PROJEKTBIDRAG

Under 2024 utlyses inga projektbidrag.

Projektbidrag gäller bidrag för verksamhet under en speciell period: med en början och ett slut. Myndigheten kan fördela olika typer av projektbidrag: Lokalbidrag för att skaffa, bygga om eller rusta upp lokaler eller för att anpassa lokaler för personer med funktionsnedsättning, etableringsbidrag för att bygga upp en ny religiös verksamhet samt ett särskilt utbildningsbidrag för utbildning av funktionärer inom trossamfund.

Lokalbidrag

Lokalbidrag är ett investeringsbidrag som får lämnas till församlingar för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet. Lokalbidrag kan sökas för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller genomgripande upprustning av församlingens lokaler. Bidrag får således ej beviljas för löpande underhåll och/eller reparationer.

Anpassningsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Bidrag får lämnas till församlingar för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning. Bidrag kan sökas för t.ex. hissanläggning, ändring av entréer och trösklar, ramper, toaletter, markerings-anordningar för synskadade samt till hörselslingor och förstärkare till dessa.

Etableringsbidrag

Etableringsbidrag får lämnas till ett trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller lokal verksamhet.

Särskilt utbildningsbidrag

Det särskilda utbildningsbidraget får lämnas för utbildning och fortbildning av funktionärer i trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige.

Läs mer:

Närmare bestämmelser om projektbidragen finns i myndighetens föreskrifter om statsbidrag till trossamfund.