Publicerad: 2024-02-29

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Rysk-ortodoxa kyrkan utan statsbidrag

Utifrån SÄPO:s yttrande har SST beslutat att inte bevilja Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) organisationsbidrag 2024

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har efter inledningen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina tagit del av uttalande av rysk-ortodoxa kyrkan Moskvapatriarkatet överhuvud, Patriark Kirill, som på olika sätt uttalat sitt stöd för kriget och valt att träda fram som det ryska anfallskrigets beskyddare.

Med anledning av dessa uppgifter har SST fört en en dialog med Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige med syfte att inhämta uppgifter om trossamfundet i sin verksamhet understödjer kriget i Ukraina. Företrädare för trossamfundet har vid samtalen understrukit att de inte stödjer kriget i Ukraina eller förespråkar våld samt att trossamfundet uteslutande följer andliga och fredsskapande mål.

På begäran av SST inkom Säkerhetspolisens i december 2023 med ett yttrande till SST. Där framkommer det att företrädare för trossamfundet har haft kontakt med personer som verkar för rysk säkerhets- och underrättelsetjänst. Den Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige har erhållit betydande finansiering från ryska staten vid flera tillfällen och företrädare har agerat på ett sätt som bedöms vara uppmanande till stöd för Rysslands invasion av Ukraina. Säkerhetspolisen bedömer att den ryska staten använder den Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige som plattform för inhämtande av underrättelse och annan säkerhetshotande verksamhet.

Enligt SST:s bedömning får det stå klart att uppmaningar till stöd för Rysslands anfallskrig mot Ukraina, användandet av trossamfundet som en plattform för underrättelseinhämtning och annan säkerhetshotande verksamhet mot Sverige, inte kan anses vara förenligt med respekt för det demokratiska styrelseskicket och i enlighet med demokratins grundläggande principer. Det saknas därför förutsättning för att tilldela trossamfundet organisationsbidrag för år 2024.

En förutsättning för statens stöd till trossamfund är att de bidrar till att stärka samhällets grundläggande värderingar. Trossamfund gör detta genom att ge människor stöd i livets alla skeden vilket innebär att de är särskilt viktiga i olika samhällskriser. SST anser dock att Ryska-ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) inte längre lever upp till detta kriterium på grund av deras handlande i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, säger Isak Reichel direktör på SST.