LOGGA IN

Material för myndighetens interna organ och samverkansgrupper.

På denna sektion kan organ och grupper kopplade till myndigheten logga in för att ladda ned handlingar och material. Här läggs också ut material för deltagare i myndighetens olika utbildningsprojekt.

Följande grupper har möjlighet att logga in:

Myndighetens beslut- och samrådsgrupper för trossamfund:

  1. Rådet för beslut om statsbidrag
  2. Rådet för samråd

Samverkansorgan kopplade till myndigheten:

  1. Ortodoxa och österländska råd (OÖKER)
  2. Islamiska samarbetsrådet (ISR)

Myndighetens samrådsgrupp för krisberedskap:

  1. Trossamfundens krisberedskapsgrupp