PUBLIKATIONER OM ISLAM OCH MUSLIMER

Sedan slutet av 1900-talet har Sverige fått en betydande muslimsk minoritetsbefolkning, framförallt genom invandring. Bland de viktigaste ursprungsregionerna för personer med muslimsk bakgrund återfinns bland annat sydöstra Europa, Mellanöstern och nordafrika, och Afrikas horn. Det finns idag ett flertal islamiska trossamfund på nationell nivå i samt flera hundra lokala församlingar i Sverige.

islam i Sverige - de första 1300 åren (2018)

På mindre än hundra år har Sveriges muslimska befolkning gått från att vara en handfull individer till hundra tusentals människor. Men kontakter och relationer mellan vad vi idag kallar Sverige och muslimska kulturer sträcker sig långt tillbaka i tiden. I Islam i Sverige – de första 1300 åren tecknar religionsvetaren Simon Sorgenfrei denna långa historia, från vikingatidens kulturmöten till dagens muslimska mångfald.

Boken bygger såväl på tidigare forskning, som på omfattande nya arkivstudier, observationer och intervjuer med personer från Kiruna till Malmö. Studien ger en bred översikt för den som vill bekanta sig med ämnet islam och muslimer i svensk historia, men berättar också om hur islam praktiseras och gestaltas i dagens Sverige.

Flera kapitel från boken finns publicerade här!

Övriga Publikationer om islam (ordnade efter utgivningsår)

Titel

PDF

Karlstads moské: Förhandlingar om islam i Värmland

Klas Lindahl och Katarina Plank, 2018

PDFPDF (6,4 MB)

Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och
säkerhet i Sverige 2018,
Mattias Gardell, 2018

PDFPDF (2,2 MB)

Muslimska församlingar och föreningar i Malmö och Lund

Leif Stenberg och Rikard Lagervall, 2016

PDFPDF (1,2 MB)

Sufismen i Sverige – en lägesrapport
Simon Sorgenfrei, 2015.

PDFPDF (6,5 MB)

Islam och muslimer i Sverige – en kunskapsöversikt
Göran Larsson, 2015.

PDFPDF (1,3 MB)

Shiamuslimer i Sverige
Göran Larsson och David Thurfjell, 2013.

PDFPDF (522 KB)

Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige

Oxford research/Diskrimineringsombudsmannen, 2013

PDF PDF(1,67 MB)

Islamofobiska fördomar och hatbrott
Klas Borell, 2012.

PDFPDF (568 KB)

Muslimska församlingar i lokalsamhället

Klas Borell (med flera), 2011

PDFPDF (1 MB)

Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar

Borell och Gerdner, 2010

PDFPDF (212 KB)

Moskéer i Sverige: en religionsetnologisk studie i
intolerans och adminstrativ vanmakt.
Pia Karlsson och Ingvar Svanberg, 1995

PDFPDF (10 MB)

I vilken utsträckning är den svenske muslimen religiös?

Åke Sander, 1993

PDFPDF (798 KB)