MYNDIGHETENS PUBLIKATIONER

Här hittar du rapporter och andra publikationer som tagits fram av Myndigheten för stöd till trossamfund.

I fokus: Kvinnors delaktighet

Rapporten Delaktighet Inflytande och ledarskap är resultatet av ett samarbete mellan myndigheten och forskare vid Uppsala universitet. Mia Lövheim och Maria Klingenberg genomförde den bakomliggande studien och är författare till rapporten.

Studien bygger på en enkät som besvarats av 67 kvinnor, samt djupintervjuer med 20 av dem. Kvinnorna som deltar i studien kommer från olika trosinriktningar och har varierande erfarenhet av ledarskap. Deras gemensam nämnare är att de har gått ledarskaps- och mentorskapsprogrammet ”Delaktig, stark och synlig” åren 2016 – 2019 som anordnats av myndigheten. Rapporten publicerades i juni 2021

Läs mer om rapporten Öppnas i nytt fönster.

Myndighetens kunskapspublikationer (ordnade efter utgivningsår)

Titel

PDF

Uppdrag om att öka kunskapen hos kommuner, regioner och myndigheter om trossamfundens roll i samhället (2024)

PDF Pdf, 2 MB.

Postmuslimer: Om sekularitet i ett mångreligiöst Sverige (2023)

PDF Pdf, 1.3 MB.

Trossamfunden och covid-19 (2022)

 PDF Pdf, 1.3 MB.

 Religionsfrihet – 9 perspektiv på en mänsklig rättighet (2021)

PDF Pdf, 1.3 MB.

Delaktighet, inflytande och ledarskap (2021)

PDF Pdf, 2.7 MB.

Andlig vård under covid-19-pandemin (2021)

PDF Pdf, 6.1 MB.

 Muslimska begravningsseder och begravningscermonier (2021)

PDF Pdf, 3.3 MB. 

Så här kan ni arbeta med er säkerhet - en vägledning (2021) 

PDF Länk till annan webbplats.

Ett mångreligiöst Sverige i förändring (2020)


PDF Länk till annan webbplats.

Islam i Sverige - de första 1300 åren (2018)


PDF Länk till annan webbplats.

Trossamfunden och flyktingarna (2017)

PDF Länk till annan webbplats.

 Trossamfund i Sverige (2017)

PDF Länk till annan webbplats.

Stärkt skydd mot tvångs och barnäktenskap (2014)

PDF Länk till annan webbplats.

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund (2014)

PDF Länk till annan webbplats.

Myndighetens skriftserie (2010 - 2018)

Åren 2012-2018 gav myndigheten ut en egen skriftserie. Syftet är att ge aktuell, saklig och uppdaterad information om trossamfund och religionsfrågor i Sverige. Skrifterna finns även i utskriftsvänligt A4 format.

Myndighetens skriftserie (8 delar)

Nr 8: Sveriges religiösa landskap (Willander, 2019)

 

Finns också i engelsk översättning: The religius landscape of Sweden affinity, Affiliation and diversity in the 21st century (2020)

PDF Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.(3 MB)

 

PDF Länk till annan webbplats. (3,8MB)

Nr 7: Religösa minoriteter från Mellanöstern (Sorgenfrei, Larsson och Stockman, 2017)

  • Inledning (förord, översikt, innehållsförteckning)
  • Aleviter
  • Alawiter
  • Druser
  • Mandéer
  • Yezidier
  • Avslutning (efterord samt referenser)

Hela skriften Pdf, 14.1 MB, öppnas i nytt fönster.
(14 MB)

PDF Pdf, 1.6 MB. (1,6 MB)

PDF Pdf, 1.3 MB. (1,3 MB)

PDF Pdf, 1.9 MB. (1,9 MB)

PDF Pdf, 2.8 MB. (2,8 MB)

PDF Pdf, 2.2 MB. (2,2 MB)

PDF Pdf, 505.1 kB. (0,5 MB)

Nr 6: Sufism i Sverige ( Sorgenfrei, 2016)

PDF Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster. (6,5 MB)

Nr 5: Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige (Arentzen, 2015)

PDF Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (1,8 MB)

Nr 4: Islam och muslimer i Sverige (Larsson, 2014)

PDF Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (1,3 MB)

Nr 3: Shia-muslimer i Sverige (Larsson och Thurfjell, 2013)

PDF Pdf, 522.7 kB, öppnas i nytt fönster. (522 KB)

Nr 2: Uppvaknandets vägar, från buddhistisk historia

till nutidens utövning och gemenskapsliv ( Fredriksson, 2013)

PDF Pdf, 7.4 MB. (7,4 MB)

Nr 1: Islamofobiska fördomar och hatbrott (Borell, 2012)

PDF Pdf, 568.1 kB, öppnas i nytt fönster. (568 KB)


Trossamfund i Sverige (2017)

Skriften samlar presentationer av de statsbidragsberättigade trossamfunden skrivna av samfunden själva. I publikationen finns också en översikt av medlemstatistik, kontaktuppgifter samt övrig information om organisationer och som är viktiga inom denna del av civilsamhället.

Kapitel

 PDF 

Inledning

PDF Pdf, 106.8 kB, öppnas i nytt fönster.(106 KB)

Frikyrkor

PDF Pdf, 2 MB. (2,1 MB)

Islamiska trossamfund

 PDF Pdf, 617.7 kB. (617 KB) 

Lutherska kyrkor

PDF Pdf, 578.7 kB. (578 KB)

Ortodoxa och österländska kyrkor

PDF Pdf, 784.5 kB. (784 KB)

Övriga samfund

PDF Pdf, 1.2 MB. (1,2 MB) 

Avslutning

PDF Pdf, 1.7 MB. (1,7 MB)