Publicerad: 2023-10-16

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Konferens 2023: Att hålla ihop ett land

Myndigheten för stöd till trossamfund bjuder in till konferens i Stockholm den 14 och 15 november

Konferensens övergripande tema är trossamfundens roll som samhällsaktörer och vikt för demokratisk resiliens. Myndigheten har valt att kalla konferensen "Konsten att hålla ihop ett land" för att inspirera och ge verktyg till kommuner och regioner för att förstå i hur många delar av samhället trossamfunden är en viktig del av det sociala kittet.

Det kan handla om existentiell hälsa och andlig vård inom vården, vilket bland annat socialminister Jakob Forssmed och Mark Newitt kommer att tala om. Det kan handla om att förstå det svenska religiösa landskapets förändringar som religionshistorikerna Joel Halldorf och David Thurfjell samt Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus kommer resonera kring.

Forskarna Linnéa Lundgren och Ann-Catrin Kristiansen kommer att presentera forskning som gjorts på hur trossamfunden konkret agerat vid större och mindre kriser. Dessutom kommer vi att presentera lokala nedslag i samverkansmodeller i Malmö och Örebro från ett kommunalt och från ett civilsamhällesperspektiv. Här lyssnar vi på Henrik Ohlsson (Institutet för mångreligiostitet och sekularitet) och Rafi Farouq (verksamhetschef vid Flamman Socialt Förebyggande Centrum).

Konferensen sker centralt i Stockholm. (Lokal meddelas vid bekräftelse på deltagande) Konferensdeltagandet är kostnadsfritt. Frukost och lunch ingår bägge dagarna. Inledande talare börjar kl. 10.00 på tisdagen. Frukostmingel från kl. 09.15.

För den som behöver övernattning, kommer det finnas möjlighet till rabatterat boende på hotell i direkt anslutning till konferensen. Rabattkod erhålls vid bekräftelse på deltagande. Detaljerat konferensschema erhålles på mail vid bekräftat deltagande.