REMISSVAR OCH YTTRANDEN

Myndigheten för stöd till trossamfund lämnar ett antal remissvar och yttranden varje år. Ofta kommer remissen från regeringskansliet, men det kan också vara andra myndigheter som vill ha yttranden. Några dem är publicerade nedan.

Innan regeringen skriver en proposition (ett förslag) får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Nedan har vi publicerat ett urval av de remissvar som myndigheten har lämnat under åren 2019-2023. För tidigare remissvar se remissvar arkiv. För en fullständig förteckning av lämnade remissvar vänligen kontakta info@myndighetensst.se.

Myndighetens remissvar 2024

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Stärkt konstitutionell beredskap

2024-03-14

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 374.9 kB. (375 KB)


Myndighetens remissvar 2023

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Statens tjänstereseförsäkring/ Reseförsäkring

2023-06-07

Kammarkollegiet

Utan erinran

Myndighetsgemensam plan för att
öka utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

2023-02-01

Arbetsförmedlingen

PDF  Pdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster.(117 KB)


Myndighetens remissvar 2022

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Vår demokrati – värd att värna varje dag

2022-11-22

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 477.5 kB, öppnas i nytt fönster.(477 KB)

Kammarkollegiets nya föreskrifter
om avgifter vid registrering av trossamfund

2022-09-22

Kammarkollegiet

PDF Pdf, 398.9 kB, öppnas i nytt fönster. (340 KB)

Ett utvidgat utreseförbud för barn

2022-09-30

Socialdepartementet

PDF Pdf, 110.7 kB, öppnas i nytt fönster.(110 KB) Pdf, 110.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

2022-08-11

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 92.2 kB, öppnas i nytt fönster.(92 KB)

Forum för levande
historias framtida inriktning

2022-06-27

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 147.7 kB, öppnas i nytt fönster.(147 KB)

Konsekvensutredning till redan beslutade och numera upphävda föreskrifter och allmänna råd

2022-06-07

Folkhälsomyndigheten

PDF Pdf, 146.4 kB, öppnas i nytt fönster.(146 KB)

Rätt mottagare - Granskning och integritet

2022-05-19

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster. (280 KB)

Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

2022-05-09

Utbildningsdepartementet

PDF Pdf, 519.1 kB.(520 KB)

Säkerhet och tillgänglighet vid val

2022-04-25

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 430.8 kB, öppnas i nytt fönster.(430 KB)


Myndighetens remissvar 2021

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden

2021-12-14

Socialdepartementet

PDF Pdf, 223.4 kB, öppnas i nytt fönster. (223KB)

Skärpt straff för gravfridsbrott

2021-12-14

Justitiedepartementet

PDF (257 KB)

Rätt mottagare (Demokrativillkor & integritet)

2021-10-13

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 328.3 kB.(328 KB)

Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

2021-09-22

Socialdepartementet

PDF Pdf, 269.9 kB, öppnas i nytt fönster. (270 KB)

Ett förbud mot rasistiska organisationer

2021-09-06

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 362.9 kB, öppnas i nytt fönster. (362 KB)

Struktur för ökad motståndskraft

2021-06-23

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 120.1 kB, öppnas i nytt fönster. (120 KB)

En gemensam angelägenhet

2021-04-07

Finansdepartementet

PDF Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster.(203 KB)

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

2021-03-24

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 278.9 kB, öppnas i nytt fönster. (278 KB)

Ett särskilt hedersbrott

2021-01-15

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (1,2 MB)


Myndighetens remissvar 2020

Yttrande över

Datum

Avsändare

Myndighetens yttrande

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

2020-11-18

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 322.5 kB, öppnas i nytt fönster.(322 KB)

Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster

2020-08-26

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.(1,12 MB)

Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen

2020-08-12

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 157.5 kB, öppnas i nytt fönster.(157 KB)

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

2020-05-05

Utbildningsdepartementet

PDF Pdf, 561.2 kB, öppnas i nytt fönster.(560 KB)

Synpunkter gällande MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet

2020-02-22

Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap

PDF Pdf, 135.2 kB, öppnas i nytt fönster.(135 KB)


Myndighetens remissvar 2019

Yttrande över

Datum

Avsändare

Myndighetens yttrande

Ny vägledning om
säkerhet i offentliga miljöer

2019-05-08

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

PDF Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster. (207 KB)

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheteh att få uppehållstillstånd i Sverige.

2019-03-26

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 190.3 kB, öppnas i nytt fönster. (190 KB)

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

2019-02-05

Finansdepartementet

PDF Pdf, 357.2 kB.(357 KB)

En arvsfond i takt med tiden

2019-03-06

Socialdepartementet

PDF Pdf, 343.6 kB. (343 KB)