BIDRAGSGRUNDANDE
MEDLEMS- OCH DELTAGARSTATISTIK

Varje år redovisar de statsbidragsberättigade trossamfunden antalet betjänade till myndigheten. Denna statistik ligger sedan till grund för beräkningen av samfundens organisationsbidrag. Bakom detta fördelningssystem ligger en rättvisetanke: ju fler människor ett samfund betjänar, ju större kostnader har samfundet att bära.

Inte bara medlemmar

Eftersom de som tar del av trossamfunden verksamhet inte bara är deras respektive medlemmar utan också många andra, har samfundet möjlighet att räkna in icke-medlemmar som är regelbundna registrerade deltagare när de redovisar sin statistik. Tillsammans benämns dessa två kategorier som betjänade.

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2022. För tidigare finns statistik samlade under respektive år i kolumnen till vänster.


Antalet betjänade inom trossamfunden år 2022


Trossamfund/samverkansorganBetjänade


Alevitiska Riksförbundet

4 867

Anglikanska kyrkan

565

Danska kyrkan i Sverige

543

Equmeniakyrkan

93 899

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

609

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

49 481

Evangeliska Frikyrkan

38 949

Frälsningsarmén

6 063Islamiska Samarbetsrådet (ISR)


- BIS

19 040

- FIFS

53 233

- IFBS

9 064

- IKUS

26 309

- ISS

38 112

- SMF

42 439Isländska kyrkan i Sverige

260

Jehovas vittnen

21 940

Judiska centralrådet

6 053

Lettiska evang. kyrk. i Sverige

1 335

Mandeiska trossamf i Sv+Europa

4 536

Mandeiska trossamf i Sv+Fin

8 635

Norska kyrkan i Sverige

2 411Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


- Armeniska apostoliska kyrk.

4 846

- Bulgariska ort kyrkan

815

- Eritreanska ort Tewahdo

8 032

- Etiopiska ort Tewahdo

4 874

- Finska ort församlingen

513

- Georgiska ortodoxa kyrkan

2 304

- Grekisk ort metropolitdömet

24 163

- Koptiska ort kyrkan

2 976

- Makedonska ort kyrkan

7 225

- Rumänska ort kyrkan

9 948

- Ryska ort kyrkan

3 250

- Ryska ort Moskvapatriark

1 120

- Serbisk ort kyrkan

23 725

- Svenska ort prosteriet

1 766

- Syrisk ort ärkestiftet

19 889

- Syrisk ort patr ställföre

25 351

- Österns assyriska kyrka

10 237Pingströrelsen

111 561

Romersk-Katolska kyrkan

128 252

Sjundedags Adv.samfundet

3 005

Svenska Alliansmissionen

16 834

Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG)

8 591

Ungerska protestantiska

1 288TOTAL

848 908

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.