PUBLIKATIONER OM ORTODOXA

OCH ÖSTERLÄNDSKA KYRKOR

De ortodoxa och österländska kyrkorna är kristna samfund med rötter i Öst- och Sydeuropa, Mellanöstern och Afrika. Inom denna kyrkofamilj finns två undergrupper: de bysantinsk-ortodoxa kyrkan och de orientalisk-ortodoxa kyrkorna.

(Publicerade efter utgivningsår)

Titel

 

Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Sabina Hadzibulic, 2019

PDFPDF (2 MB)

Bra att veta om den ortodoxa tron
Misha Jaksic, 2017.

PDFPDF (4, 5 MB)

Mellanösterns kristna i Europa: historier, kulturer och samfund
Marta Wozniak (med flera), 2015.

PDFPDF (7, 3 MB)

Mångkultur och identitet i ortodoxa kyrkor i Sverige Helena Bodin, 2015
(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDFPDF (400 KB)

Den syrisk-ortodoxa kristendomen och Sverige Thomas Arentzen, 2015
(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDFPDF (385 KB)

Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige
Thomas Arentzen, 2015.

PDFPDF (1,8 MB)

Mellanösterns religiösa minoriteter - med tyngdpunkt på kristna minoriteter
Göran Gunner, 1999.

PDFPDF (454 KB)

Kyrka eller folk - den syrisk-ortodoxa kyrkan och det svenska samhället
Samuel Rubenson, 1992.

PDFPDF (900 KB)