UTBETALADE BIDRAG 2007

Utbetalade statsbidrag 2007:

Organisationsbidrag: 39.324.000 kronor
Verksamhetsbidrag:
Projektbidrag:

Församlingar inom samfunden

Organisationsbidrag

Projektbidrag:

Lokalbidrag

Projektbidrag:

Etabler.bidrag

Projektbidrag:

Utbildingsbidrag

Frälsningsarmén

1.122.000

181.000Metodistkyrkan

407.000

81.400Evangeliska Frikyrkan

2.451.000

126.200

50.000


Pingströrelsen

6.495.000

345.300Sjundedagsadventistsamfundet

263.000

92.600Svenska Alliansmissionen

1.179.000

123.000Svenska Baptistsamfundet

1.607.000

186.000Svenska Missionskyrkan

6.427.000

636.600Gemensamma församlingar


248.800ELM-Bibeltrogna Vänner

229.000

10.000Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

2.269.000

12.000Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

196.000
Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

94.000
Ungerska protestantiska kyrkan

233.000
Danska kyrkan

45.000
Norska kyrkan

435.000
Isländska kyrkan

20.000
Anglikanska kyrkan

191.000
Romersk-katolska kyrkan

4.820.000

220.000Ortodoxa & österländska kyrkor

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

31.000
- Estniska ortodoxa kyrkan

35.000
- Finska ortodoxa kyrkan

88.000
- Grekisk ortodoxa kyrkan

647.000
- Makedoniska ortodoxa kyrkan

342.000


40.000


- Rumänska ortodoxa kyrkan

324.000


10.000


- Ryska ortodoxa kyrkan

161.000


30.000


- Serbiska ortodoxa kyrkan

1.226.0007.000

- Svenska ortodoxa prosteriet

120.000
- Armeniska apostoliska kyrkan

119.000
- Eritreanska ortodoxa

61.000
- Etiopiska ortodoxa kyrkan

189.000
- Koptiska ortodoxa kyrkan

95.000
- Syriska ortodoxa kyrkan

1.511.000


25.000


- Österns assyriska kyrka

264.000
Judiska församlingar

546.00052.000

Islamiska församlingar

136.00085.000

- FIFS

1.626.000


20.000


- IKUS

659.000
- SMF

1.989.000


25.000

28.000

- SIF

470.000


100.000


- ISS113.000


Buddhistiska församlingar

202.000


25.000


SUMMA

39.324.000

2.262.900

438.000

172.000

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2007. Pdf, 326.7 kB, öppnas i nytt fönster.