RAPPORTER OCH KUNSKAPSMATERIAL

På den här sidan samlar vi rapporter, artiklar och annat material som rör den andliga vården inom sjukvården.

SST:s publikationer och rapporter

Andlig vård under covid-19-pandemin

Ladda ned PDF (6 MB)

Studien bygger på en enkätundersökning som besvarats av över 200 medarbetare inom den andliga vården i Sverige. Myndigheten har i analysen av enkätmaterialet samarbetat med forskare knutna till Uppsala universitet (Erika Willander och Philip K. Creswell). I framtagandet av den enkät som ligger till grund för rapporten har SST samverkat med Svenska kyrkan.

Övriga publikationer och rapporter


Titel

PDF

Trossamfundens sociala insatser
Ulrika Svalfors och Anders Bäckström, 2015.

PDF Pdf, 4.9 MB. (4,9 MB)

Religion, vård och omsorg

Magdalena Nordin, Tobias Schölin, 2011

PDF Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (1 MB, se mer info nedan)

Övrigt kunskapsmaterial

FILMER OM SJUKHUSKYRKANS ARBETE (2022)

Sjukhuskyrkan är de kristna kyrkornas arbete med andlig vård i sjukvården.
För andra religioners medarbetare inom den andliga vården är arbetsuppgifterna likartade. Genom dessa nyproducerade filmer beskrivs arbetet som utförs på sjukhusen i förhållande till patienter, närstående och personal. Länk Länk till annan webbplats.

hjärtats omsorg. En rapport om buddhistisk‌ ‌andlig‌ ‌vård‌ ‌inom sjukvården‌ ‌i‌ ‌Sverige‌ ‌(2021)

Ladda ned PDF (5,5 MB)

Rapporten tecknar en bild av utvecklingen av den buddhistiska andliga vården i Sverige, och beskriver var denna verksamhet befinner sig just nu. Rapporten är skriven av Anna Hansson, student vid Lunds Universitet med inriktning på teologi och religionshistoria. Hon gavs uppdraget av SST att genomföra intervjuer och annat bakgrundsarbete och därefter skriva rapporten. Arbetet utfördes under en praktikperiod på myndigheten i november 2020 med anknytning till förberedelsearbete inför en kandidatuppsats.

MUSLIMSK ANDLIG VÅRD INOM SJUKVÅRDEN, rAPPORT 2021

Ladda ned PDF, 3 MB


Syftet med denna rapport är att ge en bild av den muslimska andliga vården inom sjukvården som idag finns etablerad i Sverige vid några av landets universitetssjukhus.

Rapporten är skriven av Philip Vedel Düring, tidigare student vid Stockholms universitet med inriktning på religionshistoria.