STATISTIK 2008

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2008. Bidragsgrundande person (betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2008

Samfund

Antal betjänade

Anglikanska kyrkan

3 000

ELM Bibeltrogna Vänner

3 164

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

4 950

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

2 030

Evangeliska fosterlandsstiftelsen

44 080

Frälsningsarmén

17 398

Islamiska församlingar

110 000

Judiska församlingarna

9 472

Metodistkyrkan

6 555

Evangeliska Frikyrkan

49 127

 

 

Ortodoxa och österländska kyrkor

 

- Armeniska ortodoxa kyrkan

2 000

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

-

- Eritreanska ortodoxa kyrkan

2 623

- Estniska ortodoxa kyrkan

-

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

3020

- Finska ortodoxa kyrkan

1 500

- Grekisk ortodoxa kyrkan

17 500

- Koptiska ortodoxa kyrkan

1 650

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

6 000

- Rumänska ortodoxa kyrkan

6 105

- Ryska ortodoxa kyrka

1 500

- Serbiska ortodoxa kyrkan

26 343

- Svenska ortodoxa prosteriet

2 115

- Syrisk ortodoxa kyrkan

40 649

- Österns assyriska kyrka

5 506

Pingströrelsen

121 545

Romersk-katolska kyrkan

89 959

Sjundedags Adventistsamfundet

3 868

Svenska Alliansmissionen

23 335

Svenska Baptistsamfundet

29 212

Svenska Missionskyrkan

115 999

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

5 964

Ungerska Protestantiska kyrkan

5 369

 

 

Totalt

761 538


Den statistik som redovisas för år 2016 har granskats dels genom SST:s analysgrupps arbete och dels genom besök av kansliets personal för granskning av statistikunderlag hos ett antal trossamfund.

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa sin statistik.

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.