ANSLAGSTAVLAN

På denna sida läggs en del nyhetslänkar upp från andra myndigheter och organisationer.

* Utlysning av bidrag från Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi

Forskningsrelaterat bidrag. Här kan du läsa mer om ansökningstid och kriterier.PDF

Sept 2021, Bild Berndt Gustafsson


* MUCF fördelar bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

Aug, sista ansökningsdag 23/8 2021


* Livsmedelsverket informerar

Maj 2021

* FN önskar vittnesmål om IS/Daesh i Irak

Maj 2021

* Länsstyrelsen Stockholm

driver den nationella telefonlinje "Välj att sluta" - om våld i nära relationer

Maj 2021