Publicerad: 2019-03-12

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Religioner i rörelse – årsbok 2019

Religioner i rörelse är titeln på Myndigheten för stöd till trossamfunds årsbok. Syftet med denna årsbok är dels att spegla några av de olika verksamheter och projekt myndigheten gör, dels att berätta lite mer allmänt om intressanta fenomen och förändringar i fältet religion/trossamfund i Sverige.

Några av artiklarna :

Släcka bränder – ett uppdrag för trossamfunden? Läs PDFPDF

De tror på sin röst (om projekt för valdeltagande)

Judiska Sverige har hittat hem. Läs som PDFPDF

Svåra avvägningar när tron möter juridiken

Snabba kontaktvägar bygger tillit i Boden. Läs PDFPDF

Möten för att hämta och ge kraft (om projekt för kvinnor)

Hinduismen i Sverige växer i tysthet.

Femtio år med serbiska-ortodoxa kyrkan i Sverige

Gränsöverskridande samtal om heliga skrifter

Begravning – en fråga om delaktighet och demokrati

Skriften kommer att sändas utan kostnad till dem som har myndighetens nyhetsbrev och som tidigare år har beställt den. Vänligen meddela till info@myndighetensst.se om du bytt adress, önskar avstå eller önskar flera exemplar. Önskas förhandsexemplar vänligen kontakta max.stockman@myndighetensst.se