvården.
  Höjningen innebär att statens stöd till trossamfunden ökar från 60 miljoner till 73 miljoner kronor.
  Läs mer

 • SST, inbjuder till presentation av: "Islamofobiska fördomar och hatbrott:
  En kunskapsöversikt", av Klas Borell. 121001
  Inbjudan Öppnas i nytt fönster.
  Människors frihet att utöva sin religion är en av de grundläggande fri och rättigheterna i Sverige. Med denna kunskapsöversikt studeras muslimers möjligheter att i Sverige och övriga Västeuropa kunna utöva sin religion utan att bli utsatta för negativ behandling och hatbrott.
  Översikten är ett försök att sammanfatta och kritiskt värdera svensk och europeisk forskning men är också ett försök att besvara frågor och hur samhällsvetenskaplig forskning kan användas för att stärka religionsfriheten och motverka antireligiösa fördomar och hatbrott.
   
  Läs mer

 • Regeringen ökar bidraget till andlig vård inom sjukvården
  Regeringen föreslår att statens bidrag till andlig vård inom sjukvården höjs med 3 miljoner kronor. Se  regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Religionens roll i samhällsbyggandet
  Konferens om interreligiösa och interkulturella råd i kommun och landsting.
  Målgrupp: tjänstemän och politiker, program Öppnas i nytt fönster..
  Läs mer

 • Regeringens nyhetsbrev om trossamfund, nr 3
  länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Professor Göran Larsson kommer från och med 1 september 2012 -  31 december 2013 att knytas på deltid som forskare hos SST.

  För att möta dels regeringens både höjda förväntningar och ambition när det gäller SST "som expert när det gäller allmänna trossamfunds- och religionsfrågor samt projekt" och dels SST egna behov kommer professor Göran Larsson att knytas på deltid som forskare till SST under 16 månader.
  Läs mer

 • Regeringens nyhetsbrev om trossamfund, nr 2, länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Intervju
  med minister Stefan Attefall och generalsekreterare Åke Göransson angående SST:s höjda anslag. Länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige får uppbördshjälp
  Regeringen har idag den 14 juni beslutat att Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige
  får statlig hjälp att ta upp kyrkoavgift genom skattsedeln.
  Läs mer

 • Mandeiska Sabeiska samfundet får statsbidrag
  Regeringen har idag den 7 juni beslutat att Mandeiska Sabeiska samfundet skall få statsbidrag enligt Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932). Den som vill lära sig mer om detta samfund kan läsa bifogad artikel Pdf, 333 kB, öppnas i nytt fönster..
  Läs mer

 • Syrisk-Ortodoxa ärkestiftet får uppbördshjälp
  Regeringen har idag den 31 maj beslutat att Syrisk-Ortodoxa ärkestiftet får statlig hjälp att ta upp kyrkoavgift genom skattsedeln. Pressrelease Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • SSTs kommentar till Uppdrag Gransknings reportage "Imamernas råd" som sändes i SVT 16 maj.
  Onsdagen 16 maj sände SVT 1 reportaget "Imamernas råd" i programmet Uppdrag Granskning. I reportaget besöker två kvinnor — utrustade med dold mikrofon och kamera — tio moskéer i Sverige för att diskutera äktenskapsfrågor. Det framkommer att företrädare för ett antal moskéer ger råd som inte är förenliga med svensk lag och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.
  Läs mer

 • Handläggare för kontakt med ortodoxa och muslimska samfund: presentation.
  Tjänsten som handläggare för kontakt med ortodoxa och muslimska samfund är ett jobb som aldrig funnits förut inom svensk statsbyråkrati. Vilken utmaning att få fylla denna kostym!
  Läs mer

 • Konferens om "Religion och socialt arbete" den 25-26 april.
  Civil- och bostadsminister Stefan Attefall och psykiatrikern Riyadh Al-Baldawi är några av de talare som kommer att föreläsa i konferensen  "Religion och socialt arbete" den 25-26 april. SST:s generalsekreterare Åke Göransson kommer även att medverka.

