BIDRAGSBERÄTTIGADE TROSSAMFUND

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag. För att en organisation ska kunna få möjlighet att söka bidrag krävs därför först att de ansöker om att få bli ett statsbidragsberättigat trossamfund.

Idag finns det två typer av bidragsberättigade mottagare. Å ena sidan är det ett antal nationella trosssamfund som tar emot bidrag som egna organisationer - i sin egen rätt. Å andra sidan finns det samverkansorgan som har getts tillåtelse att ta emot statbidrag. I dessa samverkansorgan har kommit till vid olika punkter under de senaste årtiondena för att mindre etablerade trossamfund också ska kunna ges möjligheten att ta emot statsbidrag.

statsbidragsberättigade trossamfund

Huvudorganisation

Antal lokala församlingar (2018)

Alevitiska Riksförbundet

6

Anglikanska kyrkan

2

Bibeltrogna vänner- Evangelisk Luthersk Mission, ELM

1

Danska kyrkan

1

 Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

6

Evangeliska frikyrkan

303

Evangeliska fosterlandstiftelsen- EFS

291

 Equmeniakyrkan

685

Frälsningsarmén

85

 Isländska kyrkan

1

 Judiska centralrådet

4

 Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

6

 Mandeiska Trossamfundet i Sverige och FInland

12

 Norska kyrkan

1

 Pingströrelsen

439

Romersk-katolska kyrkan

44

Sjundedags Adventistsamfundet

34

Svenska Alliansmissionen

161

Ungerska protestantiska kyrkan

13

statsbidragsberättigade samverkansorgan

Samverkansorgan

Antal församlingar (2016)

Islamiska samarbetsrådet (ISR)

 • Bosniakiska islamiska samfundet
 • Förenade islamiska föreningar
 • Islamiska Fatwabyrån
 • Islamiska kulturcenterunionen
 • Islamiska shiasamfundet
 • Svenska islamiska församlingarna
 • Sveriges muslimska förbund


25

49

27

10

53

20

49

Ortodoxa och österländska

kyrkors ekonomiska råd (OÖKER)

 • Armenisk apostoliska kyrkan
 • Antiokia ortodoxa kyrka
 • Bulgarisk ortodoxa kyrkan
 • Finska ortodoxa kyrkan
 • Georgiska ortodoxa kyrkan
 • Grekisk ortodoxa kyrkan
 • Makedonisk ortodoxa kyrkan
 • Rumänska ortodoxa kyrkan
 • Ryska ortodoxa kyrkan, Konstantinopel
 • Ryska ortodoxa Moskva patriarkatet
 • Serbisk ortodoxa kyrkan
 • Svenska ortodoxa prosteriet
 • Eritreanska ortodoxa tewahdo kyrkan
 • Etiopisk ortodoxa kyrkan
 • Koptisk ortodoxa kyrkan
 • Syrisk ortodoxa kyrkan
 • Österns assyriska kyrka


 

7

7

2

1

1

9

2

4

1

9

7

2

21

6

9

43

6

Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG)

23