PUBLIKATIONER OM SVENSKA KYRKAN

(Publicerade efter utgivningsår)

Titel

PDF

Svenska kyrkan – i går, i dag, i framtiden
Sören Ekström, 2016.

PDFPDF (3 MB)

Svenska kyrkan, nationalkyrka i det mångkulturella Sverige Kjell Blückert 2015

(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDFPDF (386 KB)

Samerna och Svenska kyrkan
Sören Ekström, 2006.

PDFPDF (2 MB)

Förtroendevald i Svenska kyrkan
Sören Ekström, 2000.

PDFPDF (2,4 MB)