TROSSAMFUNDENS SOCIALA ARBETE

Vid sidan av gudstjänster och pedagogisk verksamhet är det sociala arbetet den viktigaste delen av trossamfundens verksamhet. Här finner vi alltifrån den interna omsorgen om medlemmar och själavårdande samtal till utåtriktad verksamhet i form av soppkök och flyktingmottagande.

Publikationer (Publicerade efter utgivningsår)

Titel

PDF

Trossamfundens sociala insatser
Ulrika Svalfors och Anders Bäckström, 2015.

PDFPDF (4,9 MB)

Trossamfunden och flyktingarna

Tove Palen och Max Stockman, 2017

PDFPDF (20 MB, mer info nedan)

Religion, vård och omsorg

Magdalena Nordin, Tobias Schölin, 2011

PDFPDF (1 MB, se mer info nedan)

Trossamfunden och flyktingarna (2017)

Hösten 2015 var speciell på flera sätt. Aldrig tidigare hade så många människor varit på flykt i världen. 2015 var också det år då rekordmånga flyktingar kom till Europa. Till Sveriges nordliga breddgrader tog sig över 160 000 personer. Detta innebar en stor utmaning för svenska myndigheter. Men det offentliga fick hjälp från civilsamhället. Organisationer, föreningar, församlingar, tillfälliga nätverk och enskilda människor engagerade sig i mottagandet av flyktingarna.

Trossamfunden och flyktingarna är ett försök att ge en inblick i denna verklighet. Det är inte en utvärdering eller en kritisk granskning av vad samfunden gör, utan tio korta nedslag på olika platser i Sverige. Ambitionen har varit att på ett konkret sätt visa vad trossamfunden gör för flyktingar — och hur de går tillväga.

Läs mer om Trossamfunden och flyktingarna

Religion, vård och omsorg (2011)

Inom vård och omsorg är existentiella frågor om lidande, död och livets mening ständigt närvarande. I en utsatt och osäker situation kan kulturella och religiösa frågeställningar och identiteter upplevas som extra viktiga. Dessutom står det ofta i policydokument att vården ska utgå från ett etniskt, religiöst och kulturellt helhetsperspektiv. Men vad innebär det egentligen i praktiken att utöva vård och omsorg som grundar sig i mångkultur?

I den här boken får patienter och religiösa företrädare med erfarenhet av religiösa och kulturella frågor inom vården komma till tals. Genom deras berättelser tydliggörs den mångkulturella omvårdnadens komplexitet.

Boken är skriven av Magdalena Nordin, fil. dr i religionssociologi och Tobias Schölin, fil. dr i vårdvetenskap. Läs PDFPDF (1 MB).