PUBLIKATIONER OM ÖVRIGA SAMFUND

Vid sidan om de kristna, judiska och muslimska trossamfunden finns det idag en rad andrar religiösa traditioner representerade i Sverige. Bland dessa märks samfund med rötter i den buddhistiska, hinduiska, sikhiska samfundsvärlden. Vidare finns det i Sverige också flera traditioner med rötter i Mellanöstern såsom mandeer, yezidier, aleviter, bahai, druser - med flera.

(SORTERADE efter utgivningsår)

Titel

PDF

Hjärtats omsorg. En rapport om buddhistisk‌ ‌andlig‌ ‌vård‌ ‌inom sjukvården‌ ‌i‌ ‌Sverige‌. Anna Hansson, 2021

PDF Pdf, 5.5 MB. (5,5 MB)

Religiösa minoriteter från Mellanöstern
Göran Larsson, Simon Sorgenfrei och Max Stockman, 2017

  • Inledning (förord, översikt, innehållsförteckning)
  • Aleviter
  • Alawiter
  • Druser
  • Mandéer
  • Yezidier
  • Avslutning (efterord samt referenser)PDF Pdf, 4.6 MB. (4,6 MB)

PDF Pdf, 1.6 MB. (1,6 MB)

PDF Pdf, 1.3 MB. (1,3 MB)

PDF Pdf, 1.9 MB. (1,9 MB)

PDF Pdf, 2.8 MB. (2,8 MB)

PDF Pdf, 2.2 MB. (2,2 MB)

PDF Pdf, 505.1 kB. (0,5 MB)

Uppvaknandets vägar – från buddhistisk historia
till nutidens utövning och gemenskapsliv
Trudy Fredriksson, 2013.

PDF Pdf, 7.4 MB. (7,4 MB)

Vilka är mandéerna?
Martin Lindgren, 2013.

PDF Pdf, 522.6 kB. (522 KB)