UTBETALADE BIDRAG 2010

Utbetalade statsbidrag 2010:

Organisationsbidrag: 39.067.000 kronor
Verksamhetsbidrag: 6.350.000 kronor
Projektbidrag: 3.013.000 kronor

Trossamfund

Organisationsbidrag

Projektbidrag:

Lokalbidr.

Projektbidrag

Etableringsbidr.

Särskilt utbildningsbidr.

Frälsningsarmén

1.065.000

100.000Metodistkyrkan

384.000
Evangeliska Frikyrkan

2.522.000

99.000

25.000


Pingströrelsen

6.485.000

541.000Sjundedagsadventistsamfundet

242.000


25.000


Svenska Alliansmission

1.189.000

126.000Svenska Baptistsamfundet

1.561.000


25.000


Svenska Missionskyrkan

6.259.000

834.000Gemensamma församlingar


229.000ELM - Bibeltrogna Vänner

202.000
Evang Fosterlands-Stift

2.334.000

322.000Estniska ev lutherska k:an

196.000
Lettiskaev lutherska k:an

100.000
Ungerska protestant. k:an

199.000
Danska kyrkan

45.000
Norska kyrkan

435.000
Isländska kyrkan

20.000
Anglikanska kyrkan

177.000
Romersk-katolska kyrkan

3.997.000

136.000

25.000


Ortodoxa & österländska kyrkor

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

16.000
- Estninska ortodoxa kyrkan

-
- Finska ortodoxa kyrkan

63.000
- Grekisk ortodoxa kyrkan

649.000
- Makedoniska ortodoxa kyrkan

334.000
- Rumänska ortodoxa kyrkan

327.000
- Ryska ortodoxa kyrkan

122.000
- Serbiska ortodoxa kyrkan

1.316.000
- Svenska ortodoxa prosteriet

117.000
- Armeniska apostoliska kyrkan

114.000
- Eritreanska ortodoxa kyrkan

80.000
- Etiopiska ortodoxa kyrkan

178.000
- Koptiska ortodoxa kyrkan

92.000
- Syriska ortodoxa kyrkan

1.803.000

20.000

25.000


- Österns assyriska kyrka

280.000
Judiska församlingar

529.000
Islamiska församlingar

- FIFS

1.571.000


100.000

15.000

- IKUS

846.000
- SMF

1.409.000


105.000


- SIF

586.000


25.000


- ISS

300.000


180.000


- BIS

677.000


40.000

16.000

Buddhistiska församlingar

246.000
SUMMA

39.067.000

2.407.000

575.000

31.000


Dessutom har följande bidrag utbetalats:


Verksamhets-bidragTeologiska institutioner


1.200.000Andlig vård inom sjukvården


5.150.000För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2010 Pdf, 348.8 kB, öppnas i nytt fönster..