2016-09-27

Ny informationsskrift om religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige.

SST har – i samverkan med Sveriges Interreligiösa råd ­­– tagit fram en kortare informationsskrift om religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige. Publikationen är till för alla som är nyfikna att lära sig mer om dessa frågor men vänder sig framförallt till nyanlända flyktingar och invandrare. Den är därför också översatt till fyra olika språk: engelska, arabiska, persiska/dari och tigrinja.

Skriften talar inte om vad man ska tycka eller tro – utan bara vad som gäller enligt svensk lag. Vi har också samlat lite allmän information om religion i Sverige. I slutet av broschyren finns kontaktuppgifter till många av trossamfunden i Sverige.

Läs mer och ladda ned skrifterna