120912
SST, inbjuder till presentation av: "Islamofobiska fördomar och hatbrott:
En kunskapsöversikt", av Klas Borell. 121001
Inbjudan Öppnas i nytt fönster.
Människors frihet att utöva sin religion är en av de grundläggande fri och rättigheterna i Sverige. Med denna kunskapsöversikt studeras muslimers möjligheter att i Sverige och övriga Västeuropa kunna utöva sin religion utan att bli utsatta för negativ behandling och hatbrott.
Översikten är ett försök att sammanfatta och kritiskt värdera svensk och europeisk forskning men är också ett försök att besvara frågor och hur samhällsvetenskaplig forskning kan användas för att stärka religionsfriheten och motverka antireligiösa fördomar och hatbrott.
 
Klas Borell är verksam som professor i sociologi vid Högskolan i Jönköping, och vid Mittuniversitetet i Östersund. Borells forskning har ofta berört frågor som ligger i skärningspunkten mellan ämnena sociologi och socialt arbete, till exempel social exklusion och sociala konflikter, integrationsfrågor, familj och åldrande. Tillsammans med professor Arne Gerdner ledde han forskningsprojektet Svenska muslimska församlingar, den första landsomgattande studien av muslimska lokalorganisationer i Europa. Borell har varit verksam som gästprofessor och gästforskare vid universitet i Libanon och USA och är medredaktör för Sveriges sociologförbunds tidskrift Sociologisk Forskning.

Tid: Måndagen den 1 oktober, kl. 13.00-16.00
Plats: Klara konferens, Vattugatan 6, Stockholm
Medverkande: Klas Borell, professor och Åke Göransson, generalsekreterare SST            
Kostnad: Ingen avgift
 
Anmälan sänds senast 26 september till anmalan@sst.a.se
med ämnesrubrik "1 oktober". Uppge namn och organisation.
Anmälan via telefon till Inger Carnbo, 08-453 68 74.