PUBLIKATIONER OM FRIKYRKLIGHETEN

(ORDNADE efter utgivningsår)

Titel

PDF

Mångkultur i Pingströrelsen i Sverige. Uno Solinger, 2015

(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDFPDF (383 KB)

Sjunga Herrens sånger i lov i främmande land: Afrikanska kyrkor i Sverige – mellan segregation och integration. Anne Kubai, 2015

(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDFPDF (392 KB)

Frikyrkokartan ritas om
Øyvind Tholvsen, 2015

PDFPDF (2,76 MB)

Från blandad kör till lovsångsteam: Historiska och teologiska perspektiv på frikyrkliga sånggrupper. Sune Fahlgren, 2013

PDFPDF (4, 31 MB)

Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet
Jan-Åke Alvarsson (red.), 2013.

PDFPDF (851 KB)

Jämställdhet i Pingströrelsen

Jenny Bergh och Anethe Carlson, 2013

PDFPDF (1,19 MB)

Frikyrkan flyttar
Øyvind Tholvsen, 2011

PDFPDF (2 MB)

Rum för möten med Jesus och för församlingsgemenskap i frikyrklig tradition
Sune Fahlgren, 2008

PDFPDF (756 KB)