BIDRAG

OBS! Från och med 2024 sker bidragshantering genom Myndigheten för stöd till trossamfunds e-tjänst. För att kunna söka bidrag måste du som företrädare för en organisation registrera dig och organisationen i tjänsten. Observera att du behöver ett BankID. Läs mer om registrering i e-tjänsten här.

Myndigheten för stöd till trossamfund har regeringens uppdrag att fördela flera sorters bidrag. Dels finns det bidrag som endast kan tilldelas bidragsberättigade trossamfund, dels finns det sedan 2024 ett bidrag för säkerhetshöjande åtgärder som kan sökas av organisationer som är verksamma i civilsamhället. Du kan läsa mer om de olika bidragen i menyn till vänster. Där finns också statistiska uppgifter och regelverk för de olika bidragen.

Myndigheten för stöd till trossamfunds verksamhet regleras av lagar, regler och förordningar. Vi har samlat de mest centrala på vår hemsida under OM OSS/REGELVERK.