  Konferensen syftar till att utveckla samarbeten mellan religiösa grupper, ledare och yrkesverksamma inom islam, kristendom och judendom, myndighetsutövare och politiska beslutsfattare kring aktuella sociala frågor.


  Läs mer

 • Ny handläggare vid SST
  Max Stockman börjar vid SST som handläggare för kontakt med muslimska och ortodoxa trossamfund.
  Läs mer

 • Budgetunderlag 2013
  SST:s Nämnd fastställde SST:s budgetunderlag till regeringen för 2013 vid sitt sammanträde den 16 februari 2012. Budgetunderlag Pdf, 212.8 kB, öppnas i nytt fönster. 2013
  Läs mer

 • Årsredovisning 2011
  SST:s Nämnd fastställde SST:s årsredovisning för 2011 vid sitt sammanträde den 16 februari 2012. Årsredovisning 2011 Pdf, 348.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Nya regeringsuppdrag till SST
  SST har fått två nya uppdrag av regeringen.
  Läs mer

 • Om kansliets fortbildningsresa till Vatikanen och Rom.
  Artikel från nr 12/2011 av Katolskt Magasin. PDF Pdf, 510.3 kB, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Trossamfunden en del av civilsamhället.
  Artikel av SST:s generalsekreterare Åke Göransson i nr 6 av Frisinnad Tidskrift.
  Läs mer

 • Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) får uppbördshjälp.
  Regeringen har idag den 3 november beslutat att BIS får statlig hjälp att ta upp avgifter genom skattsedeln. BIS är det första muslimska trossamfundet som får denna möjlighet. Läs mer på regeringens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • SST besök i Vatikanen
  SST:s kansli besöker Vatikanen
  Under några dagar i slutet av oktober 2011 gjorde SST:s kansli en studieresa till Rom och Vatikanen.
  Läs mer

 • Ny handläggare för krisberedskapsfrågor vid SST, presentation
  Som nytillträdd handläggare för krisberedskapsfrågor på SST är min förhoppning att företrädaren Gunnar Sandbergs gedigna och uppskattade arbete och omfattande kontaktnät ska förvaltas väl och att arbetet på SST ska leda till efterfrågade insatser och utveckling av samhällets krisberedskap genom trossamfundens engagemang.
  Läs mer

 • Ur budgetpropositionen 2012, utgiftsområde 17, Trossamfund
  Se bifogad fil pdf Pdf, 71.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Från budgetpropositionen om trossamfunden och SST
  Som tidigare meddelats föreslår regeringen i årets budgetproposition att statsbidraget till trossamfunden höjs med 10 miljoner och bidraget till SST med 2 miljoner. Skälen till detta och regeringens syn på trossamfunden och SST:s uppgift och uppdrag utvecklas i budgetpropositionen som presenterades i dag den 20 september under utgångspunkter för politikens inriktning inom utgiftsområde 17. I texten nedan och i bifogad fil Pdf, 35.8 kB, öppnas i nytt fönster. finner ni vad som regeringen säger.
  Läs mer

 • Pressmeddelande: Regeringen föreslår att statens stöd till trossamfund stärks
  Regeringen föreslår att statens stöd till trossamfund stärks. Stödet som samfunden kan söka höjs med 10 miljoner kronor och stödet till Nämnden för statligt stöd till trossamfund höjs med 2 miljoner kronor. Sammanlagt tilldelas området Trossamfund 67 miljoner kronor från och med 2012, en ökning med 24 procent i förhållande till de senaste årens nivå. Pdf Pdf, 49.4 kB, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Artikel i Signum:
  SST är en unik instans där världsreligionerna möts
  — ett samtal med Åke Göransson
  Läs mer

 • Ny adress fr.o.m 1 aug 2011:
  I samband med flytt till Alvik får SST ny besöks- och postadress.
  Besöksadress: Gustavslundsv. 18, T-bana: Alvik
  Postadress: SST, Box 14038, 167 14 Bromma
  Läs mer

