MATERIAL FRÅN MYNDIGHETEN

På denna sida samlar vi publicerat material från myndigheten: rapporter, artiklar och annat material.

ATt Beställa material

Ett antal av de publikationer som myndigheten gett ut går att beställa utan kostnad från vårt kansli (alla utom en). Beställningar kan göras på vår beställningssida eller via telefon: 08-453 68 70. För frågor kring myndighetens material hänvisas till assistent Inger Carnbo.

Om Boken "Islam i Sverige"

Boken Islam i Sverige - de första 1300 åren som utkom 2018 är skriven av religionsvetaren Simon Sorgenfrei och kan beställas på myndighetens  beställningssida. Boken är 354 sidor och kostar 60 kr + porto 70 kr = 130 kr. Den kan även köpas och hämtas på plats hos Myndigheten SST i Alvik efter tidsbokning, då kostar den 60 kr. Läs mer om boken Islam i Sverige - de första 1300 åren

Prenumerera på våra nyhetsbrev och pressmeddelanden


Myndighetens årsböcker

Syftet med årsböckerna är att spegla myndighetens arbete och utvecklingen i trossamfunds-Sverige.
Även SST:s statistik över bidragen fanns att läsa.

SST Årsbok 2020, Religioner i rörelse

läs mer

SST Årsbok 2019, Religioner i rörelse

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2018

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2017

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2016

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2015

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2014

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2013

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2012

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2011

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2010

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2009

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2008

Ladda ned PDFPDF

SST Årsbok 2007

Ladda ned PDFPDF

Innehållsförteckningar för tidigare årsböcker: 1985-1989,PDF 1990-1994,PDF 1995-2000,PDF 2001-2006PDF. En del finns tillgängliga och går att beställa per post - ange då årtal i kommentarsfältet


Myndighetens administrativa informationsmaterial

Lag, förordning och tillämpningsföreskrifter
som styr myndighetens arbete (200101)

PDFPDF

Adresslista över stadsbidragsberättigade
trossamfund (2020-06-08)

PDFPDF

Anvisningar för registrering av medlemmar
och övriga bidragsgrundande personer

PDFPDF
(450 KB)


Myndighetens publika informationsmaterial

Informationsfolder om myndigheten, svenska

PDF, svenska

PDF, engelskaPDF

Islam i Sverige - de första 1300 åren

Simon Sorgenfrei (2018)

Ladda nedöppnas i nytt fönster

Beställ 
60kr + porto 70kr

Trossamfunden och flyktingarna (2017)

En reportagebok med tio korta nedslag på olika platser i Sverige
som skildrar vad trossamfunden gör för flyktingar – och hur de går tillväga.

PDFPDF

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige (2016)
Informationsskrift för alla som är nyfikna att lära sig mer om dessa frågor men vänder sig framförallt till nyanlända flyktingar och invandrare.

 • Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – svenska, för läsningPDF, för tryckPDF
 • Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – engelska, för läsningPDF, för tryckPDF
  (Religion, religious freedom and religious communities)
 • Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – arabiska, för läsningPDF, för tryckPDF
  (دين، حرية الاعتقاد الديني و الطوائف في السويد)
 • Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – tigrinja, för läsningPDF, för tryckPDF
  (ሃይማኖት, ሃይማኖታዊ ናጽነትን ናይ ሓባር እምነትን ኣብ ሃገረ ሽወደን)
 • Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – persiska/dari, för läsningPDF, för tryckPDF,
  (ذھب، ازادی مذھب و جوامع مذھبی در سویدن)

Att arbeta med trossamfund i vardag och kris (2014)
Handledning om arbete med interreligiösa och mångkulturella råd
inom ramen för kommuner och landstings ansvar för krisberedskap
och social hållbarhet.

PDFPDF

Det händer inte här (2011)

Häfte om trossamfundens insatser i samhällets krisberedskap

PDFPDF

Stärkt skydd mot tvångs och barnäktenskap (2014)

En vägledning för trossamfund och vigselförrättare

PDFPDF

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund (2014)

Rapport till regering rörande hat, hot och våld
mot individer, grupper inom trossamfunden

PDFPDF

Sammanfattning av Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund (2014)

PDFPDF

Andlig vård inom sjukvården

Informationsbroschyr om trossamfundens arbete med andlig vård

PDFPDF


Myndighetens skriftserie

Syftet med skriftserie är att ge aktuell och korrekt information om
trossamfund och religion i Sverige. Endast nr 5 finns att beställa.

