PUBLIKATIONER OM ÖVRIGA SAMFUND

Vid sidan om de kristna, judiska och muslimska trossamfunden finns det idag en rad andrar religiösa traditioner representerade i Sverige. Bland dessa märks samfund med rötter i den buddhistiska, hinduiska, sikhiska samfundsvärlden. Vidare finns det i Sverige också flera traditioner med rötter i Mellanöstern såsom mandeer, yezidier, aleviter, bahai, druser - med flera.

(SORTERADE efter utgivningsår)

Titel

PDF

Religiösa minoriteter från Mellanöstern
Göran Larsson, Simon Sorgenfrei och Max Stockman, 2017

  • Inledning (förord, översikt, innehållsförteckning)
  • Aleviter
  • Alawiter
  • Druser
  • Mandéer
  • Yezidier
  • Avslutning (efterord samt referenser)

 

 

PDFPDF (4,6 MB)

PDFPDF (1,6 MB)

PDFPDF (1,3 MB)

PDFPDF (1,9 MB)

PDFPDF (2,8 MB)

PDFPDF (2,2 MB)

PDFPDF (0,5 MB)

Uppvaknandets vägar – från buddhistisk historia
till nutidens utövning och gemenskapsliv
Trudy Fredriksson, 2013.

PDFPDF (7,4 MB)

Vilka är mandéerna?
Martin Lindgren, 2013.

PDFPDF (522 KB)