 • SST:s årsbok 2011
  Nu har SST:s årsbok för 2011 kommit. Nytt för i år är att årsboken innehåller fler artiklar än tidigare: en intervju med statsrådet Stefan Attefall, minister för trossamfundsfrågor, Gunnar Sandberg som snart går i pension reflekterar över sina år som konsulent för krisberedskap och en artikel kring ett forskningsprojekt om svenska islamiska församlingar av professorerna Klas Borell och Arne Gerdner. Så observeras ett Syrisk-ortodoxt kyrkbygge i Bergsjön, Göteborg.
  Läs mer

 • Krisberedskap
  Nytt informationsmaterial; "Det händer inte här: om trossamfundens insatser i samhällets krisberedskap". Författare: Gunnar Sandberg konsulent krisberedskap
  Läs mer

 • Positiv minister mötte trossamfundsrepresentanter
  Stefan Attefall, minister med ansvar för trossamfundsfrågorna, besökte på torsdagen SST:s rådssammanträde. Han talade bland annat om sin syn på trossamfunden och deras uppgifter i samhällsbygget.
  Läs mer

 • Ny handläggare för krisberedskapsfrågor
  Gunnar Sandberg går i pension i och med sommaren. Till efterträdare som handläggare för krisberedskapsfrågor har Örjan Wallin anställts. Han kommer från Nordingrå och har haft olika prästtjänster i Härnösands stift. Han kommer att tillträda tjänsten 1 september 2011. En fylligare presentation av Örjan W kommer att läggas ut här i början av hösten.
  Läs mer

 • Regeringens råd för kontakt med trossamfunden
  Torsdagen den 24 mars sammanträde Regeringens råd för kontakt med trossamfunden för första gången under ordförandeskap av civilminister Stefan Attefall. Läs mer om mötet på regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  Läs mer

 • Läget i Japan efter flodvåg och kärnkraftskatastrof 2011
  Bäst information får Du genom www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.
  Det är myndigheternas gemensamma informationskanal.
  Läs mer

 • SST hos kulturutskottet
  Tisdagen den 8 mars besökte SST riksdagens kulturutskott.
  Läs mer

 • Budgetunderlag för 2012
  SST;s Nämnd fastställde SST:s budgetunderlag till regeringen för 2012 vid sitt sammanträde den 17 febr 2011. Budgetunderlag 2012 Pdf, 760.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Årsredovisning 2010
  SST:s Nämnd fastställde SST:s årsredovisning för 2010 vid sitt sammanträde den 17 febr 2011. Årsredovisning 2010 Pdf, 348.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer

 • Stat, samhälle och samfund
  I veckans nummer av tidskriften Sändaren, nr 3/19 jan 2011, skriver SST:s generalsekreterare Åke Göransson en artikel om förhållandet mellan stat, samhälle och samfund. Läs artikeln Pdf, 182.4 kB.
  Läs mer

 • MSB och trossamfunden i möte om Bombdådet i Stockholm, 11 dec
  Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB ville ge berörda trossamfund möjligheten att ur eget perspektiv beskriva hur de uppfattat situationen och vilka åtgärder som vidtagits.
   
  Gäst på mötet var Imamen i Stockholms stora moske på Södermalm. Han var den som fick mest massmedialt genomslag när han på fredagsbönen förkastade bombdådet och riktade sig till de svenska samhället: detta får allvarliga konsekvenser för muslimerna i deras vardag och för samhället i dess helhet. Terrordåd mot civila och oskyldiga är strikt förbjudet i Islam.
  Vi fick också en heltäckande bild av hur det svenska krishanteringssystemet fungerar från polis, säkerhetspolis, länsstyrelse och MSB.
  Läs mer

