DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG

- ett forum för kvinnor inom trossamfunden

Är du kvinna och ledare i ett trossamfund? Vill du utvecklas för att kunna ta mer ledande positioner och påverka mer? Anmäl dig till den kommande omgången av Sveriges första interreligiösa mentor- och ledarskaps-program för kvinnor.

Under flera år har Myndigheten för stöd till trossamfund anordnat ett särskilt mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Till hösten startar en ny omgång av programmet som består av tre gemensamma utbildningshelger i Stockholm:

  • 9–10 september
  • 21–22 oktober
  • 9–10 december

Notera att sista anmälningsdag 30 juni. Vi kan inte garantera att intresseanmälan medför att du antas till programmet, eftersom det är många som söker. Senast 15 augusti får du som sökt besked om du är antagen eller inte.

Syftet med satsning är att stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden. Programmet vill också stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer och ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare.

Programmet Delaktig, stark och synlig består av två komponenter: en gemensam fortbildning inom ledarskap samt en mentorskapsdel.

Ledarskapsdelen - gemensam fortbildning och diskussioner

I programmet träffas alla deltagare gemensamt under ett antal heldagar för att få fortbildning i bland annat ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, konflikthantering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, förändringsarbete – och mycket mer. Träffarna sker på helger.

Mentorskapsdelen

Mellan varje kursträff träffas deltagarna i grupper om två personer (s.k ”mentorpar”) som arbetar med olika frågor. Vilka frågor paren väljer att jobba med utgår dels från egna önskemål – men också i form av mindre uppdrag som formuleras på kursträffarna. Under första kursträffen kommer vi att gå igenom i detalj hur mentorparen är tänkta att fungera.

Dokumentation om tidigare omgångar av projektet

Forskning om DSS och Kvinnors delaktighet

Rapporten Delaktighet Inflytande och ledarskap är resultatet av ett samarbete mellan myndigheten och forskare vid Uppsala universitet. Mia Lövheim och Maria Klingenberg genomförde den bakomliggande studien och är författare till rapporten.

Studien bygger på en enkät som besvarats av 67 kvinnor, samt djupintervjuer med 20 av dem. Kvinnorna som deltar i studien kommer från olika trosinriktningar och har varierande erfarenhet av ledarskap. Deras gemensam nämnare är att de har gått ledarskaps- och mentorskapsprogrammet ”Delaktig, stark och synlig” åren 2016 – 2019 som anordnats av myndigheten. Rapporten publicerades i juni 2021

Läs mer om rapporten Öppnas i nytt fönster.