KONTAKT PERSONAL

Har du frågor kring Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder?
Mejla: sakerhetsbidrag@myndighetensst.se
eller
Ring: 08-453 68 70

På Myndigheten för stöd till trossamfund arbetar följande personal:

Isak Reichel
Direktör och myndighetschef
08-453 68 71
isak.reichel@myndighetensst.se

Örjan Wallin
Ställföreträdande myndighetschef och Enhetschef
08-453 68 75
orjan.wallin@myndighetensst.se

Gabriella Wingård
Kanslichef
08-453 68 29
gabriella.wingard@myndighetensst.se

Frederic Brusi
Handläggare för Kunskap och kommunikation
(övergripande och allmänna frågor)
08-453 68 37
frederic.brusi@myndighetensst.se

Matilda Andersson
Kommunikatör
08-453 68 50
matilda.andersson@myndighetensst.se

Gunnel Andréasson
Handläggare för andlig vård inom sjukvården
08-453 68 63
gunnel.andreasson@myndighetensst.se

Nese Dogan
Registrator och arkivarie
08-453 68 32
nese.dogan@myndighetensst.se

Beatrice Eriksson
Handläggare för trossamfundsfrågor
08-453 68 55
beatrice.eriksson@myndighetensst.se

Hasnain Govani
Projektledare
08-453 68 09
hasnain.govani@myndighetensst.se

Jana Jakob
Projektledare
08-453 68 17
jana.jakob@myndighetensst.se

Doreen Laryea
Handläggare
08-453 68 33
Doreen.Laryea@myndighetensst.se

Malin Martelius
Projektledare
08-453 68 45
malin.martelius@myndighetensst.se

Cecilia Melder
Utredare
cecilia.melder@myndighetensst.se

Mårten Sandmark
Handläggare för trossamfundsfrågor
08-453 68 03
marten.sandmark@myndighetensst.se

Tanja Viklund
Handläggare för krisberedskapsfrågor
08-453 68 30
tanja.viklund@myndighetensst.se

Signe Westin
Processutvecklare
08-453 68 10
signe.westin@myndighetensst.se