ÖVERSIKTLIGA PUBLIKATIONER

Här hittar du ett urval av texter som berör religion i Sverige utifrån ett mer allmänt perspektiv. Några av dessa publikationer är framtagna av Myndigheten för stöd till trossamfund, andra är skrivna av forskare eller andra myndigheter.

svenska religionstrender (2020)

Ladda ned Svenska religionstrender (2,6 MB)

Rapporten Svenska religionstrender från SOM-institutet är en tidsserierapport med fokus på tro och religion i landet. Den är tänkt som en resurs för den som enkelt vill kunna följa utvecklingen inom dessa frågor och därtill närstudera resultaten utifrån olika samhällsgrupper. Mätningarna är genomförda i de nationella SOM-undersökningarna. SOM-undersökningarna har genomförts varje år sedan 1986 och skickas varje höst ut till mer än 30 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige.


övriga publikationer (Ordnade efter utgivningsår)

Titel

PDF

Migration, religion och integration (Delmi rapport 2023:2)

Magdalena Nordin, 2023

PDF Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (1,4 MB)

Trossamfunden och covid-19

Linnea Lundberg, 2022

PDF  Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.(1,3 MB)

Religionsfrihet – Nio perspektiv på en mänsklig rättighet

Myndigheten för stöd till trossamfund, 2021

PDF Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (1,3 MB)

Delaktighet, inflytande och ledarskap bland kvinnor i trossamfund

Mia Löwenheim och Maria Klingenberg, 2021

PDF Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. (2,7 MB)

Ett mångreligiöst Sverige i förändring

Erika Willander och Max Stockman, 2021

PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (4,6 MB)

Synen på trosuppfattningar i Sverige

Lennart Weibull, 2019

PDF Länk till annan webbplats.(278 KB)

Sveriges religiösa landskap - samhörighet, tillhörighet
och mångfald under 2000-talet.
Erika Willander, 2019

PDF Länk till annan webbplats.(3 MB)

Andra antireligiösa hatbrott och diskriminerande attityder

Simon Sorgenfrei och Göran Larsson, 2018

PDF  Länk till annan webbplats.(6,9 MB)

Ökat motstånd mot flyktingmottagning
och invandrares religionsfrihet. Marie Demker, 2017

PDF  Länk till annan webbplats.(250 KB)

Religionsfrihetens utveckling i Sverige – en tidslinje

Elsa Trolle Önnerfors, 2016.

PDF  Länk till annan webbplats.(174 KB)

Himmel, helvete och livet efter döden. Människors religiösa tro
i tjugonio länder under tidsperioden 1991-2008.
Jonas Edlund, 2016

PDF Länk till annan webbplats.(297 KB)

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund,
Myndighetens för stöd till trossamfund, 2014.

PDF  Länk till annan webbplats.(1,93 MB)

Ritualer, högtider och manifestationer
Jonas Bromander, 2012.

PDF  Länk till annan webbplats.(229 KB)

Fyra perspektiv på religion i Sverige
Lennart Weibull och Jan Strid, 2011.

PDF  Länk till annan webbplats.(1,2 MB)

Tryggare kan ingen vara. Migration, religion och

integration i en segregerad omgivning. Daniel Sjölin, 2011

PDF  Länk till annan webbplats.(4,2 MB)

Vad vill religionskritikerna?

Magnus Hagevi, 2010

PDF Länk till annan webbplats. (Diva)

Efter sekulariseringen: förändrade religiösa värden

mellan generationer. Magnus Hagevi, 2009

PDF  Länk till annan webbplats.(235 KB)

Religiös förändring i norra Europa
Anders Bäckström, 2004.

PDF  Länk till annan webbplats.(4,9 MB)

Vem definierar religion? Från kyrkolagen 1686
till omskärelselagen 2001.
Anders Jarlert, 2002.

PDF Länk till annan webbplats. (30 KB)

Sakralisering efter sekularisering?

Magnus Hagevi, 2001

PDF Länk till annan webbplats. (76 KB)

Det religiösa Sverige - Gudstjänst- och andaktsliv under ett veckoslut kring millennieskiftet (2001)

Hur såg det religiösa Sverige ut inför millennieskiftet år 2000? Detta var utgångspunkten för studie som kom att kallas "Sverigeräkningen 2000". I projektet undersöktes i vilken grad människor i Sverige besöker religiös verksamhet i form av gudstjänster och andakter inom olika trossamfund. Ända ner på läns- och kommunnivå kan läsaren få en bild av det religiösa utbudet och engagemanget.

Bakom studien fanns Svenska kyrkan och avdelningen för forskning och kultur vid Kyrkokansliet i Uppsala i samarbete med en grupp religionsforskare från flera akademiska institutioner.

Margareta Skog var huvudansvarig för projektet och bokens redaktör. Övriga författare är Jonas Alwall, Ingemar Brohed, Liselotte Frisk, Göran Gustafsson, Sven Halvardson, Alf Linderman och Thorleif Petersson.

Kapitel

 PDF 

Inledning

Förord, innehållsförteckning och tackord

PDF Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.(120KB)

Sverigeräkningen 2000
(Margareta Skog)

PDF Pdf, 102.5 kB, öppnas i nytt fönster. (103 KB)

Resultat från Sverigeräkningen– en samfundsöversikt
(Margareta Skog)

PDF Pdf, 174.4 kB, öppnas i nytt fönster. (175 KB)

Svenska kyrkan 1999 och 1927
(Göran Gustafsson)

 PDF Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster. (140 KB) 

Frikyrkorna – gudstjänstbesök som pietistisk norm
(Sven Halvardson)

PDF Pdf, 145.7 kB, öppnas i nytt fönster. (145 KB)

Invandrade gruppers trossamfund och församlingar
(Jonas Alwall)

PDF Pdf, 143.1 kB. (143 KB)

Nyreligiositet vid millennieskiftet
(Liselotte Frisk)

PDF Pdf, 101.5 kB, öppnas i nytt fönster. (1,2 MB) 

Den religiösa geografin
(Göran Gustafsson)

PDF Pdf, 225.6 kB, öppnas i nytt fönster. (1,7 MB)

Religion i radio och television – från kyrkbänk till tv-soffa
(Alf Linderman)

PDF  Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster.(1,7 MB)

Många eller få? – Drygt en halv miljon kyrkobesök

(Thorleif Pettersson)

PDF Pdf, 160.6 kB, öppnas i nytt fönster. (1,7 MB)

Appendix

(litteraturförteckning, tabeller, övriga bilagor)

PDF Pdf, 446.7 kB, öppnas i nytt fönster. (1,7 MB)