UTBILDNING

Myndigheten anordnar kompetensutveckling för ledare och styrelser inom trossamfunden inom olika områden – ofta med fokus på ledarskapsutveckling och samhällskunskap. Vid sidan om detta erbjuds också kortare kurser inom olika områden, som exempelvis säkerhet.

Syftet med myndighetens utbildningar är att öka kompetensen i områden, som efterfrågas av aktiva inom trossamfunden, såsom föreningsteknik, föreningsjuridik och andra samhällskunskapsämnen. På myndighetens kurser ges också individer från olika religiösa bakgrunder möjlighet att träffas, utbyta kunskaper och erfarenheter, samt bygga broar sinsemellan.

Aktuella utbildningar, konferenser och Kurser

  • Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter

Exempel på ANDRA utbildningar och kurser Myndigheten anordnat

  • Kompetensutveckling för ledare inom trossamfunden
  • Kurser i föreningsteknik och föreningsjuridik
  • Grundläggande säkerhet för trossamfund
  • Familjerätt och vigselrätt
  • Delaktig, stark och synlig, projekt riktat till kvinnor inom trossamfund.
  • Ledarskap, religion och demokrati, projekt riktad till unga ledare inom trossamfund
  • Scripural reasoning - en interreligiös texttolkningsmetod