 • "Gift mot sin vilja"
  Vid höstens sammanträde den 25 nov med SST:s Råd så ägnades förmiddagen åt ett seminarium med titeln "Gift mot sin vilja." Medverkade gjorde representanter från Ungdomsstyrelsen.  Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att kartlägga, informera och utbilda kring frågan om unga som blir bortgifta mot sin vilja. SST finns med genom Åke Göransson i det myndighetsnätverk som Ungdomsstyrelsen samordnar när det gäller detta regeringsuppdrag.
  Vill Du läsa mer om detta projekt eller ladda hem rapporter så gå då in på Ungdomsstyrelsens hemsida, http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/1,2070,1807,00.html Länk till annan webbplats.
  Läs mer

 • Ny informationsfolder om SST
  Kansliet har tagit fram en 4-sidig informationsfolder om SST. Den är gratis och kan beställas från SST:s kansli. Passar bra att användas för att informera förtroendevalda i samfunden eller i kontakter med till exempel politiker. Finns även folder på engelska om SST.
  Läs mer

 • Svenska muslimska församlingar
  Mittuniversitetet har gjort en omfattande studie av muslimska församlingar i Sverige. I studien konstateras att församlingarna har ett omfattande socialt arbete, att de i växande utsträckning samverkar med andra frivilligorganisationer och med kommuner, men också att flera församlingar mött motstånd av anti-islamiska krafter.
  Den muslimska närvaron i Sverige är den största förändringen av den religiösa kartan under de senaste 20 åren.
  Studien har letts av professorerna Klas Borell och Arne Gerdner och ett 30-tal studenter har medverkat genom att skriva C-uppsatser.
  En sammanfattning av studien finns på Mittuniversitetets hemsida: http://www.miun.se/soa Länk till annan webbplats.
  Läs mer

 • Vad tycker stadsrådet Stefan Attefall om att få samfundsfrågorna i sin portfölj?
  Stefan Attefall har bland gett följande intervju i tidningen Dagen där han utvecklar hur han ser på sitt nya ansvarsområde. Se länken nedan.
  Tidningen Dagen: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=231380 Länk till annan webbplats.
  Läs mer

 • SST frågorna kommer att ligga kvar under Kulturutskottet i Riksdagen.
  SST frågorna kommer att ligga kvar under Kulturutskottet i Riksdagen.
  Trots att SST:s frågor inom regeringskansliet flyttar från Kulturdepartementet till Socialdepartementet så kommer i riksdagen frågorna att ligga kvar hos Kulturutskottet.
  Ny ordförande i Kulturutskottet är Berit Högman (S) från Värmlands län och vice som vice ordförande fortsätter Christer Nylander (FP) från Skånes läns norr och östra. I länken nedan hittar ni alla ledamöter i utskottet. Hör gärna av er till dem och berätta om samfundens betydelse i närsamhället och på vilket SST stöder er och skulle kunna göra mer.
  Länk till Kulturutskottet: SiteVision_CODED_TEXT[bold=true]http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5604 Länk till annan webbplats.
  Läs mer

 • Budgetpropositionen 2010/11:1
  Även i år föreslås i budgetpropositionen ingen ökning av statsbidraget till SST, varken när det gäller det statsbidrag som SST fördelar eller det som går till SST:s kansli. Även om inte budgetsiffrorna inte har ändrats så har texten om bland annat SST utvidgats och då främst på två punkter:
  1.       För första gången beskriver man SST "som expert när det gäller allmänna trossamfunds- och religionsfrågor och projekt".
  2.       Om konsulenttjänsten för krisberedskap vid SST säger man att den "fyller en viktig samordnande roll".
  Vill ni läsa mer om budgetpropositionen så titta på följande länk och den pdf-fil som finns på sidan ni kommer till: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&dok_id=GY031d17&rm=2010/11&bet=1 Länk till annan webbplats.

   
  Några riksdagsmotioner har inkommit om att öka statsbidraget till SST. Dessa motioner kommer att behandlas av Kulturutskottet. Inga riksdagsmotioner, vad kansliet har sett, har inkommit i år om att sänka statsbidraget.


  Läs mer