DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG 2018

- ett forum för kvinnor inom trossamfunden

Är du kvinna och ledare i ett trossamfund? Vill du utvecklas för att kunna ta mer ledande positioner och påverka mer i ditt samfund? Sök till Sveriges första interreligiösa mentor- och ledarskaps-program för kvinnor!

Hösten 2018 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna satsning är att:

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.
  • Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer.
  • Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare

Programmet Delaktig, stark och synlig består av två komponenter: en gemensam fortbildning inom ledarskap samt en mentorskapsdel.

Ledarskapsdelen - gemensam fortbildning och diskussioner

I programmet träffas alla deltagare gemensamt under ett antal heldagar för att få fortbildning i bland annat ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, konflikthantering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, förändringsarbete – och mycket mer. Träffarna sker på helger.

Mentorskapsdelen

Mellan varje kursträff träffas deltagarna i grupper om två personer (s.k ”mentorpar”) som arbetar med olika frågor. Vilka frågor paren väljer att jobba med utgår dels från egna önskemål – men också i form av mindre uppdrag som formuleras på kursträffarna. Under första kursträffen kommer vi att gå igenom i detalj hur mentorparen är tänkta att fungera.

Är du intresserad av att delta i programmet 2018?

De personer vi söker är kvinnor aktiva inom trossamfunden med engagemang och intresse för dessa frågor. Gärna med någon form av ledarposition. Programmet är kostnadsfritt och SST ersätter deltagare för resekostnader. För frågor kring programmet kontakta max.stockman@myndighetensst.se och skriv ”delaktig” i ämnesraden. Samtliga gemensamma kursträffar är i Stockholmsområdet.

Programmet består av tre gemensamma kurshelger (6 dagar)

  • Lördag 25 ­­– söndag 26 augusti
  • Lördag 13­­– söndag 14 oktober
  • Lördag 17­­– söndag 18 november

Samtliga gemensamma kursträffar är i Stockholmsområdet.

Dokumentation om projektet