Publicerad: 2020-03-18

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19

Då frågan har aktualiserats av trossamfunden vad som behöver beaktas i samband med hantering av avliden med bekräftad covid-19, ber myndigheten trossamfunden att notera följande:

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19. Länk till annan webbplats. Syftet med rekommendationerna är att de ska utgöra ett stöd till i första hand sjukvårdens patologiska enheter, rättsmedicinska enheter, trossamfund och begravningsentreprenörer, vid hantering av avliden med bekräftad covid-19. Rekommendationerna är ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer inom respektive verksamhet.

Som noteras i Folkhälsomyndighetens rekommendationer föreligger inget hinder för förevisning av stoft för anhöriga. Instruktioner ges då om att inte vidröra den avlidnes kropp. Rekommendationerna håller också öppet för att genomför tvagning förutsatt att rekommenderad skyddsutrustning används.

Det är dock av största vikt att trossamfunden noterar att prioriteringen när det gäller användningen av rekommenderad skyddsutrustning kommer vara begränsad till sjukvårdspersonal och personalgrupper vars ansvarsområde är att hantera avlidna såsom personal på patologen.

Trossamfundens representanter kan inte räkna med att ha tillgång till rekommenderad skyddsutrustning, varför en anpassning av ritualer vid dödsfall och avskedstagande blir helt nödvändiga. För avliden med bekräftad covid-19 gäller att kroppen kan komma att läggas i så kallad bisättningssäck. I skede då kropp av avliden lagts i bisättningssäck som är helt tillsluten, finns möjlighet att utföra anpassade ritualer. Regionala eller lokala avvikelser kan dock förekomma.

Ladda ned texten som PDF Pdf, 484.4 kB, öppnas i nytt fönster.