Myndigheten för stöd till trossamfunds tidigare gällande tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund (beslutade 2018-12-06)

Myndigheten för stöd till trossamfund har antagit nya föreskrifter om stöd till trossamfund. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024.

Genom de nya föreskrifterna upphävs de av myndigheten tidigare beslutade tillämpningsföreskrifterna för stöd till trossamfund.

De nya föreskrifterna innehåller samtidigt så kallade övergångsbestämmelser som innebär att fördelningen av bidrag för år 2024 ska ske enligt myndighetens tidigare tillämpningsföreskrifter.

Ansökningar om bidrag inför 2025 ska göras enligt de nya föreskrifterna.

Ladda ned Pdf, 1.3 MB. häftet Lag, förordning och tillämpningsföreskrifter där de tidigare tillämpningsföreskrifterna ingår.