MYNDIGHETENS SKRIFTSERIE (A4-FORMAT)

Sedan 2012 ger myndigheten ut en egen skriftserie. Syftet är att ge aktuell, korrekt och uppdaterad information om trossamfund och religionsfrågor i Sverige. Då de inte längre finns i tryckt format, har en A4-version tagits fram för den som önskar skriva ut och läsa på papper.

För eventuella hänvisningar använd bokformatet.


Myndighetens skriftserie (del 1-8)

Nr 8: Sveriges religiösa landskap (Willander, 2019)
42 sid, från 104

PDF Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.(3 MB)

Nr 7: Religösa minoriteter från Mellanöstern
(Sorgenfrei, Larsson och Stockman, 2017)
73 sid, från 188

  • Inledning (förord, översikt, innehållsförteckning, 7 sid)
  • Aleviter (11 sid)
  • Alawiter (6 sid)
  • Druser (11 sid)
  • Mandéer (16 sid)
  • Yezidier (11 sid)
  • Avslutning (efterord samt referenser, 9 sid)

PDF Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster. (9,4 MB hela boken)PDF Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. (2,6 MB)

PDF Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (1,5 MB)

PDF Pdf, 747.7 kB, öppnas i nytt fönster. (0,7 MB)

PDF Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (1,2 MB)

PDF Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (2,0 MB)

PDF Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (1,6 MB)

PDF Pdf, 221.8 kB, öppnas i nytt fönster. (0,3 MB)

Nr 6: Sufism i Sverige ( Sorgenfrei, 2016)

38 sid, från 106

PDF Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (3,9 MB)

Nr 5: Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige
(Arentzen, 2015)
, 52 sid, från 170

PDF Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. (4,7 MB)

Nr 4: Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt
(Larsson, 2014)
94 sid, från 225

PDF Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (2,9 MB)

Nr 3: Shia-muslimer i Sverige (Larsson och Thurfjell, 2013)

29 sid, från 78

PDF Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (1,4 KB)

Nr 2: Uppvaknandets vägar, från buddhistisk historia

till nutidens utövning och gemenskapsliv ( Fredriksson, 2013)

46 sid, från 126

PDF Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (1,5 MB)

Nr 1: Islamofobiska fördomar och hatbrott (Borell, 2012)

28 sid, från 74

PDF Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.(1 KB)