PUBLIKATIONER OM JUDENDOM

Den judiska minoriteten i Sverige omfattar idag ungefär 20 000 personer och man spårar sina rötter tillbaka till slutet av 1700-talet. Gudstjänstlivet är idag centrerat till församlingarna i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

(ORDNADE efter utgivningsår)

Titel

PDF

Antisemitismen i Stockholms skolor. En rapport om skolpersonal
och elevers upplevelser och tankar kring antisemitiska uttryck
i sin skolmiljö. Kristin Wagrell, 2022.

PDF Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (1, 1 MB)

Judiska Sverige har hittat hem. Artikel om det judiska
allaktivitetshuset Bajit i Stockholm ur SST:s årsbok 2019.

PDF Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (1, 4 MB)

Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap. En rapport
om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor,
skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Mirjam Katzin, 2018.

PDF  Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.(3, 5 MB)

Judarna i Sverige – invandring, ekonomi och integration
Rita Bredefeldt, 2015.

PDF Pdf, 138.8 kB, öppnas i nytt fönster. (138 KB)

Religiositet, nationalitet och sekularisering bland Sveriges judar
Svante Lundgren, 2013.

PDF Pdf, 128.3 kB, öppnas i nytt fönster. (128 KB)

Diasporans dialektik: Om konsten att vara judisk i den
svenska moderniteten. Lars Dencik, 2009

PDF Pdf, 214.6 kB. (214 KB)

Judiskt liv i Sverige - identitet, levnadsvanor och attityder
bland medlemmarna i de judiska församlingarna i Sverige.
Lars Dencik och Karl Marosi, 2007.

PDF Pdf, 720.1 kB. (720 KB)