STATISTIK 2015

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2015. Bidragsgrundande person (Betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2015

Trossamfund

Betjänade

Alevitiska Riksförbundet

4 191

Anglikanska kyrkan

3 426

Bibeltrogna vänner - ELM

2 578

Danska kyrkan i Sverige

280

Equmeniakyrkan

125 610

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

4 486

Evangeliska Fosterlandsstift

39 413

Evangeliska Frikyrkan

50 132

Frälsningsarmén

9 987ISR - Islamiska samarbetsrådet

 

- BIS, Bosniakiska islamiska förbundet

12 716

- FIFS, Förenade islamiska föreningar i Sv

23 264

- IFBS, Islamiska fatwabyrån i Sv

7 185

- IKUS, Islamiska kulturcenterunionen

16 050

- ISS, Islamiska shia samfunden

31 114

- SIF, Sv islamiska församlingarna

14 575

- SMF, Sv muslimska förbund

34 855Isländska kyrkan i Sverige

225

Judiska centralrådet

8 302

Lettiska evang kyrk i Sve

1 210

Mandeiska Sabeiska samf.

6 979

Norska kyrkan i Sverige

2 018OÖKER - Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

 

- Antiokiska kyrkan

1 006

- Armeniska apostoliska kyrkan

4 407

- Bulgariska ort kyrkan

800

- Eritreanska ort Tewahdo kyrkan

6 386

- Etiopiska ort Tewahdo kyrkan

3 080

- Finska ort församlingen

663

- Grekisk ort metropolitdömet

24 000

- Koptiska ort kyrkan

3 105

- Makedonska ort kyrkan

6 761

- Rumänska ort kyrkan

6 889

- Ryska ort kyrkan, patriarkatet i Konstantionopel

3 460

- Ryska ort Moskvapatriarkatat

2 048

- Serbisk ort kyrkan

22 156

- Svenska ort prosteriet

2 116

- Syrisk ort patr ställföreträdarskapet

20 965

- Syrisk ort ärkestiftet

25 034

- Österns assyriska kyrka

7 399Pingströrelsen

106 819

Romersk-Katolska kyrkan

113 053

Sjundedags Adventistsamfundet

3 522

Svenska Alliansmissionen

20 294

Sveriges Buddhistiska samarbetsråd, SBS

7 901

Ungerska protestantiska samfundet

5 022

TOTALT

795 482


Den statistik som redovisas för år 2015 har granskats dels genom SST:s analysgrupps arbete och dels genom besök av kansliets personal för granskning av statistikunderlag hos ett antal trossamfund.

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa sin statistik.

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.