ÖVERSIKTLIGA PUBLIKATIONER

I de översiktliga publikationerna hittar du ett urval av texter som berör religion i Sverige utifrån ett mer allmänt perspektiv.

Det religiösa Sverige - Gudstjänst- och andaktsliv under ett veckoslut kring millennieskiftet (2001)

Hur såg det religiösa Sverige ut inför millennieskiftet år 2000? Detta var utgångspunkten för studie som kom att kallas "Sverigeräkningen 2000". I projektet undersöktes i vilken grad människor i Sverige besöker religiös verksamhet i form av gudstjänster och andakter inom olika trossamfund. Ända ner på läns- och kommunnivå kan läsaren få en bild av det religiösa utbudet och engagemanget.

Bakom studien fanns Svenska kyrkan och avdelningen för forskning och kultur vid Kyrkokansliet i Uppsala i samarbete med en grupp religionsforskare från flera akademiska institutioner.

Margareta Skog var huvudansvarig för projektet och bokens redaktör. Övriga författare är Jonas Alwall, Ingemar Brohed, Liselotte Frisk, Göran Gustafsson, Sven Halvardson, Alf Linderman och Thorleif Petersson.

Kapitel

 PDF 

Inledning

Förord, innehållsförteckning och tackord

PDF Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.(120KB)

Sverigeräkningen 2000
(Margareta Skog)

PDF Pdf, 102.5 kB, öppnas i nytt fönster. (103 KB)

Resultat från Sverigeräkningen– en samfundsöversikt
(Margareta Skog)

PDF Pdf, 174.4 kB, öppnas i nytt fönster. (175 KB)

Svenska kyrkan 1999 och 1927
(Göran Gustafsson)

 PDF Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster. (140 KB) 

Frikyrkorna – gudstjänstbesök som pietistisk norm
(Sven Halvardson)

PDF Pdf, 145.7 kB, öppnas i nytt fönster. (145 KB)

Invandrade gruppers trossamfund och församlingar
(Jonas Alwall)

PDF Pdf, 143.1 kB. (143 KB)

Nyreligiositet vid millennieskiftet
(Liselotte Frisk)

PDF Pdf, 101.5 kB, öppnas i nytt fönster. (1,2 MB) 

Den religiösa geografin
(Göran Gustafsson)

PDF Pdf, 225.6 kB, öppnas i nytt fönster. (1,7 MB)

Religion i radio och television – från kyrkbänk till tv-soffa
(Alf Linderman)

PDF  Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster.(1,7 MB)

Många eller få? – Drygt en halv miljon kyrkobesök

(Thorleif Pettersson)

PDF Pdf, 160.6 kB, öppnas i nytt fönster. (1,7 MB)

Appendix

(litteraturförteckning, tabeller, övriga bilagor)

PDF Pdf, 446.7 kB, öppnas i nytt fönster. (1,7 MB)

Trossamfund i Sverige (2017)

Skriften samlar presentationer av de statsbidragsberättigade trossamfunden skrivna av samfunden själva. I publikationen finns också en översikt av medlemstatistik, kontaktuppgifter samt övrig information om organisationer och som är viktiga inom denna del av civilsamhället.

Kapitel

 PDF 

Inledning

PDF Pdf, 106.8 kB, öppnas i nytt fönster.(106 KB)

Frikyrkor

PDF Pdf, 2 MB. (2,1 MB)

Islamiska trossamfund

 PDF Pdf, 617.7 kB. (617 KB) 

Lutherska kyrkor

PDF Pdf, 578.7 kB. (578 KB)

Ortodoxa och österländska kyrkor

PDF Pdf, 784.5 kB. (784 KB)

Övriga samfund

PDF Pdf, 1.2 MB. (1,2 MB) 

Avslutning

PDF Pdf, 1.7 MB. (1,7 MB)

Övriga publikationer (ordnade EFTER UTGIVNINGSÅR)

Titel

PDF

Synen på trosuppfattningar i Sverige

Lennart Weibull, 2019

PDF Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster.(278 KB)

Sveriges religiösa landskap - samhörighet, tillhörighet
och mångfald under 2000-talet.
Erika Willander, 2019

PDF Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.(3 MB)

Vi måste prata om Sverige som mångreligiöst land

Simon Sorgenfrei, 2019 (essä i tidskriften Dagens Arena)

LÄNK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  (Dagens Arena)

Andra antireligiösa hatbrott och diskriminerande attityder

Simon Sorgenfrei och Göran Larsson, 2018

PDF Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster. (6,9 MB)

Mellan sekulära och religiösa förväntningar.
Civilreligion på individnivå i Sverige.
Erika Willander, 2018

PDF Länk till annan webbplats. (250 KB)

Ökat motstånd mot flyktingmottagning
och invandrares religionsfrihet. Marie Demker, 2017

PDF Länk till annan webbplats. (250 KB)

Religionsfrihetens utveckling i Sverige – en tidslinje

Elsa Trolle Önnerfors, 2016.

PDF Länk till annan webbplats. (174 KB)

Himmel, helvete och livet efter döden. Människors religiösa tro
i tjugonio länder under tidsperioden 1991-2008.
Jonas Edlund, 2016

PDF Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster.(297 KB)

Villkor för ideella föreningar och trossamfund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 2015.

PDF Länk till annan webbplats. (2,58 MB)

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund,
Myndighetens för stöd till trossamfund, 2014.

PDF Länk till annan webbplats. (1,93 MB)

Ritualer, högtider och manifestationer
Jonas Bromander, 2012.

PDF Länk till annan webbplats. (229 KB)

Fyra perspektiv på religion i Sverige
Lennart Weibull och Jan Strid, 2011.

PDF Länk till annan webbplats. (1,2 MB)

Tryggare kan ingen vara. Migration, religion och

integration i en segregerad omgivning. Daniel Sjölin, 2011

PDF Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. (4,2 MB)

Vad vill religionskritikerna?

Magnus Hagevi, 2010

LÄNK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Diva)

Efter sekulariseringen: förändrade religiösa värden

mellan generationer. Magnus Hagevi, 2009

PDF Pdf, 235.4 kB, öppnas i nytt fönster. (235 KB)

Religiös förändring i norra Europa
Anders Bäckström, 2004.

PDF Länk till annan webbplats. (4,9 MB)

Vem definierar religion? Från kyrkolagen 1686
till omskärelselagen 2001.
Anders Jarlert, 2002.

PDF Länk till annan webbplats. (30 KB)

Sakralisering efter sekularisering?

Magnus Hagevi, 2001

PDF Pdf, 75.7 kB, öppnas i nytt fönster. (76 KB)