Publicerad: 2023-03-03

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Migration, religion och integration

En nyligen publicerad rapport från Delmi slår fast att trossamfunden är viktiga för en lyckad integration.

Kunskapsöversikten författad av religionssociologen Magdalena Nordin återger att religion har en stärkande, stöttande och integrerande funktion för migranter. Vidare återberättar den hur religion på både individuell och samhällelig nivå är ett föränderligt fenomen. Nya samfund etableras genom migration, men redan etablerade samfund kan också växa genom den, samtidigt som en trend på sikt fortfarande är en ökande sekularisering. Utöver den viktiga roll myndigheten SST har i ett allt mer mångreligiöst och mångkulturellt samhälle, föreslår rapporten att myndigheten ges en egen forskningsenhet för att tillsamans med akademin bättre kunna kartlägga och prognosticera inom sin roll som regeringens expertmyndighet för allmänna religions- och trosamfundsfrågor.


Frederic Brusi, handläggare för kunskap och kommunikation, deltog från SST i ett seminarium i Uppsala där rapporten presenterades av författaren Magdalena Nordin. Deltagande i panelen var också Maria Kjellsdotter Rydinger från Svenska kyrkan, Önver Cetrez från Uppsala universitet och Liam Sallmander från Fryshuset.


Rapporten kan laddas ned eller beställas från Delmi Länk till annan webbplats.