2011-04-26
SST:s årsbok 2011
Nu har SST:s årsbok för 2011 kommit. Nytt för i år är att årsboken innehåller fler artiklar än tidigare: en intervju med statsrådet Stefan Attefall, minister för trossamfundsfrågor, Gunnar Sandberg som snart går i pension reflekterar över sina år som konsulent för krisberedskap och en artikel kring ett forskningsprojekt om svenska islamiska församlingar av professorerna Klas Borell och Arne Gerdner. Så observeras ett Syrisk-ortodoxt kyrkbygge i Bergsjön, Göteborg.
De delar av tidigare årsböcker som innehållit lagar, förordningar och tillämpningsföreskrifter, samt adressförteckningen har lyfts ut till särskilda häften.
Årsboken kommer att distribueras under maj månad och kan också beställas från SST:s kansli. Häftet med lagar m.m. kan beställas från kansliet.