BIDRAGSBERÄTTIGADE TROSSAMFUND

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag. För att en organisation ska kunna få möjlighet att söka bidrag krävs därför först att de ansöker om att få bli ett statsbidragsberättigat trossamfund.

Idag finns det två typer av bidragsberättigade mottagare. Å ena sidan är det ett antal nationella trosssamfund som tar emot bidrag som egna organisationer - i sin egen rätt. Å andra sidan finns det samverkansorgan som har getts tillåtelse att ta emot statbidrag. I dessa samverkansorgan har kommit till vid olika punkter under de senaste årtiondena för att mindre etablerade trossamfund också ska kunna ges möjligheten att ta emot statsbidrag.

statsbidragsberättigade trossamfund

Huvudorganisation

Antal lokala församlingar (2016)

Alevitiska Riksförbundet


Anglikanska kyrkan


Danska kyrkan


 EFS - Evangeliska fosterlandstiftelsen


 ELM-Bibeltrogna vänner


 Equmeniakyrkan


Estniska evangelisk-lutherska kyrkan


Evangeliska frikyrkan


Frälsningsarmén


 Isländska kyrkan


 Judiska centralrådet


 Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan


 Mandeiska sabeiska samfundet


 Norska kyrkan


 Pingströrelsen


Romersk-katolska kyrkan


Sjundedags adventistsamfundet


Svenska alliansmissionen


statsbidragsberättigade samverkansorgan

Samverkansorgan

Antal församlingar (2016)

Islamiska samarbetsrådet (ISR)

 • Bosniakiska islamiska samfundet
 • Förenade islamiska föreningar
 • Islamiska Fatwabyrån
 • Islamiska kulturcenterunionen
 • Islamiska shiasamfunden
 • Svenska islamiska församlingarna
 • Sveriges muslimska förbund


Ortodoxa och österländska

kyrkors ekonomiska råd (OÖKER)

 • Antiokiska Grek-ort
 • Bulgarisk ort kyrkan
 • Finska ort kyrkan
 • Georgiska ortodoxa kyrkan
 • Grekisk ort kyrkan
 • Makedonisk ort kyrkan
 • Rumänska ort kyrkan
 • Ryska ort kyrkan
 • Ryska ort Moskva pat
 • Serbisk ort kyrkan
 • Svenska ort prosteriet
 • Armenisk ap kyrkan
 • Eritreanska ort kyrk
 • Etiopisk ort kyrkan
 • Koptisk ort kyrkan
 • Syrisk ort kyrkan
 • Österns ass kyrka


Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS)