PUBLIKATIONER OM JUDENDOM

(ORDNADE efter utgivningsår)

Titel

PDF

Judarna i Sverige – invandring, ekonomi och integration
Rita Bredefeldt, 2015.

PDFPDF (138 KB)

Religiositet, nationalitet och sekularisering bland Sveriges judar
Svante Lundgren, 2013.

PDFPDF (128 KB)

Diasporans dialektik: Om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten
Lars Dencik, 2009

PDFPDF (214 KB)

Judiskt liv i Sverige - identitet, levnadsvanor och attityder bland medlemmarna i de judiska församlingarna i Sverige. Lars Dencik och Karl Marosi, 2007.

PDFPDF (720 KB)