PUBLIKATIONER OM ISLAM OCH MUSLIMER

(ordnade efter utgivningsår)

Titel

PDF

Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och
säkerhet i Sverige 2018,
Mattias Gardell, 2018

PDFPDF (2,2 MB)

Muslimska församlingar och föreningar i Malmö och Lund

Leif Stenberg och Rikard Lagervall, 2016

PDFPDF (1,2 MB)

Sufismen i Sverige – en lägesrapport
Simon Sorgenfrei, 2015.

PDFPDF (6,5 MB)

Säkerhet och krisberedskap i Sveriges moskéer

Islamiska samarbetsrådet, 2014

PDFPDF (1,8 MB)

Islam och muslimer i Sverige – en kunskapsöversikt
Göran Larsson, 2015.

PDFPDF (1,3 MB)

Shiamuslimer i Sverige
Göran Larsson och David Thurfjell, 2013.

PDFPDF (522 KB)

Islamofobiska fördomar och hatbrott
Klas Borell, 2012.

PDFPDF (568 KB)

Muslimska församlingar i lokalsamhället

Klas Borell (med flera), 2011

PDFPDF (1 MB)

Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar

Borell och Gerdner, 2010

PDFPDF (212 KB)

Moskéer i Sverige: en religionsetnologisk studie i intolerans och adminstrativ vanmakt. Pia Karlsson och Ingvar Svanberg, 1995

PDFPDF (10 MB)

I vilken utsträckning är den svenske muslimen religiös?

Åke Sander, 1993

PDFPDF (798 KB)