KOMMUNERNA OCH TROSSAMFUNDEN

På lokal nivå handlar dialogen ofta om hur man lever och verkar i sin egen närmiljö. Myndighetens uppgift här blir att utifrån konkreta behov skapa mötesplatser för dialog lokalt och ibland regionalt. Det kan ske genom:

  • Att stödja kommuner i bildandet av lokala/regionala interreligiösa råd.
  • Att stödja befintliga interreligiösa råd i att skapa kontakt med kommunala förvaltningar.
  • Att utifrån myndighetens uppdrag att handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordningen skapa mötesplatser lokalt för relationsbygge för framtida behov.