Publicerad: 2022-12-16

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Läs mer Covid-19 och trossamfunden här

På den här sidan samlar myndigheten information om covid-19 som är relevant för myndigheter och trossamfunden.

Myndigheten för stöd till trossamfund följer situationen med covid-19 och rekommenderar ansvariga inom trossamfunden att sprida information som myndigheten förmedlar till sina lokala föreningar/församlingar. För övergripande information om covid-19 och läget hänvisas till folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Rapport om trossamfund under covid-19-pandemin

Vad händer när religiösa sammankomster plötsligt blir förknippade med smittorisk och församlingar inte längre kan samla människor i sina lokaler för gudstjänst/bön/meditation? Vilka är effekterna när församlingsverksamhet ställs in?

Linnea Lundgren (forskare vid Centrum för civilsamhällesforskning Marie Cederschiölds Högskola) har skrivit och sammanställt en forskningsrapport baserad på en enkätundersökning, som genomförts bland trossamfund i Sverige på temat hur Covid- 19 pandemin påverkat deras verksamhet. Ladda ned rapporten i pdf-format här. Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport om andlig vård under covid-19-pandemin

Hur har arbetet inom den andliga vården i sjukvården sett ut under – och påverkats av – coronapandemin? I denna rapport speglas erfarenheter av den andliga vårdens arbete under 2020 när covid-19-pandemin drabbade Sverige. Har man haft mer eller mindre att göra under pandemin? Har arbetssätten förändrats? Vilka stödinsatser har efterfrågats från patienter, närstående och personal? Syftet är att synliggöra den andliga vårdens bidrag i sjukvården men också att bidra till reflektioner om hur man i framtiden kan utveckla och förbättra den andliga vården.

Andlig vård under covid-19-pandemin

Ladda ned PDF (6 MB)

Studien bygger på en enkätundersökning som besvarats av över 200 medarbetare inom den andliga vården i Sverige. Myndigheten har i analysen av enkätmaterialet samarbetat med forskare knutna till Uppsala universitet (Erika Willander och Philip K. Creswell). I framtagandet av den enkät som ligger till grund för rapporten har SST samverkat med Svenska kyrkan.

Kontaktpersoner krisberedskap