TROSSAMFUNDENS SOCIALA ARBETE

Vid sidan av gudstjänster och pedagogisk verksamhet är det sociala arbetet den viktigaste delen av trossamfundens verksamhet. Här finner vi alltifrån den interna omsorgen om medlemmar och själavårdande samtal till utåtriktad verksamhet i form av soppkök och flyktingmottagande.

hjärtats omsorg. En rapport om buddhistisk‌ ‌andlig‌ ‌vård‌ ‌inom sjukvården‌ ‌i‌ ‌Sverige‌ ‌(2021)

Ladda ned PDF (5,5 MB)

Rapporten tecknar en bild av utvecklingen av den buddhistiska andliga vården i Sverige, och beskriver var denna verksamhet befinner sig just nu. Rapporten är skriven av Anna Hansson, student vid Lunds Universitet med inriktning på teologi och religionshistoria. Hon gavs uppdraget av SST att genomföra intervjuer och annat bakgrundsarbete och därefter skriva rapporten. Arbetet utfördes under en praktikperiod på myndigheten i november 2020 med anknytning till förberedelsearbete inför en kandidatuppsats.

Publikationer (Publicerade efter utgivningsår)

Titel

PDF

Trossamfundens sociala insatser
Ulrika Svalfors och Anders Bäckström, 2015.

PDF Pdf, 4.9 MB. (4,9 MB)

Trossamfunden och flyktingarna

Tove Palen och Max Stockman, 2017

PDF Pdf, 20.1 MB, öppnas i nytt fönster. (20 MB, mer info nedan)

Religion, vård och omsorg

Magdalena Nordin, Tobias Schölin, 2011

PDF Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (1 MB, se mer info nedan)

Trossamfunden och flyktingarna (2017)

Hösten 2015 var speciell på flera sätt. Aldrig tidigare hade så många människor varit på flykt i världen. 2015 var också det år då rekordmånga flyktingar kom till Europa. Till Sveriges nordliga breddgrader tog sig över 160 000 personer. Detta innebar en stor utmaning för svenska myndigheter. Men det offentliga fick hjälp från civilsamhället. Organisationer, föreningar, församlingar, tillfälliga nätverk och enskilda människor engagerade sig i mottagandet av flyktingarna.

Trossamfunden och flyktingarna är ett försök att ge en inblick i denna verklighet. Det är inte en utvärdering eller en kritisk granskning av vad samfunden gör, utan tio korta nedslag på olika platser i Sverige. Ambitionen har varit att på ett konkret sätt visa vad trossamfunden gör för flyktingar — och hur de går tillväga.

Läs mer om Trossamfunden och flyktingarna

Religion, vård och omsorg (2011)

Inom vård och omsorg är existentiella frågor om lidande, död och livets mening ständigt närvarande. I en utsatt och osäker situation kan kulturella och religiösa frågeställningar och identiteter upplevas som extra viktiga. Dessutom står det ofta i policydokument att vården ska utgå från ett etniskt, religiöst och kulturellt helhetsperspektiv. Men vad innebär det egentligen i praktiken att utöva vård och omsorg som grundar sig i mångkultur?

I den här boken får patienter och religiösa företrädare med erfarenhet av religiösa och kulturella frågor inom vården komma till tals. Genom deras berättelser tydliggörs den mångkulturella omvårdnadens komplexitet.

Boken är skriven av Magdalena Nordin, fil. dr i religionssociologi och Tobias Schölin, fil. dr i vårdvetenskap. Läs PDF Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (1 MB).