Publicerad: 2023-06-26

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Stöd till socialt utsatta människor

Regeringen har gett MUCF uppdraget att fördela 50 miljoner kronor till civilsamhället för stöd till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Statsbidraget kan sökas av ideella organisationer, trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som arbetar med målgruppen socialt särskilt utsatta. Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet under 2023. Det kan handla om att hjälpa människor att slippa gå hungriga, att de får möjlighet att sköta sin hygien och att få någonstans att sova.

MUCF meddelar i en pressrelease att de öppnar upp för ansökningar i början av Juli 2023. Sista dag för ansökan är 21 augusti. MUCF planerar att besluta om vilka som får bidrag senast i mitten av september. Mer information om hur medel kan sökas kommer inom kort att finnas på MUCF:s Länk till annan webbplats. webbplats.

Regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

MUCF:s pressmeddelande Länk till annan webbplats.