UTBETALADE BIDRAG 2011

Utbetalade statsbidrag 2011:

Organisationsbidrag: 38.979.000 kronor
Verksamhetsbidrag: 6.300.000 kronor
Projektbidrag: 2.959.000 kronor

Trossamfund

Organisationsbidrag

Projektbidrag:

lokalbidrag

Projektbidrag:

etabler.bidrag

Projektbidrag:

utbild. bidrag

Frälsningsarmén

1.009.000

210.000

 

 

Metodistkyrkan

374.000

 

 

 

Evangeliska Frikyrkan

2.538.000

76.000

70.000

 

Pingströrelsen

6.458.000

665.000

 

 

Sjundedagsadventistsamfundet

237.000

 

 

 

Svenska Alliansmission

1.188.000

 

 

 

Svenska Baptistsamfundet

1.571.000

10.000

 

 

Svenska Missionskyrkan

6.137.000

1.145.000

 

 

Gemensamma församlingar

 

139.000

 

 

ELM - Bibeltrogna Vänner

195.000

 

 

 

Evang Fosterlands-Stift

2.372.000

120.000

50.000

 

Estniska ev lutherska k:an

211.000

 

 

 

Lettiska ev lutherska k:an

102.000

 

 

 

Ungerska protestant. k:an

192.000

 

 

 

Danska kyrkan

45.000

 

 

 

Norska kyrkan

435.000

 

 

 

Isländska kyrkan

20.000

 

 

 

Anglikanska kyrkan

176.000

 

 

 

Romersk-katolska kyrkan

3.879.000

7.000

 

 

Ortodoxa & österländska kyrkor

 

 

 

 

-Bulgariska ortodoxa kyrkan

22.000

 

 

 

-Finska " "

64.000

 

 

 

-Grekisk " "

651.000

 

 

 

-Makedoniska " "

333.000

 

 

 

-Rumänska " "

325.000

 

 

 

-Ryska " "

114.000

 

 

9.000

-Serbiska " "

1.341.000

 

 

 

-Svenska " prosteriet

117.000

 

 

 

-Armeniska apostol kyrkan

82.000

 

 

 

-Eritreanska ortodoxa kyrkan

94.000

 

 

 

-Etiopiska " "

176.000

 

 

 

-Koptiska " "

92.000

100.000

55.000

 

-Syriska " "

1.904.000

 

 

 

-Österns assyriska kyrka

289.000

 

 

 

Judiska församlingar

518.000

100.000

 

9.000

Islamiska församlingar

 

 

 

 

-FIFS

1.583.000

 

50.000

25.000

-IKUS

814.000

 

25.000

 

-SMF

1.465.000

 

105.000

 

-SIF

569.000

 

25.000

 

-ISS

306.000

 

151.000

 

-BIS

737.000

 

9.000

18.000

Buddhistiska församlingar

264.000

 

40.000

 

SUMMA

38.979.000

2.572.000

580.000

61.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom har följande bidrag utbetalats:

 

Verksamhets

bidrag

 

 

Teologiska institutioner

 

1.200.000

 

 

Andlig vård inom sjukvården

 

5.100.000

 

 

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2011.