Nr 8: Sveriges religiösa landskap:

samhörighet, tilhörighet och mångfald under 2000-talet

The religius landscape of Sweden

affinity, Affiliation and diversity in the 21st century

PDF PDF(3 MB)


PDFPDF (3,8MB)

Nr 7: Religösa minoriteter från Mellanöstern:

 • Inledning (förord, översikt, innehållsförteckning)
 • Aleviter
 • Alawiter
 • Druser
 • Mandéer
 • Yezidier
 • Avslutning (efterord samt referenser)

PDFPDF (4,6 MB)

PDFPDF (1,6 MB)

PDFPDF (1,3 MB)

PDFPDF (1,9 MB)

PDFPDF (2,8 MB)

PDFPDF (2,2 MB)

PDFPDF (0,5 MB)

Nr 6: Sufismen i Sverige

PDFPDF (6,5 MB)

Nr 5: Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige

PDFPDF (1,8 MB)

Nr 4: Islam och muslimer i Sverige

PDFPDF (1,3 MB)

Nr 3: Shiamuslimer i Sverige

PDFPDF (522 KB)

Nr 2: Uppvaknandets vägar, från buddhistisk historia

till nutidens utövning och gemenskapsliv

PDFPDF (7,4 MB)

Nr 1: Islamofobiska fördomar och hatbrott

PDFPDF (568 KB)

NR 1- 4 finns att ladda ned i utskriftsvänligt A4 format:
Nr 1 - 29 sid PDFPDF, Nr 2 - 46 s PDFPDF, Nr 3 - 29 s PDFPDF, Nr 4 - 94 s PDFPDF


Myndighetens rapporter - särskilda regeringsuppdrag

Demokratin behöver oss! Metod- och kunskapsmaterial utifrån regeringsuppdrag med

syfte att fördjupa dialogen med trossamfunden om demokrati, 2013.
Version 2014 - med tillägg om allmänna val.

PDFPDF (2,3)

PDFPDF (6,5 Mb)

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2012-2014

PDFPDF (2,1MB)

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2015

PDFPDF (2.3 MB)

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2016

PDFPDF (2,6MB)

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2017

PDFPDF (9,7 MB)

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2018

PDFPDF (3,5 MB)

Redovisning av uppdraget att stärka det interreligiösa arbetet samt genomföra
en kompetensinsats för trossamfundsledare, samt tilläggsredovisning 2016

PDFPDF (2,1 Mb)

PDFPDF (3,8 Mb)

Slutredovisning av de särskilda medel för arbetet med flyktingfrågan 2016

PDFPDF (320 Kb)

Slutredovisning av de särskilda medel för arbetet med flyktingfrågan 2017

PDFPDF (2 Mb)

Redovisning insatser mot rasism riktad mot muslimer 2017

PDFPDF (1,8 Mb)

Redovisning av statsbidrag till säkerhetshöjande åtgärder 2016

PDFPDF (342 Kb)

Redovisning av statsbidrag till säkerhetshöjande åtgärder 2017

PDFPDF (150 Kb)

Redovisning av uppdraget att stimulera valdeltagandet
i de nationella valen "Jag tror på min röst"

PDFPDF (2,5 Mb)

Redovisning av myndighetens satsning inför EU-valet 2019, "Jag tror på min röst"

PDFPDF (15 Mb)


Myndighetens årsredovisning

Myndighetens årsredovisning 2019

2019PDF

Myndighetens årsredovisning 2018

2018PDF

Myndighetens årsredovisning 2017

2017PDF

Myndighetens årsredovisning 2016

2016PDF

Myndighetens årsredovisning 2015

2015PDF

Myndighetens årsredovisning 2014

2014PDF

Myndighetens årsredovisning 2013

2013PDF

Myndighetens årsredovisning 2012

2012PDF

Myndighetens årsredovisning 2011

2011PDF

Myndighetens årsredovisning 2010

2010PDF


Myndighetens budgetunderlag

Myndighetens budgetunderlag 2020

2020PDF

Myndighetens budgetunderlag 2019

2019PDF

Myndighetens budgetunderlag 2018

2018PDF

Myndighetens budgetunderlag 2017

2017PDF

Myndighetens budgetunderlag 2016

2016PDF

Myndighetens budgetunderlag 2015

2015PDF

Myndighetens budgetunderlag 2014

2014PDF

Myndighetens budgetunderlag 2013

2013PDF

Myndighetens budgetunderlag 2012

2012PDF


Övrigt material

Vem gör vad? 20 myndigheter i samverkan med det civila samhället

Informationsskrift från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)

PDFPDF

Din muslimska patient (2017)

informationsskrift från Islamiska samarbetsrådet gällande muslimer i vården

PDFPDF

Buddhister inom hälso- och sjukvården (2018)

informationsskrift från Sveriges buddhistiska samarbetsråd

PDFPDF