UTBETALADE BIDRAG 2017

Utbetalade statsbidrag 2017: 84 818 475 kr

Notera: inom kategorin lokalbidrag ryms också bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning. Inom kategorin säkerhetsbidrag rymdes 2017 två olika bidrag: bidrag för säkerhetshöjande åtgärder samt bidrag för säkerhetsvakter.

Organisationsbidrag: 53.515.467 kronor
Verksamhetsbidrag: 10.235.675 kronor
Projektbidrag: 21.067.333 kr

Organisationsbidrag och projektbidrag

Organisations

bidrag

Projektbidrag

lokalbidrag

Projektbidrag

Säkerhetsbidr.

Projektbidrag:

Etabler. bidr.

Projektbidrag

Utbildningsbidr.

Alevitiska Riksförbundet

299 777

Anglikanska kyrkan

245 057

Danska kyrkan

70 000

Equmeniakyrkan

8 611 593

2 132 252
Estniska Ev-luth kyrkan

320 878

Evangeliska Frikyrk

3 499 231

177 606


90 000


Ev Fosterlands-Stiftelsen

2 819 161

14 225
Frälsningsarmén

688 065

243 437
Gemensamma förs

0

299 139
Isländska kyrkan

70 000

Judiska Centralrådet

593 831


4 094 926Lettiska Ev-luth kyrkan

98 668

Mandeiska Sab. Samf.

499 199


16 370

10 000


Norska kyrkan

210 000

Pingströrelsen

7 487 010

2 941 996
Rom-Katolska kyrkan

6 279 317

Sjundedags Adv.samf

251 924

Sv Alliansmissionen

1 399 587

481 124


50 507


Sv Buddh. Samarbetsråd

565 148


160 625

228 000


Ungerska Prot kyrkan

354 576OÖKER


- Antiokiska Grek-ort

71 95830 000


- Armenisk ap kyrkan

315 227


80 000

30 000


- Bulgarisk ort kyrkan

57 223

- Eritreanska ort kyrk

456 782240 000


- Etiopisk ort kyrkan

220 308

- Finska ort kyrkan

73 371

- Grekisk ort kyrkan

1 716 689


116 094- Koptisk ort kyrkan

222 097


130 775- Makedonisk ort kyrkan

483 606


180 000- Rumänska ort kyrkan

492 761


400 000- Ryska ort kyrkan

247 489

- Ryska ort Moskva patr

109 86930 648


- Serbisk ort kyrkan

1 584 790

123 310

379 125- Svenska ort prosteriet

151 355

-Syrisk ort ställföretr

1 234 348

258 565

1 130 314- Syrisk ort kyrkan (ärkest)

1 703 815


400 000- Österns ass kyrka

529 241


34 500

Islamiska Samarbetsrådet


- BIS

715 750

292 000

200 000- FIFS

1 592 014

1 597 800

110 838

210 000

40 000

- IFBS

513 934

- IKUS

1 037 051


2 205 200

270 000

120 000

- ISS

2 225 544


104 525

420 000

40 000

- SIF

1 042 531


152 453

90 000


- SMF

2 354 692


359 230

150 000

20 000

Totalt

53 515 467

8 561 454

10 254 975

1 849 155

220 000

Utbildning/administration181 749
Verksamhetsbidrag


Bidrag till teologiska institutioner:

900 000

Andlig vård inom sjukvården

9 335 675


För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2017. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.