UTBETALADE BIDRAG 2012

Utbetalade statsbidrag 2012:

Organisationsbidrag: 46.674.000 kronor
Verksamhetsbidrag: 7.575.000 kronor
Projektbidrag: 3.670.000 kronor

Trossamfund

Organisationsbidrag

Projektbidrag:

Lokalbidrag

Projektbidrag:

Etabler.bidrag

Projektbidrag:

utbild.bidrag

Frälsningsarmén

1.140.000

 

 

 

Metodistkyrkan

432.000

 

 

 

Evangeliska Frikyrkan

3.129.000

263.000

60.000

 

Pingströrelsen

7.784.000

591.000

 

 

Sjundedagsadventistsamfundet

275.000

 

 

 

Svenska Alliansmission

1.455.000

107.000

30.000

 

Svenska Baptistsamfundet

1.899.000

100.000

 

 

Svenska Missionskyrkan

7.384.000

1.320.000

 

 

Gemensamma församlingar

 

284.000

 

 

ELM - Bibeltrogna Vänner

156.000

 

 

 

Evang Fosterlands-Stift

2.940.000

209.000

30.000

 

Estniska ev lutherska k:an

211.000

 

 

 

Lettiska " "

127.000

 

 

 

Ungerska protestant. k:an

224.000

 

 

 

Danska kyrkan

100.000

 

 

 

Norska kyrkan

300.000

 

 

 

Isländska kyrkan

100.000

 

 

 

Anglikanska kyrkan

215.000

 

 

 

Romersk-katolska kyrkan

5.005.000

100.000

 

 

Ortodoxa & österländska kyrkor

 

 

 

 

-Bulgariska ortodoxa kyrkan

17.000

 

 

 

-Finska ortodoxa kyrkan

79.000

 

 

 

-Grekisk ortodoxa kyrkan

800.000

 

 

 

-Makedoniska ortodoxa kyrkan

406.000

 

 

 

-Rumänska ortodoxa kyrkan

395.000

 

 

 

-Ryska ortodoxa kyrkan

126.000

 

30.000

 

-Serbiska ortodoxa kyrkan

1.722.000

 

 

 

-Svenska ortodoxa prosteriet

144.000

 

 

 

-Armeniska apostol kyrkan

91.000

 

 

 

-Eritreanska ortodoxa kyrkan

130.000

 

30.000

 

-Etiopiska ortodoxa kyrkan

208.000

 

 

 

-Koptiska ortodoxa kyrkan

0

 

 

 

-Syriska ortodoxa kyrkan

1.957.000

 

 

 

-Österns assyriska kyrka

374.000

 

 

 

Judiska församlingar

625.000

100.000

 

10.000

Islamiska församlingar

 

 

 

 

-FIFS

1.602.000

 

55.000

 

-IKUS

922.000

 

30.000

 

-SMF

1.738.000

 

60.000

20.000

-SIF

742.000

 

30.000

 

-ISS

417.000

 

175.000

 

-BIS

966.000

 

 

 

Buddhistiska församlingar

337.000

 

65.000

 

SUMMA

46.674.000

3.074.000

595.000

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom har följande bidrag utbetalats:

 

Verksamhetsbidrag

 

 

Teologiska institutioner

 

1.440.000

 

 

Andlig vård inom sjukvården

 

6.135.000

 

 

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2012.