KONTAKTA OSS

Så här kontaktar du Myndigheten för stöd till trossamfund:

Telefon, fax och e-post

Telefon
08-453 68 70 (växel)

E-post
Vid generella kunskapsfrågor: info@myndighetensst.se

Vid begäran av allmänna handlingar och övriga frågor: registrator@myndighetensst.se

Vid frågor om Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder: sakerhetsbidrag@myndighetensst.se

E-post personal: namn.efternamn@myndighetensst.se

Fax
08-453 68 29

Postadress

Myndigheten för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma

Fakturaadress

Info om E-faktura för leverantörer: PDF Pdf, 139.6 kB.

Myndigheten för stöd till trossamfund
FE 7775
831 90 Östersund
Organisationsnummer: 202100-5141

Besöksadress

Ekumeniska Centret
Länk till annan webbplats.
Gustavslundsvägen 18, Alviks Torg, Bromma
För vägbeskrivning: läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt statsbidragsberättigade trossamfund:

Ansöka om rese-ersättning

För deltagare i kurs, utbildningar och möten anordnade av Myndigheten för stöd till trossamfund finns ibland möjligheten att ansöka om ersättning för reseutlägg. Notera att myndigheten alltid informerar om denna möjlighet finns i inbjudan till kursen/utbildningen. Länk: gör ansökan om rese-ersättning

Allmänna handlingar

Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet. Det innebär att alla handlingar som skickas till myndigheten (exempelvis e-post, ansökningar och personuppgifter) blir en allmän handling.

Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Detta innebär att handlingarna är offentliga och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. Innan myndigheten lämnar ut en allmän handling görs dock en sekretessprövning av innehållet. Med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan vissa känsliga uppgifter hemlighållas.

Kontakta registrator

Vill du begära ut en allmän handling ska du kontakta registrator.
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer är avgiften, läs mer om om avgiftsförordningen här: PDF Pdf, 458.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Telefon 08-453 68 70 (växel)
Fax 08-453 68 29
E-post: registrator@myndighetensst.se