UTBETALADE BIDRAG 2009

Utbetalade statsbidrag 2009:

Organisationsbidrag: 39.161.000 kronor
Verksamhetsbidrag:
Projektbidrag:

Församlingar inom samfunden

Organisationsbidrag

Projektbidrag: Lokalbidrag

Projektbidrag: Etableringsbidrag

Projektbidrag: Särskilt utbildingsbidrag

Frälsningsarmén

1.102.000

 

 

 

Metodistkyrkan

394.000

97.000

 

 

Evangeliska Frikyrkan

2.510.000

120.000

75.000

 

Pingströrelsen

6.497.000

320.000

 

 

Sjundedagsadventistsamfundet

250.000

 

 

 

Svenska Alliansmissionen

1.182.000

11.000

 

 

Svenska Baptistsamfundet

1.563.000

100.000

 

 

Svenska Missionskyrkan

6.345.000

626.000

 

 

Gemensamma församlingar

 

 

 

 

ELM-Bibeltrogna Vänner

210.000

37.000

 

 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

2.321.000

90.000

 

 

Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

178.000

 

 

 

Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

97.000

 

 

 

Ungerska protestantiska kyrkan

208.000

 

 

 

Danska kyrkan

45.000

 

 

 

Norska kyrkan

435.000

 

 

 

Isländska kyrkan

20.000

 

 

 

Anglikanska kyrkan

181.000

 

 

 

Romersk-katolska kyrkan

4.200.000

160.000

37.300

 

Ortodoxa & österländska kyrkor

 

 

 

 

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

20.000

 

 

 

- Estniska ortodoxa kyrkan

-

 

 

 

- Finska ortodoxa kyrkan

65.000

 

 

 

- Grekisk ortodoxa kyrkan

649.000

 

 

 

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

337.000

 

40.000

 

- Rumänska ortodoxa kyrkan

326.000

 

 

 

- Ryska ortodoxa kyrkan

132.000

 

 

 

- Serbiska ortodoxa kyrkan

1.288.000

 

 

 

- Svenska ortodoxa prosteriet

118.000

 

 

 

- Armeniska apostoliska kyrkan

115.000

 

 

 

- Eritreanska ortodoxa

65.000

 

 

 

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

182.000

 

 

 

- Koptiska ortodoxa kyrkan

93.000

 

 

 

- Syriska ortodoxa kyrkan

1.703.000

80.000

25.000

7.000

- Österns assyriska kyrka

275.000

 

 

 

Judiska församlingar

533.000

 

 

 

Islamiska församlingar

 

 

 

40.600

- FIFS

1.771.000

 

161.400

 

- IKUS

724.000

 

 

 

- SMF

2.030.000

23.200

111.100

7.000

- SIF

557.000

 

 

 

- ISS

213.000

 

210.100

 

Buddhistiska församlingar

227.000

100.000

 

 

SUMMA

39.161.000

1.764.200

659.900

54.600

 

 

 

 

 

Dessutom har följande bidrag utbetalats gällande verksamhetsbidrag :

 

Teologiska institutioner 

 1.200.000

Andlig vård inom sjukvården

 5.310.000

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2009. Pdf, 348.8 kB, öppnas i nytt fönster.