Publicerad: 2023-03-29

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Stöd för att motverka ofrivillig ensamhet

Trossamfund och församlingar kan ansöka om stöd för aktiviteter som bidrar till gemenskap, möten och ideellt arbete.

Socialstyrelsen har beslutat att göra en ändring i sitt regelverk som möjliggör för trossamfund att söka statsbidrag för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet. Detta medför att såväl trossamfund som församlingar kan (mellan 17 april och 5 maj) ansöka om detta bidrag hos Socialstyrelsen.

Bidraget kan utdelas för:

  1. Anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans,
  2. skapande av mötesplatser och kontaktytor mellan personer och,
  3. åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller deltar i verksamheter som anordnas ideellt.

Fullständig information om bidraget och ansökningsprocessen finns på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anslut till e-tjänsten senast den 14 april
Ansökan öppnar den 17 april. Sista dag för ansökan 5 maj