DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG

- ett forum för kvinnor inom trossamfunden

Är du kvinna och ledare i ett trossamfund? Vill du utvecklas för att kunna ta mer ledande positioner och påverka mer? Ny omgång av Sveriges första interreligiösa mentor- och ledarskaps-program för kvinnor!

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till kursen.

Broschyr om kursen 2021 som PDF Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Under åren 2016-2020 har Myndigheten för stöd till trossamfund anordnat ett särskilt mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden, en ny omgång startar i december 2021, och pågår tre helger, 4-5/12 2021, 29-30/1 samt 26-27/3 2022. Sista anmälningsdag 31 oktober.

Syftet med denna satsning är att:

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.
  • Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer.
  • Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare

Anmälningsdatumet till kursen har varit för (2021/2022): Öppnas i nytt fönster.

Programmet Delaktig, stark och synlig består av två komponenter: en gemensam fortbildning inom ledarskap samt en mentorskapsdel.

Ledarskapsdelen - gemensam fortbildning och diskussioner

I programmet träffas alla deltagare gemensamt under ett antal heldagar för att få fortbildning i bland annat ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, konflikthantering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, förändringsarbete – och mycket mer. Träffarna sker på helger.

Mentorskapsdelen

Mellan varje kursträff träffas deltagarna i grupper om två personer (s.k ”mentorpar”) som arbetar med olika frågor. Vilka frågor paren väljer att jobba med utgår dels från egna önskemål – men också i form av mindre uppdrag som formuleras på kursträffarna. Under första kursträffen kommer vi att gå igenom i detalj hur mentorparen är tänkta att fungera.

Dokumentation om tidigare omgångar av projektet