PUBLIKATIONER OM KATOLSKA KYRKAN

Romersk-katolska kyrkan har över 100 000 medlemmar i Sverige. Gudstjänst firas på omkring 130 orter i landet och det finns över 40 församlingar.

(ORDNADE efter utgivningsår)

Titel

PDF

Mångkultur i Romersk-katolska kyrkan i Sverige. Fredrik Emanuelsson, 2015
(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDFPDF (369 KB)

"Den katolska faran” : Antikatolicismen och den svenska nationella identiteten i ett nordiskt perspektiv. Yvonne Maria Werner, 2015

PDFPDF (1, 6 MB)

Svenskhet, katolicism och europeisk integration
Yvonne Maria Werner, 2015.

PDFPDF (3, 6 MB)

Himmelskt fängelse eller andligt vilorum: svenska perspektiv på klosterliv
Yvonne Maria Werner, 2010.

PDFPDF (1,6 MB)

Från invandrarkyrka till mångkulturellt samfund - en kyrkosociologisk analys av katolska kyrkan i Sverige från 1970-tal till 1990-tal. Johan Gärde, 1999 (avhandling).

PDFPDF

(1,7 MB)