DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG 2019/2020

- ett forum för kvinnor inom trossamfunden

Är du kvinna och ledare i ett trossamfund? Vill du utvecklas för att kunna ta mer ledande positioner och påverka mer? Sök till Sveriges första interreligiösa mentor- och ledarskaps-program för kvinnor!

Med start i december 2019 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna satsning är att:

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.
  • Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer.
  • Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare

Programmet pågår till i slutet av mars 2020.

Programmet Delaktig, stark och synlig består av två komponenter: en gemensam fortbildning inom ledarskap samt en mentorskapsdel.

Ledarskapsdelen - gemensam fortbildning och diskussioner

I programmet träffas alla deltagare gemensamt under ett antal heldagar för att få fortbildning i bland annat ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, konflikthantering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, förändringsarbete – och mycket mer. Träffarna sker på helger.

Mentorskapsdelen

Mellan varje kursträff träffas deltagarna i grupper om två personer (s.k ”mentorpar”) som arbetar med olika frågor. Vilka frågor paren väljer att jobba med utgår dels från egna önskemål – men också i form av mindre uppdrag som formuleras på kursträffarna. Under första kursträffen kommer vi att gå igenom i detalj hur mentorparen är tänkta att fungera.

Är du intresserad av att delta i programmet 2019/2020?

De personer vi söker är kvinnor aktiva inom trossamfunden med engagemang och intresse för dessa frågor. Gärna med någon form av ledarposition. Programmet är kostnadsfritt och SST ersätter deltagare (som reser längre) för resekostnader. För frågor kring programmet kontakta max.stockman@myndighetensst.se och skriv ”delaktig” i ämnesraden. Det går också bra att ringa på 08-453 68 77

Programmet består av tre gemensamma kurshelger under 2019 och 2020 (6 dagar)

  • Lördag 7 december­ – söndag 8 december (2019)
  • Lördag 1 februari – söndag 2 februari (2020)
  • Lördag 28 mars­­– söndag 29 mars (2020)

Samtliga gemensamma kursträffar är i Stockholmsområdet.

Dokumentation om tidigare omgångar av projektet