NYHETER


 • Inbjudan webbinarium – förebyggande arbete mot könsstympning


  Välkommen till Jämställdhetsmyndighetens och Myndigheten för stöd till trossamfunds webbinarium om förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor. Fokus för seminariet är hur religiösa samfund kan samverka i arbetet mot könsstympning.
  Läs mer

 • Hur kan säkerheten ökas inom trossamfunden?


  Inbjudan webbinarium: En presentation av MSB:s nya vägledning som ger tips och råd hur trossamfunden kan arbeta med säkerhet.
  Läs mer

 • Anpassning av smittskyddsåtgärder från 12 januari


  Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige och från och med den 12 januari införs striktare restriktioner.
  Läs mer

 • Om testning av covid 19 på andra språk


  Här kan du läsa om testning för covid 19 på: arabiska, engelska, farsi, somaliska och tigrinja.
  Läs mer

 • Anpassning av smittskyddsåtgärder från 23 december


  Från och med den 23 december införs nya restriktioner i Sverige på grund av ökad smittspridning.
  Läs mer

 • Seminarium om begravningsfrågor datum uppskjutet


  SST bjuder in till seminarium om begravningsfrågor. Syftet är att gå igenom hur begravningsväsendet är uppbyggt i Sverige, med ett särskilt fokus på mångfalden av olika religioner och behov.
  Läs mer

 • Samarbete för att motverka kvinnligkönsstympning


  Läs mer

 • Nya medarbetare sökes till SST


  SST söker två nya medarbetare: Är du SST:s nya kommunikatör eller registrator?
  Läs mer


 • Rapport: hanteringen av covid-19


  Sammanställning av erfarenheter från samverkan mellan trossamfund och myndigheter vid hanteringen av covid-19 ladda ner rapporten här Pdf, 330.5 kB.
  Läs mer


 • Mänskliga rättighets dagarna i december


  Myndigheten kommer att vara på plats och hålla i två seminarier, på temat demokrati och religionsfrihet.
  Läs mer

 • Tillsyn och begänsningar enligt covid 19-lagen


  Läs mer

 • Information om covidbevis


  Ett covidbevis är ett dokument som visar att det är lägre risk att du sprider covid-19. Från och med 1 december behöver du ett covidbevis som visar att du är vaccinerad för att komma in på vissa tillställningar eller sammankomster.
  Läs mer

 • Anpassning av smittskyddsåtgärder från 1:a december


  Möjighet att införa vaccinationsbevis.
  Eller striktare restriktioner vid ett besöksantal över 100 personer.

  Läs mer


 • Film på temat religionsfrihet


  I år fyllde den svenska demokratin 100 år. Tack vare demokratin har vi religionsfrihet. Se SST:s film om religionsfrihet.
  Läs mer


 • Förstärkning på SST


  Ett av SST:s regeringsuppdrag är att öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.
  Läs mer


 • SST välkomnar två nya medarbetare


  Lina Heldmark började som administratör på SST i juni och Mattias Falk påbörjade sin anställning som jurist i oktober.
  Läs mer


 • SST:s sjätte artikel om religionsfrihet


  Religionsanalfabetismen hotar religionsfriheten: Behovet av kunskapslyft och en postsekulär religionspolitik.
  Läs mer


 • Följ med oss till MR-dagarna i Göteborg


  Den 6 till 7 december arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Myndigheten kommer vara på plats och hålla i två seminarier, på temat demokrati och religionsfrihet.
  Läs mer


 • Faktablad om säkerhet


  Informationsmaterial om säkerhet och trygghet inom trossamfunden finns nu tillgängliga för nedladdning via hemsidan.
  Läs mer


 • Mentorskapsprogram för kvinnor


  Inbjudan till mentor- och ledarskapsprogram för kvinnor som är aktiva i sitt trossamfund.
  Läs mer

 • Inifrån serbisk-ortodoxa kyrkan i Kristiansand, Norge

  Skrift om den serbisk-ortodoxa kyrkan (SOK)


  Den serbisk ortodoxa kyrkan (SOK) är en av de största kristna ortodoxa gemenskaperna i Sverige, trots detta är den i stort sett osynlig i samtida religionsforskning. Men nu finns en skrift som beskriver kyrkans historia, och etablering i Sverige ur ett popurlärvetenskapligt perspektiv.
  Läs mer

 • Ny rapport - frikyrkoundersökningen 2000-2020


  Frikyrkoundersökningen är en rapport om frikyrkornas numerära utveckling i Sverige mellan åren 2000 och 2020.
  Läs mer

 • Ny rapport om antisemitism från Forum för levande historia


  I rapporten framkommer bland annat att antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället, en lägre andel än tidigare instämmer i antisemitiska påståenden.
  Läs mer


 • Läs mer

 • Anpassning av smittskyddsåtgärder från 1 juni


  Regeringen har fattat beslut om nya regler gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Reglerna träder i kraft från och med den 1 juni 2021. 
  Läs mer


 • Sökes: Demokratiambassadör


  Vill du vara demokratiambassadör i ditt trossamfund eller församling med anledning av att demokratin fyller 100 år i Sverige?
  Läs mer


 • Samarbeta bort en smitta – går det?


  Coronapandemin har tydligt visat att trossamfunden är en viktig resurs när krisen drabbar samhället.
  Läs mer

 • Religioner i rörelse – årsbok 2021


  Läs mer


 • Ny studie om islamofobi i Sverige


  Brottsförebyggande rådet har publicerat rapporten Islamofobiska hatbrott – webbinarium med SST 13 april
  Läs mer


 • Informationsfilmer inför vårens högtider


  Företrädare för trossamfunden informerar om de kommande religiösa högtiderna och pandemisituationen
  Läs mer