BIDRAGSBERÄTTIGADE TROSSAMFUND

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag. För att en organisation ska kunna få möjlighet att söka bidrag krävs därför först att de ansöker om att få bli ett statsbidragsberättigat trossamfund.

Idag finns det två typer av bidragsberättigade mottagare. Å ena sidan är det ett antal nationella trosssamfund som tar emot bidrag som egna organisationer - i sin egen rätt. Å andra sidan finns det samverkansorgan som har getts tillåtelse att ta emot statbidrag. I dessa samverkansorgan har kommit till vid olika punkter under de senaste årtiondena för att mindre etablerade trossamfund också ska kunna ges möjligheten att ta emot statsbidrag.

statsbidragsberättigade trossamfund

Huvudorganisation

Antal lokala församlingar (2018)

Alevitiska Riksförbundet

6

Anglikanska kyrkan

2

Danska kyrkan

1

 EFS - Evangeliska fosterlandstiftelsen

291

 ELM-Bibeltrogna vänner

-

 Equmeniakyrkan

685

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

6

Evangeliska frikyrkan

303

Frälsningsarmén

85

 Isländska kyrkan

1

 Judiska centralrådet

4

 Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

6

 Mandeiska sabeiska samfundet

12

 Norska kyrkan

1

 Pingströrelsen

439

Romersk-katolska kyrkan

44

Sjundedags adventistsamfundet

34

Svenska alliansmissionen

161

Ungerska protestantiska kyrkan

13

statsbidragsberättigade samverkansorgan

Samverkansorgan

Antal församlingar (2016)

Islamiska samarbetsrådet (ISR)

 • Bosniakiska islamiska samfundet
 • Förenade islamiska föreningar
 • Islamiska Fatwabyrån
 • Islamiska kulturcenterunionen
 • Islamiska shiasamfunden
 • Svenska islamiska församlingarna
 • Sveriges muslimska förbund

 

25

49

27

10

53

20

49

Ortodoxa och österländska

kyrkors ekonomiska råd (OÖKER)

 • Antiokiska Grek-ort
 • Bulgarisk ort kyrkan
 • Finska ort kyrkan
 • Georgiska ortodoxa kyrkan
 • Grekisk ort kyrkan
 • Makedonisk ort kyrkan
 • Rumänska ort kyrkan
 • Ryska ort kyrkan
 • Ryska ort Moskva pat
 • Serbisk ort kyrkan
 • Svenska ort prosteriet
 • Armenisk ap kyrkan
 • Eritreanska ort kyrk
 • Etiopisk ort kyrkan
 • Koptisk ort kyrkan
 • Syrisk ort kyrkan
 • Österns ass kyrka

 

 

7

2

1

1

9

2

4

1

9

7

2

7

21

6

9

43

6

Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS)

23