Publicerad: 2024-03-08

Vänligen verifiera att du inte är en robot

STATISTIK 2022

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2021. Bidragsgrundande person (Betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2022


Trossamfund/samverkansorganBetjänade


Alevitiska Riksförbundet

4 867

Anglikanska kyrkan

565

  

Danska kyrkan i Sverige

543

Equmeniakyrkan

93 899

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

609

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

49 481

Evangeliska Frikyrkan

38 949

Frälsningsarmén

6 063Islamiska Samarbetsrådet (ISR)


- BIS

19 040

- FIFS

53 233

- IFBS

9 064

- IKUS

26 309

- ISS

38 112

- SMF

42 439Isländska kyrkan i Sverige

260

Jehovas vittnen

21 940

Judiska centralrådet

6 053

Lettiska evang. kyrk. i Sverige

1 335

Mandeiska trossamf i Sv+Europa

4 536

Mandeiska trossamf i Sv+Fin

8 635

Norska kyrkan i Sverige

2 411Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


- Antiokiska kyrkan

0

- Armeniska apostoliska kyrk.

4 846

- Bulgariska ort kyrkan

815

- Eritreanska ort Tewahdo

8 032

- Etiopiska ort Tewahdo

4 874

- Finska ort församlingen

513

- Georgiska ortodoxa kyrkan

2 304

- Grekisk ort metropolitdömet

24 163

- Koptiska ort kyrkan

2 976

- Makedonska ort kyrkan

7 225

- Rumänska ort kyrkan

9 948

- Ryska ort kyrkan

3 250

- Ryska ort Moskvapatriark

1 120

- Serbisk ort kyrkan

23 725

- Svenska ort prosteriet

1 766

- Syrisk ort ärkestiftet

19 889

- Syrisk ort patr ställföre

25 351

- Österns assyriska kyrka

10 237Pingströrelsen

111 561

Romersk-Katolska kyrkan

128 252

Sjundedags Adv.samfundet

3 005

Svenska Alliansmissionen

16 834

Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG)

8 591

Ungerska protestantiska

1 288TOTAL

848 908

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.