UTBETALADE BIDRAG 2013

Utbetalade statsbidrag 2013:

Organisationsbidrag: 46.623.925 kronor
Verksamhetsbidrag: 10.155.000 kronor
Projektbidrag: 11.150.800 kronor

Trossamfund

Organisationsbidrag

Projektbidrag:
lokalbidrag

Projektbidrag:
etabler.bidrag

Projektbidrag:
utbild. bidrag

Frälsningsarmén

1.101.545

 

 

 

Metodistkyrkan

 

 

 

 

Evangeliska frikyrkan

3.153.885

775.000

135.000

 

Pingströrelsen

7.731.043

1.545.100

 

 

Sjundedagsadventistsamfundet

271.000

 

 

 

Equmeniakyrkan

9.652.279

 

 

 

Svenska alliansmissionen

1.448.430

154.000

 

 

Svenska baptistsamfundet

 

100.000

 

 

Svenska missionskyrkan

 

265.200

 

 

Gemensamma församlingar

 

1.149.300

 

 

ELM - Bibeltrogna vänner

117.000

8.000

 

 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen

2.965.000

155.000

 

 

Estniska ev lutherska kyrkan

267.000

 

 

 

Lettiska ev lutherska kyrkan

128.000

 

 

 

Ungerska protestant. kyrkan

143.409

 

 

 

Danska kyrkan

100.000

 

 

 

Norska kyrkan

300.000

 

 

 

Isländska kyrkan

100.000

 

 

 

Anglikanska kyrkan

220.000

 

 

 

Romersk-katolska kyrkan

5.022.828

1.512.000

 

 

 

 

 

 

 

Ortodoxa & österländska kyrkor

 

 

 

 

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

14.000

 

 

 

- Finska ortodoxa kyrkan

84.000

 

 

 

- Estniska ortodoxa kyrkan

 

 

 

 

- Grekisk ortodoxa kyrkan

805.000

 

 

 

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

408.000

712.800

 

 

- Rumänska ortodoxa kyrkan

400.000

 

50.000

 

- Ryska ortodoxa kyrkan

121.000

 

 

 

- Serbiska ortodoxa kyrkan

1.762.000

352.800

 

 

- Svenska ortodoxa prosteriet

145.000

 

 

 

- Armeniska apostoliska kyrkan

120.000

 

 

 

- Eritreanska ortodoxa kyrkan

141.000

 

 

 

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

206.000

 

 

 

- Koptiska ortodoxa kyrkan

128.000

 

 

 

- Syriska ortodoxa kyrkan

2.026.888

800.000

 

 

- Österns assyriska kyrka

383.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Judiska församlingar

617.000

 

 

10.000

Mandeiska sabeiska samfundet

 

 

220.000

 

 

 

 

 

 

Muslimska församlingar

 

 

 

 

- FIFS

2.273.640

 

140.000

 

- IKUS

761.275

438.000

30.000

60.000

- SMF

1.388.800

100.000

60.000

20.000

- SIF

590.700

 

120.000

 

- ISS

571.000

722.400

222.000

 

- BIS

620.200

1.075.200

 

10.000

Buddhistiska församlingar

336.000

 

59.000

 

Gemensamma funktionsutbetalningar

 

 

 

120.000

SUMMA

46.623.925

9.864.800

1.066.000

220.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom har följande
bidrag utbetalats:

 Verksamhetsbidrag

Teologiska institutioner

 1.440.000

Andlig vård inom sjukvården

 8.715.000 

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2013.