Publicerad: 2023-03-30

Vänligen verifiera att du inte är en robot

STATISTIK 2021

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2021. Bidragsgrundande person (Betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2021


Trossamfund/samverkansorganBetjänade


Alevitiska Riksförbundet

4 459

Anglikanska kyrkan

675

Bibeltrogna vänner -ELM

2 229

Danska kyrkan i Sverige

577

Equmeniakyrkan

111 456

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

1 178

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

43 877

Evangeliska Frikyrkan

44 163

Frälsningsarmén

7 072Islamiska Samarbetsrådet (ISR)


- BIS

18 133

- FIFS

48 558

- IFBS

8 994

- IKUS

27 312

- ISS

42 467

- SIS

32 639

- SMF

46 356Isländska kyrkan i Sverige

270

Jehovas vittnen

22 188

Judiska centralrådet

8 153

Lettiska evang. kyrk. i Sverige

1 466

Mandeiska trossamf i Sv+Europa

4 041

Mandeiska trossamf i Sv+Fin

8 367

Norska kyrkan i Sverige

2 339Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


- Antiokiska kyrkan

1 333

- Armeniska apostoliska kyrk.

4 620

- Bulgariska ort kyrkan

1 700

- Eritreanska ort Tewahdo

11 420

- Etiopiska ort Tewahdo

5 224

- Finska ort församlingen

557

- Georgiska ortodoxa kyrkan

2 463

- Grekisk ort metropolitdömet

23 903

- Koptiska ort kyrkan

4 251

- Makedonska ort kyrkan

8 374

- Rumänska ort kyrkan

10 782

- Ryska ort kyrkan

3 150

- Ryska ort Moskvapatriark

1 400

- Serbisk ort kyrkan

25 306

- Svenska ort prosteriet

2 022

- Syrisk ort ärkestiftet

25 179

- Syrisk ort patr ställföre

18 578

- Österns assyriska kyrka

10 004Pingströrelsen

115 403

Romersk-Katolska kyrkan

126 286

Sjundedags Adv.samfundet

3 288

Svenska Alliansmissionen

20 898

Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG)

12 328

Ungerska protestantiska

1 726TOTAL

927 164

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.