PUBLIKATIONER OM FRIKYRKLIGHETEN

De frikyrkliga samfunden – eller frikyrkorna – är kristna samfund vars historia går tillbaka till 1800-talet då kristna väckelseinfluenser nådde Sverige från framförallt USA, England och Tyskland. Dessa impulser gav upphov till baptistiska och metodistiska rörelser samt nyevangeliska strömningar. Benämningen frikyrka på dessa samfund syftar på att medlemskapet i dessa samfund är frivilligt och att samfunden var icke-statliga – till skillnad från Svenska kyrkan under 1800- och 1900-talet.

(Publikationer ORDNADE efter utgivningsår)

Titel

PDF


Frikyrkoundersökningen. Öivind Tholvsen, 2021. En rapport om frikyrkornas utveckling i Sverige 2000 - 2022

PDFPDF (1,08 MB)

Mångkultur i Pingströrelsen i Sverige. Uno Solinger, 2015

(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDFPDF (383 KB)

Sjunga Herrens sånger i lov i främmande land: afrikanska kyrkor i Sverige

Anne Kubai, 2015 (ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDFPDF (392 KB)

Frikyrkokartan ritas om
Øyvind Tholvsen, 2015

PDFPDF (2,76 MB)

Det civila samhället och religion

– Svenska kyrkan och frikyrkorna. Johan von Essen, 2015.

PDFlänk till annan webbplats (389 KB)

Från blandad kör till lovsångsteam: Historiska och teologiska perspektiv på frikyrkliga sånggrupper. Sune Fahlgren, 2013

PDFPDF (4, 31 MB)

Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet
Jan-Åke Alvarsson (red.), 2013.

PDFPDF (851 KB)

Jämställdhet i Pingströrelsen

Jenny Bergh och Anethe Carlson, 2013

PDFPDF (1,19 MB)

Frikyrkan flyttar
Øyvind Tholvsen, 2011

PDFPDF (2 MB)

Rum för möten med Jesus och för församlingsgemenskap i frikyrklig tradition
Sune Fahlgren, 2008

PDFPDF (756 KB)

Från fri kyrka till frikyrka till trossamfund
Göran Gunner, 2008

PDF PDF(1,3 MB)

Frikyrkan som modernismens pionjär
Marie Demker, 2008

PDFPDF (1,5 MB)

Likheter och olikheter i svensk frikyrka
Jan-Åke Alvarsson och Nils-Eije Stävare, 2008

PDFPDF (1,2 MB)